İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat, 1996 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat, 1989 - 1996
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat, 1986 - 1989
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat, 1980 - 1986
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat, Türkçe İktisat, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Araştırma Enstitüsü Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat, İktisat, 01.01.2007 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat, İktisat, 01.01.2007 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Bankacılık ve Finansal Kurumlar, Lisans, 2013-2014
İKTİSAT POLİTİKASI MODEL VE STRATEJİLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
İKTİSADA GİRİŞ 2, Lisans, 2013-2014
İSTANBUL'UN EKONOMİK REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
SANAYİ TEŞVİK POLİTİKALARI, Yüksek Lisans, 2013-2014
İKTİSAT VE ETİK, Doktora, 2013-2014
İKTİSADA GİRİŞ 1, Lisans, 2013-2014
Türkiye Ekonomisi, Lisans, 2013-2014
BÖLGESEL İKTİSAT, Yüksek Lisans, 2013-2014
GİRİŞİMCİLİK VE İKTİSAT POLİTİKASI, Yüksek Lisans, 2013-2014
İKTİSADİ ANALİZ, Yüksek Lisans, 2013-2014
İKTİSAT POLİTİKASINA GİRİŞ, Yüksek Lisans, 2013-2014
İSTANBUL'DA GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ VE BİRİKİMİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
EKONOMİK ENTEGRASYON VE UYUM POLİTİKALARI, Doktora, 2013-2014
BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR, Doktora, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Y.Kaya, "Ülkelerin entelektüel sermayelerinin ölçülmesine ilişkin yaklaşımlar ve Türkiye üzerine model çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Doktora, M.Ustaoğlu, "Türkiye'de uygulanan döviz kuru politikalarının Türk otomotiv sektörünün rekabet gücü ve ihracatı üzerindeki etkileri:Ampirik analiz", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Doktora, V.Kaya, "Gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru oynaklığı dış ticaret ilişkisi ve Türkiye örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, S.İslam, "Bangladeş sağlık sisteminin ekonomik sürdürülebilirliğinin incelenmesi ve uluslararası karşılaştırılması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, O.Hazinedar, "Türkiye'de yaşanan finansal krizler ve sürdürülebilir büyüme ilişkisi (1990 ve sonrası)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Doktora, D.Yücel, "Gelir dağılımı teorileri ve politikaları: Türkiye'de gelir dağılımı-yoksulluk sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Doktora, T.Ismayil, "Azerbaycan'da üniversite gençliğinin sosyo-kültürel yapısı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, B.Gürsoy, "Cari işlem açıklarının sürdürülebilirliği ve kriz ile ikişkisi: Türkiye için ekonometrik bir deneme (1991-2008)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Doktora, M.Misirli, "Perakendecilikte gelişmeler, hazır giyim perakendeciliği ve Türkiye için rekabetçi bir model önerisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Doktora, E.Akiş, "Küreselleşme sürecinde Türkiye'nin uluslararası rekabet gücü: Türk beyaz eşya sanayii için bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2008.
Doktora, C.Mengü, "Ortadoğu turizm pazarının Türkiye açısından analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Doktora, R.Khusnutdinov, "Bilişim teknolojilerindeki gelişmenin ekonomik yapı değişikliğine etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Doktora, R.Misirli, "Türk sağlık sisteminde sağlık hizmet sunumunun finansmanı ve genel sağlık sigortasının sürdürülebilirliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Doktora, D.Çak, "Kalkınmanın finansmanının sağlanmasında mikrokredi yöntemi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2007.
Doktora, M.İslam, "Mikrofinans uygulamalarında Bangladeş örneği ve Türkiye'de başarı koşulları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Doktora, H.Çaha, "Türkiye'nin enerji politikaları içinde doğalgaz kaynağının analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Doktora, N.Deviren, "Yeni dış ticaret teorileri ve Türkiye-AB ülkeleri arasındaki endüstri-içi ticaretin analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2003.
Doktora, H.Gül, "Vergi sistemlerinin optimum vergileme ilkeleri açısından değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2001.
Doktora, E.Gül, "Çevresel düzenlemelerin dış ticaret üzerine etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2001.
Doktora, H.Çetintaş, "Küreselleşme sürecinde Türkiye'nin rekabet politikası ve rekabet gücü (Demir-çelik sektörünün rekabet gücü analizi)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2000.
Doktora, A.Yildirim, "İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarında yetiştirilen resepsiyonistlerin sektörün taleplerine uygunluğunun değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1997.
Doktora, Y.Issi, "Turizm işletmelerinde ölçek ekonomilerinin yatay-dikey entegrasyon çerçevesinde değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1993.
Doktora, M.Bakkal, "Türkiye'de Atatürk dönemi iktisat politikaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1991.
Doktora, S.Yildirim, "Turizm kesiminde teşviklerin etkinliği: 1964-1989", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1991.
Doktora, A.Sofuoğlu, "Türkiye'de şifalı sularla tedavi turizmi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1989.
Yüksek Lisans, H.Aksöz, "TÜRKİYE’DE ENERJİ İTHALATI İLE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, E.Ömer, "Kosova'nın AB'ye üyelik sürecinde uyum politikaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Yüksek Lisans, Z.Busurmankulova, "BDT entegrasyonunun Kırgızistan ekonomisine etkisi ve önemi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2010.
Yüksek Lisans, A.Coşkun, "Cari işlemler dengesinin sürdürülebilirliği: 2001 sonrası Türkiye uygulaması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, S.Soyyiğit, "İhracata dayalı sanayileşme stratejisi ve Türk imalat sanayii kapsamında etkinliği üzerine bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, İ.Ekici, "Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Türkiye'de Ar-ge'ye yönelik devlet yardımları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, K.Ayçetin, "Türkiye'de 1980 sonrası yatırımların yönü ve ekonometrik model çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, E.Yildiz, "Basel II' nin Türk bankacılık sistemine olası etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, S.Polat, "1980-2000 yılları arasındaki ihracat artısının devlet-işadamı ilişkisi çerçevesinde incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, D.Mutlu, "Vergilendirmenin gelir dağılımına etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, H.Berkkan, "Avrupa Birliği ile entegrasyonun Türk ekonomisinin rekabet gücüne etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, H.Aydin, "1990 sonrası dönemde Türkiye'de uygulanan istikrar programları kapsamında kamu gelirleri politikası ve sonuçları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, G.Şenuysal, "Euro Bölgesi'nin para ve döviz kuru politikaları ve Türkiye'nin rekabet gücüne etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Kaymakçi, "Oyun teorisi ve piyasalarda denge analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2003.
Yüksek Lisans, M.Çiftçi, "Dezenflasyon sürecinin özel finans kurumları faaliyetlerine etkileri ve sonuçları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2002.
Yüksek Lisans, Y.İnkaya, "Türkiye'de bölgesel kalkınma ve çevreye olan etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, Z.Kaya, "Sürdürülebilir kalkınma-teknoloji ilişkileri ve Türkiye örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, Ş.Baybura, "Türkiye Denizcilik İşletmelerinin Türk turizmindeki yeri ve özelleştirilmesinin etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1998.
Yüksek Lisans, S. Öztaş, "İstanbul'da hava kirliliğine neden olan kirleticilerin önlenmesi açısından enerji kaynaklarının ve alternatiflerinin karşılaştırılması İsveç yalıtım örneğinde maliyet analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1997.
Yüksek Lisans, S.Öztaş, "Türkiye'de hava kirliliğinin önlenmesi açısından temiz enerji seçeneklerinin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1997.
Yüksek Lisans, C.Tuncer, "Türkiye'de 1980 sonrası kamu iç borçları ve ekonomik etkiler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1995.
Yüksek Lisans, Z.Güzel, "Turizm ekonomisinde çevresel etkilerin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1995.
Yüksek Lisans, İ.Aykut, "Türkiye'de yat turizmi ve örnek bir marina organizasyonunun incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1993.
Yüksek Lisans, C.Ergüven, "Önbüro'da bilgisayar uygulaması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1993.
Yüksek Lisans, F.Çapar, "Erzurum ilinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1992.
Yüksek Lisans, A.Sariaslan, "Kapadokya'nın kültürel turizm potansiyeli", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1991.
Yüksek Lisans, Z.Haznedaroğlu, "Türkiye-G.Kore ilişkileri ve karşılaştırmalı dış politika analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1991.
Yüksek Lisans, H.Hamza, "Türk bankacılık sisteminde kredi kartları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1991.
Yüksek Lisans, M.Baladin, "Otel işletmelerinde maliyet merkezlerinin incelenmesi ve denetimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1991.
Yüksek Lisans, O.Altuntaş, "Rekreasyon ve turizm İstanbul'un rekreasyon potansiyeli", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1990.
Yüksek Lisans, M.Avci, "Kastamonu'nun turizm potansiyeli", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1990.
Yüksek Lisans, A.Armağan, "Osmanlılar zamanında Hac yolu ve menziller", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1990.
Yüksek Lisans, M.Tezel, "Tatil köylerinde rekreasyon ve animasyon aktiviteleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1990.
Yüksek Lisans, F.Ersöz, "Konaklama tesislerinde muhasebe işlemleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1990.
Yüksek Lisans, M.Bakkal, "Giresun ilinin turizm coğrafyasının turizm potansiyeline etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1989.
Yüksek Lisans, N.Yildirim, "Denizli'nin turizm potansiyeli", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1989.
Yüksek Lisans, M.Emin, "Eyüp ilçesi turizm potansiyeli ve çevre düzenlemesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1989.
Yüksek Lisans, Ş.Demirkol, "Sosyal turizm ve Türk turizmindeki yeri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1988.
Yüksek Lisans, Y.Issi, "Turistik talep tahminlemesinde kullanılan yöntemler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1988.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi