İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"TÜRKİYE'de YAŞANAN SELLERİN ve TAŞKINLARIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI: HOPA ÖRNEĞİ", BAP Arastırma Projesi, 20571, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor