İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı, 1994-1999
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı, 1986-1989
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, , 1982-1986
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Kolostomili Hastaların Kolostomilerine Uyumlarında Hemşirelik Eğitiminin Etkinliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, "Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hastaların Servise Kabulleri ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı Haziran, 1989.