İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İstanbul Finans Merkezi (İFM) Alansal Varlık Araştırması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), ..., Proje Ekibinde Üye, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi