İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü , 2003-2009
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , Tarih Bölümü, 2000-2003
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik , 1996-2000
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Tevhid-i Tedrisat’tan Harf İnkılabına İlköğretim (1924-1928)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, "Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneleri(1923-1950) ", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Enstitüsü Haziran, 2003.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi