İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Hayrünisa ALP
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Bölüm : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 440 0000116 | Dahili : 27
Faks : +90 212 4400345
E Posta Adresi : hyralpistanbul.edu.tr | hyralphotmail.com
Web Adresi : http://ataturkilkeleri.istanbul.edu.tr/?page_id=6940
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bozdoğan Kemeri Cad. No: 7 Vezneciler – İSTANBUL
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü , 2003-2009
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , Tarih Bölümü, 2000-2003
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik , 1996-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "Tevhid-i Tedrisat’tan Harf İnkılabına İlköğretim (1924-1928)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, "Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneleri(1923-1950) ", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Enstitüsü Haziran, 2003.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Women'S Studies
History & Philosophy Of Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü , 2012 - 2018
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü , 2009 - 2012
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü , 2005 - 2009
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Alp H., "A Review On The Reports Of The Board Of Review For Primary School Textbooks (1924-1927)", International Review of Turkology, vol.4, no.7, pp.9-14, 2011
Alp H., "Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim Ve İlköğretimine Genel Bir Bakış(1923-1929)", Türkoloji Kültürü, vol.4, no.7, pp.97-110, 2011
Alp H., "Primary School In The Process Of Transition From Empire To Nation State With Numeric Data", International Journal of Turcologia, vol.5, no.10, pp.15-21, 2010 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., "", , ,
Alp H., Yalçin O., "Filistin Cephesi’Nde Hava Harekatı", Havacılık Tarihi Sempozyumu (1911-1923),, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-14 Aralık 2013, cilt.1, ss.1-1
Alp H., "Rumeli Vilayeti Maarif Müfettişliğine Bağlı Manastır Vilayetinde Eğitim Denetimi; Manastır Vilayeti Maarif Müfettişliği (1908-1914)", International Balkan Annual Conference IBAC 2011 May 9-13, MAKEDONYA, 9-13 Mayıs
Kitap ve Kitap Bölümleri
Alp H., "Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de İlköğretim ve Müfredat Programları (1913-1936)", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2016
Alp H., "Women'S Efforts To Acquire Profession In Ottoman Society", in: International and Cultural Studies Exploring Untested Ideas , Eyup Saritas , Eds., Untested Ideas Research Center Newyork, NewYork, pp.167-174, 2014
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
“90.Yılında Cumhuriyet’in İlk On Yılı”, 13 Kasım 2013 16:30, Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi, İstanbul, Kasım 2013
“Cumhuriyet ve Çocuk”, 25 Kasım 2013 10:30, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Kütüphanesi, İstanbul, Kasım 2013
“Atatürk Dönemi Müzik Anlayışı”, 22 Aralık 2013 14.00, İÜ Güzel Sanatlar Bölümü (Kuyucu Murat Paşa Medresesi), İstanbul, Aralık 2013
“Mehmet Akif Ersoy’un Eğitim Anlayışı”, 13 Mart 2012, İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, Mart 2012
“Türk ve Dünya Basınında Atatürk’ün Vefatı”, 14 Kasım 2012 14:30, Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi, İstanbul, Kasım 2012
“Cumhuriyet’in Ülkemize Kazandırdıkları”, 2 Kasım 2012 10:30, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Kütüphanesi, İstanbul, Kasım 2012
“Türkiye’deki Genel Eğitim Sistemi ve Japonya”, 7 Mart 2011, The Marmara Oteli, İstanbul, Mart 2011
Bilimsel Hakemlikler
TUHED, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
History of Education, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi