İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. HÜLYA GÜL
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İstanbul Tıp Fakültesi
Bölüm : Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4142000
E Posta Adresi : hulyagulistanbul.edu.tr
Web Adresi :
Ofis : Halk Sağlığı AD
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı , 1983-
Yaptığı Tezler
Doktora, "Anne Sütündeki Kadmiyum Miktarının Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Mayıs, 2002.
Doktora, "Türkiye’de Mesleksel Kanser Epidemiolojisi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Onkoloji Enstitüsü Prevantiv Onkoloji Mayıs, 1995.
Yüksek Lisans, "İstanbul İl Sınırları İçinde Tüketilen Süt Ve Süt Ürünlerinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Mart, 1987.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2014
Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu, İstanbul Tıp Fak., 2009
Halk Sağlığı-Temel Konular Kursu,, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2007
Çevre Hekimliği Eğitimi-Diyarbakır Kursu, , Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2007
Araştırma Yöntembilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirme: Temel İlkeler Kursu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2006
Course on Environmental Cancer Epidemiology, IARC-WHO, 2005
Sınavların Standardizasyonu ve Yapılandırılması Kursu , İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,, 2005
Örnekleme Tasarımı Semineri , Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği, 2003
Community Oriented Primary Care-COPC Kursu, , Marmara Üniversitesi, Marmara Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2003
VIII. Eğitim Becerileri Kursu, , İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Araştırma Uygulama Merkezi , 2001
V. Uygulamalı Flow Cytometry Eğitimi,, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE), 1999
Eğitim Becerileri Seminerler Dizisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Araştırma Uygulama Merkezi, 1997
International Course on The Epidemiological Aspects of Occupational Cancer, , World Health Organization (WHO)-International Agency for Research on Cancer (IARC), , 1989
Modern Analiz Yöntemleri Kursu, TÜBİTAK, 1987
Araştırma Alanları
İş Sağlığı
Sağlık Bilimleri
Epidemiyoloji
Çevre Hekimliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
İş Sağlığı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Public, Environmental & Occupational Health
Toxicology
Environmental Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim Dalı Kalite Komisyon Temsilcisi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fak., Dahili Tıp Bilimleri, 05.01.2015 - Devam Ediyor
Farabi Komisyonu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi,, Dahili Tıp Bilimleri, 12.01.2014 - Devam Ediyor
Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (THUAM) Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fak., Dahili Tıp Bilimleri, 07.01.2014 - Devam Ediyor
Yaklaşık Maliyet Komisyonu üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fak., Dahili Tıp Bilimleri, 06.01.2014 - Devam Ediyor
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Beceri Laboratuarı Dersi, Danışman Öğretim görevlisi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fak., Dahili Tıp Bilimleri, 07.01.2009 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gül H., Azizoğlu F., Köse A., "Self - reported environmental health risks of nurses working in hospital surgical units", INTERNATIONAL NURSING REVIEW, vol.2, pp.10-18, 2018
Ertan N.Z., Yalçin Ö., Bozfakioğlu S., Sinan M., Gül H., "Erythrocyte rheological properties in peritoneal dialysis patients with chronic renal disease", ACTA PHYSIOLOGICA, vol.215, pp.118-118, 2015
Gelincik A., İşsever H., Ünal D., Isik E., Demirtürk M., Gül H., et al.,"The prevalence of Hymenoptera venom allergy in adults: The results of a very crowded city in Euroasia", ALLERGOLOGY INTERNATIONAL, vol.64, pp.35-40, 2015
Gül H., Gaga E.O., Dogeroglu T., Ozden O., Ayvaz Ö., Ozel S., et al., "Respiratory Health Symptoms among Students Exposed to Different Levels of Air Pollution in a Turkish City", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, vol.8, pp.1110-1125, 2011
Sardas S., Omurtag G.Z., Tozan A., Gül H., Beyoglu D., "Evaluation of DNA damage in construction-site workers occupationally exposed to welding fumes and solvent-based paints in Turkey", TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.26, pp.601-608, 2010
Gül H., Alcalar N., Kayi İ., Ozel S., Özgülnar N., "Mobbing in Working Life and Its Effects on Health: A Cross Sectional Study Among Privately-Owned Bank Workers", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.30, pp.1917-1927, 2010
Gül H., Can G., Yurtsever E., Güngör G., "THE HEALTH COMPLAINTS OF WHITE COLLAR WORKERS AND INDOOR AIR QUALITY IN NON-INDUSTRIAL WORKPLACES", NOBEL MEDICUS, vol.5, pp.67-73, 2009
Gelincik A., Uy S.B., Gül H., Isik E., Issever H., Oezseker F., et al.,"Confirmed prevalence of food allergy and non-allergic food hypersensitivity in a Mediterranean population", CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY, vol.38, pp.1333-1341, 2008
Gül H., İşsever H., Ayraz O., Güngör G., "Occupational and environmental risk factors for the sick building syndrome in modern offices in Istanbul: A cross sectional study", INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, vol.16, pp.47-54, 2007
Gül H., Omurtag G., Clark P.M., Tozan A., Ozel S., "Nonprescription medication purchases and the role of pharmacists as healthcare workers in self-medication in Istanbul", MEDICAL SCIENCE MONITOR, vol.13, pp.PH9-PH14, 2007
Gelincik A., Büyüköztürk S., Gül H., Gungor G., İşsever H., Çağatay A.A., "The effect of indoor fungi on the symptoms of patients with allergic rhinitis in Istanbul", INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, vol.14, pp.427-432, 2005
İşsever H., Gül H., Erelel M., Krause F.E., Güngör G., "Health problems of garbage collectors in Istanbul", INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, vol.11, pp.293-301, 2002
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Önal A.E., Köse M., Aslaner Ç., Gül H., Güngör G., Hapcioğlu S.B., "Investigation of Relationship with Health Problems and Environmental Problems in the Silivri District of Istanbul", Journal of Environmental Science and Angineering, vol.4, pp.641-646, 2015 (Link)
Gül H., "Epidemiology in Genetic Studies from the Public Health Perspective. ", Adv Genet Eng , vol.3:1, pp.1 -1, 2014
Gül H., "Türkiye’de Çalışma yaşamında kadının konumu ve problemleri (The status and problems of women in working life in Turkey)", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.13(2), ss.169-176, 2014
Gül H., "İş Sağlığında Önemli Bir Psikososyal Risk: Mobbing -Psikolojik Yıldırma", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.8(6), ss.515-520, 2009
Gül H., "A Population Based Epidemiological Study on Benign Prostatic Obstruction in a Suburban District of Istanbul", Türk Üroloji Dergisi, cilt.35 (3), ss.170-179, 2009
Gül H., "Kapalı Ortamlardaki Kirleticiler ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri", Kimya Teknolojileri, cilt. 26,, ss.74-79, 2003
İşsever H., Gül H., "İnşaat ve Otomotiv Alanında Hizmet Veren İki Kuruluşta Bir Yıllık İş Kazalarının Değerlendirilmesi", Haseki Tıp Bülteni,, cilt.3, ss.183-191, 2001
Gül H., "Tüketicilerin Gıda Ambalajlarının Seçiminde Bilgi, Tutum ve Davranışları ", Sendrom, , cilt.10, ss.122-125, 1999
Güngör G., Gül H., "İstanbul Piyasasında Tüketilen Hazır Kıymaların Tüketici Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.28, ss.127-134, 1998
Gül H., "Akciğer, Mesane, Deri Kanserlerinde Mesleksel Maruziyet", Sendrom,, cilt.4, ss.87-89, 1998
Gül H., "Mesleksel Maruziyet, Kimyasal Karsinojenler ve Hedef Organlar", Türk Onkoloji Dergisi,, cilt.12, ss.64-74, 1997
Gül H., "Sanayi ve Kanserojen Etkenler", İstanbul Sanayi Odası Dergisi, , ss.46-48, 1997
Gül H., "Mesleksel Kanserler: Tanımı ve Tarihçesi", Türk Onkoloji Dergisi,, cilt.12, ss.56-63, 1997
Gül H., "Gıda-Plastik Ambalaj Etkileşimi", İstanbul Halk Sağlığı Bülteni, ss.5-9, 1988
Gül H., "Deri Sanayi Atıkları ve Çevre Kirlenmesi ", Türk Deri Sanayicileri Derneği Yayın Organı (Deri), ss.5-17, 1987
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Demirkıran E., Gül H., "Effects of Health education on Cigarette smoking Habits among Health Professional Students", International Teacher Education Conference-ITEC , Boston, ABD, 16-18 Ağustos 2017, pp.507-515
Gül H., Kanbur S., "Assessing self-reported health effects by forklift operators", International Commission on Occupational Health (EPICOH),, Edinburgh, INGILTERE, 28-31 Ağustos 2017, pp.74-74
Gül H., Kanbur S., "A Cross-sectional Study about the Respiratory Health of Workers who Environmentally Exposed Cement Dust", The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), , Budapeşte, MACARISTAN, 19-23 Ekim 2017, pp.72-72
Kanbur S., Gül H., "Tekstil Sektöründe Kadın Çalışanların Üreme Sağlığının Değerlendirilmesi” (Evaluation of Reproductive Health of Female Employees in Textile Sector), ", IX.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2017, ss.10-10
Kanbur S., Gül H., "A Research About The Reproductıve Health Of Men Working in Steel Industry “ (Çelik Sektöründe Çalışan Erkeklerin Üreme Sağlığı Değerlendirmesi ile İlgili Bir Araştırma), ", Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Mart 2017, pp.10-10
Azizoğlu F., Köse A., Gül H., "Occupational risk factors in nurses: a cross sectional study in a university hospital", 8th. International Conference on Occupational Safety and Health, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.10-10
Ertan N.Z., Yalçin Ö., Bozfakioğlu S., Sinan M. , Gül H., ""Effects of Peritoneal Dialysis on Erythrocyte Deformability in Chronic Renal Failure", ACTA PHYSIOLOGICA, 2015", 41.ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9 Eylül - 13 Aralık 2015, cilt.215, ss.90-90
Gül H., , "Medyada Bezdiri (Mobbing): Türk Basınında Bezdiri ile ilgili Haberlerin Taranması", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2015, ss.662-663 (Link)
Önal A.E., Köse M., Aslaner Ç., Gül H., Güngör G., "Silivri Bölgesinde Yaşayanların İçme ve Kullanma Suyu Tüketim Bilinci", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.486-487 (Link)
Gül H., "Education and Knowledge of Medical Students about Environment", The International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, BOSNA HERSEK, 9-13 Eylül 2015, pp.97-99
Önal A.E., Abbasoğlu A., Aslaner Ç., Köse M., Gül H., Güngör G., "Silivri İlçesinde 18 yaş ve üstü bireylerin beslenme alışkanlıklarının saptanması", 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.287-288 (Link)
Ertan N.Z., Yalçın Ö., Bozfakioğlu S., Sinan M. , Gül H., "Erythrocyte rheological properties in peritoneal dialsis patients with chronic renal disease.", The joint meetinng of the federation of European physiological societies and the Baltic Physiological Societies in Kaunas, Lithuania, KAUNAS, LITVANYA, 26-29 Ağustos 2015, vol.215, no.705, pp.118-118 (Link)
Ertan N.Z., Yalçın Ö. , Bozfakioğlu S., Sinan M., Gül H., "Kronik böbrek yetersizliğinde eritrosit deformabilitesi üzerine periton diyalizin etkileri/Effect of Peritoneal dialysis on erithrocyte deformability in chronic renal failure. Acta Physiologica", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9 Eylül - 13 Ağustos 2015, cilt.215, no.704, ss.90-90
Önal A.E., Köse M., Aslaner Ç., Gül H., Güngör G., Hapcioğlu S.B., "INVESTIGATION OF RELATIONSHIP WITH HEALTH PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE SILIVRI DISTRICT OF ISTANBUL ", ICOEST International Conference on Environmental Science and Technology, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 9-12 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.1-1
Gül H., "Toxicological effects of industrialization on public health ", 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, vol.P27, pp.39-39
Gül H., "Bir Sağlık Kuruluşunun Çeşitli Birimlerinde İç Hava Kalitesi Ölçümlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma ", Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi II. Ulusal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2014, ss.191-194
Gül H., Hapçıoğlu B., "A study about the indoor air quality in various units of a healthcare institution", ISWA-Solid Waste World congress, , Sao Paula, BREZILYA, 8-11 Eylül 2014, pp.400-400
Gül H., "Assessment of education of waste laborers working in a medical faculty hospital", ISWA-Solid Waste World congress, Sao Paula, BREZILYA, 8-11 Eylül 2014, pp.401-401
Azizoğlu F., Gül H., "Social responsibility projects related to environmental waste at a university hospital ın Istanbul, ", ISWA-Solid Waste World congress, , Sao Paula, BREZILYA, 8-11 Eylül 2014, pp.402-402
Hapcioğlu S.B., Gül H., "İstanbul da bir hastanede 2013 yılında toplanan katı atık miktarları ve Türkiye deki Durumu ", Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi II. Ulusal Sempozyumu, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2014, ss.212-213
Hapcioğlu S.B., Gül H., "The amount of solid waste collected in Istanbul in 2013 and the situation in Turkey", ISWA-Solid Waste World congress, Sao Paula, BREZILYA, 8-11 Eylül 2014, pp.403-403
Azizoğlu F., Gül H., "Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Taşeron İşçilerin Kişisel Hijyen Davranışları", Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi II. Ulusal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2014, ss.203-204
Gelincik A., Özşeker F., Büyüköztürk S., Gül H., Işık E., İşsever H., et al.,"The Prevalence of Allergic Symptoms in Istanbul", XXVI. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Göteborg, ISVEÇ, 9-13 Haziran 2013, pp.87-87
Gelincik A., Gül H., "The prevalence of hymenoptera venom allergy in general adult population in Istanbul", World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization , Milan,, ITALYA, 22-26 Haziran 2013, pp. 496-497
Gelincik A., Ünal D., İşsever H., Demirtürk M., Işık E., Gül H., et al.,"The prevalence of hymenoptera venom allergy in general adult population in Istanbul", World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy of Allergy and Clinical Immunology and World Allergy Organization, Milano, ITALYA, 22-26 Haziran 2013, pp.496-496
Azizoğlu F. , Papakçı İ. , Sönmez B., Gül H., Hapcioğlu S.B., "İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi Fidan Dikme Etkinliği Sosyal Projesi", II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2013, ss.197-197
Gül H., "Identification of environmental risk factors which women with breast cancer have been exposed to in Istanbul", Conference Environment and Health – Bridging South, North, East and West, Basel, ISVIÇRE, 19-23 Ağustos 2013, pp.27-27
Gül H., "Work-related musculoskeletal disorders among white-collar women employees", 23rd International Conference on Epidemiology in Occupational Health, Utrecht, HOLLANDA, 18-21 Haziran 2013, pp.90-90
Gül H., "Occupational and Environmental Epidemiology for Occupational Toxicology Studies”, ", 8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2012, ss.76-77
Gül H., "Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadının Konumu ve Güncel Sorunlar ", 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2012, ss.1262-1264
Gelincik A., Ünal D., İşsever H., Işık E., Gül H., Iliaz R., et al.,"İstanbul’da Genel Erişkin Popülasyonda Arı Allerjisi Prevalansı", XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Kasım 2012, ss.84-84
Gül H., "Çalışma Yaşamında Kadın ve Mobbing", 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, MESKA (Meslek Hastalıkları –İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı) , İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2009, ss.35-36
Omurtag G. , Gül H., "DNA Damage Assessment by Comet Assay in Workers Exposed to Welding Fume Metals", The 3nd Euro-Asian Conference on Hazardous Waste& Human Health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Mart 2008, pp.55-55
Gül H., "Indoor Moulds in Work and Home Environment with Public Health View ", The IUMS XII. International Congress of Mycology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Ağustos 2008, vol. 8, pp.9-9
Gül H., "A Cross-Sectional Study about Mobbing Among the Finance Sector Workers in Istanbul-Turkey", The 8th Full Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, Valencia, ISPANYA, 12-14 Kasım 2008, pp.262-262
Omurtag G. , Gül H., "DNA Damage Comparison Between Construction Site Workers and Controls by Comet Assay ", 10th European Regional Meeting, Vienna, AVUSTURYA, 18-21 Mayıs 2008, pp.9-9
Gelincik A., Gül H., "The Prevalence of Food Allergy and Non-allergic Food Hypersensitivity in a Mediterranean Population ", XXVII. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology , Barcelona, ISPANYA, 7-11 Haziran 2008, vol.63, pp.585-585
Gelincik A., Büyüköztürk S., Gül H., Işık E., İşsever H., Özşeker F., et al.,"The Prevalence of Food Allergy and Non-allergic Food Hypersensitivity in a Mediterranean Population", . Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Barselona, ISPANYA, 7-11 Haziran 2008, pp.585-585
Gelincik A., Büyüköztürk S., Gül H., Işık E., İşsever H., Özşeker F., et al.,"İstanbul’da Besin İntoleransı Prevalansı", XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Ekim 2007, ss.66-66
Gelincik A., Özşeker F., Büyüköztürk S., Gül H., Işık E., İşsever H., et al.,"The Prevalence of Allergic Symptoms in Istanbul", XXVI. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Göteborg, ISVEÇ, 9-13 Haziran 2007, pp.87-87
Gelincik A., Gül H., "The Prevalence of Allergic Symptoms in İstanbul ", XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Göteborg İsviçre, ISVIÇRE, 9-13 Haziran 2007, pp.87-87
Gül H., "Gökdelenlerde Kapalı Ortam Hava Kalitesi ve Hasta Bina Sendromu Görülme Sıklığı: İstanbul İlinde Kesitsel Bir Çalışma ", II. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, , ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ocak 2006, ss.398-398
Gül H., "Heavy Metals in Human Colostral Milk and Maternal Smoking Effects in Istanbul (Turkey)", 45th Annual Meeting of the Society of Toxicology,, San Diego, ABD, 5-9 Mart 2006, pp.24-24
Gül H., "İstanbul’un Fatih İlçesinde Havanın Mantar Florasının İncelenmesi”, ", II. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ocak 2006, ss.375-376
Gül H., "The Indoor Air Quality of Bank Offices in Skyscrapers and Sick Building Syndrome in Istanbul-Turkey", International Conference on Environmental Epidemiology & Exposure, Paris, FRANSA, 2-6 Eylül 2006, pp.248-248
Gelincik A., Özşeker F., Büyüköztürk S., Gül H., Işık E., Güngör G., et al.,"İstanbul’da 17064 Kişide Telefonla Yapılan Allerji Anketi Sonuçları", XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Kasım 2006, ss.13-13
Gül H., "The Role of Turkish Pharmacists in Health Care: A Research in Province of Istanbul", 10th International Congress of Toxicology,, Tampere, FINLANDIYA, 11-15 Temmuz 2004, pp.205-205
Gül H., "A Study on the Relationship Between Occupation and Cancer Deaths in Turkey”", UICC World Conference for Cancer Organizations, Dublin, IRLANDA, 17-19 Kasım 2004, pp.171-171
Gelincik A., Büyüköztürk S., Gül H., İşsever H., Güngör G., Çolakoğlu B., et al.,"Küf Mantarına Duyarlı Allerjik Rinitli Hastaların Ev Ortamlarındaki Küf Mantarı Yoğunluğu ve Semptomlar Üzerine Etkisi", XII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 2004, ss.34-34
Gül H., "Résultats D’une Recherche Epidemiologique Sur L’hyperplasie Bénigne De La Prostate Dans La Périphérie d’Istanbul ", 28 Reunión Annual GRELL, Lıbro De Resúmenes, , La Habana, KÜBA, 27-30 Mayıs 2003, pp.63-64
Gül H., "Etude Des Donees Statistiques Relatives au Cancer en Turquie", 28 Reunión Annual GRELL, Libro De Resúmenes, Havana, KÜBA, 27-30 Mayıs 2003, vol.1, pp.32-33
Gül H., "The Cadmium Levels in Human Breast Milk and the Relationship with the Environmental Factors in İstanbul", 5. th İnternational Congress of Turkish Society of Toxicology,, ANTALYA, TÜRKIYE, 30-2 Ekim 2003, pp.230-230
Gül H., Koyuncu H., "Protein Kinaz C Üzerinden Yürüyen Kanserleşme Sinyal Yolu ve In Vivo Tümör Gelişimi Üzerine Klomifen’in Inhibatör Etkisi", The First International Biosciences Days, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-24 Nisan 1999, pp.418-418
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gül H., "A public health approach to environmental and occupational health problems in developing countries", in: Health of People, Places and Planet, Butler CD, Jane Dixon J and Capon AG., Eds., ANU Press, Canberra, pp.95-106, 2015
Gül H., "Occupational and Environmental Risk Factors for Allergic and Hypersensitivity Reactions", in: Dermatology and Allergology , iConcept P., Eds., : iConcept Press , Hong Kong , pp.65-78, 2014
Gül H., "Mobbing at Workplaces and the Mental Health Effects on Employeess", in: Essential Notes in Psychiatry , Olisah V. , Eds., InTech, Croatia , pp.3-12, 2012
Gül H., "Sick Building Syndrome from Perspective of Occupational and Public Health", in: Sick Building Syndrome in Public Buildings and Workplaces , Sabah A. Abdul-Wahab Al-Sulaiman, Eds., Springer, uSA, pp.89-104, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"İstanbul, Türkiye’de İnsan Kolostrum Sütünde Ağır Metaller ve Annenin Sigara Kullanımı Etkisi", BAP Diğer, UDP–670/19012006, Yönetici, 2006
"Türkiye’de Kanser Ölümleri ve Meslek Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma", BAP Diğer, 399/22092004, Yönetici, 2004
"Türkiye’de Kanser İstatistiklerine İlişkin Bir Araştırma", BAP Diğer, 133/25042003, Araştırmacı, 2003
"Çevre ve Sağlık Bilgi İletişim Ağı", Diğer Projeler, ST–0041, , 2006
"Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Toplumsal Farkındalık Oluşturma", Diğer Projeler, NCT–0037, , 2006
"İstanbul Popülasyonunda Besin Allerjisi Prevelansının Araştırılması”, ", BAP Arastırma Projesi, 311/05012005, Araştırmacı, 2008
"İstanbul’da Finans Sektörü Çalışanları Arasında Psikolojik Taciz Hakkında Kesitsel Bir Çalışma", BAP Diğer, 2918/18092008, Yönetici, 2008
"Türkiye’de Kanser: Var Olan Verilerin Değerlendirilmesi”", BAP Diğer, 399/22092004, , Araştırmacı, 2004
"Eskişehir İlinin Hava Kalitesinin Belirlenmesi: Karakterizasyon, Kaynak Belirleme ve Sağlık Etkileri", TÜBITAK Projesi, 104Y263, , Araştırmacı, 2008
"İstanbul Bölgesinde İyi Huylu Prostat Hiperplazisi (BPH) ile İlgili Epidemiyolojik Bir Çalışma", BAP Diğer, 136/25042003, Yönetici, 2003
"Mikrodalga Enerjisinin Yıkanmış Çamaşırlar Üzerinde Hijyen Etkisinin Araştırılması", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 27, Araştırmacı, 2002
"Kapalı Ortamlarda Biyolojik ve Kimyasal Kirliliklerin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 1545/16012001, Yönetici, 2001
"Sağlık Sisteminde Eczanelerin Rolü: İstanbul İlini Kapsayan Bir Araştırma", BAP Diğer, 283/29042004, Yönetici, 2004
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 05.04.2015 - Devam Ediyor
Medical Advancements in Genetic Engineering , Yayin Kurul Üyesi, 03.01.2010 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türk Toksikoloji Derneği , , Üye, 03.12.2007 - Devam Ediyor
International Commission on Occupational Health (ICOH)., , Üye, 04.06.2007 - Devam Ediyor
International Society for Environmental Epidemiology (ISEE), , Üye, 01.04.2007 - Devam Ediyor
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, , Üye, 12.12.2005 - Devam Ediyor
Meslek Hastalıkları-İş Kazaları Araştırma ve Önleme Vakfı (MESKA), , Üye, 11.12.2000 - Devam Ediyor
Çevre İçin Hekimler Derneği (ÇEVHEK), , Üye, 04.12.2000 - Devam Ediyor
International Society of Doctors for Environment (ISDE), , Üye, 07.04.1997 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Multidisciplinary Healthcare Submission , Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Toxicology and Industrial Health, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Cancer Management and Research , Dergide Hakemlik, Mart 2015
Journal of Global Economics, Management and Business Research , Dergide Hakemlik, Mart 2015
British Journal of Medicine and Medical Research , Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Risk Management and Healthcare Policy. , Dergide Hakemlik, Şubat 2015
British Journal of Applied Science & Technology , Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Journal of Multidisciplinary Healthcare , Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Manuscript for Journal of Global Ecology and Environment , Dergide Hakemlik, Ocak 2015
British Journal of Medicine and Medical Research , Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Advances in Science and Research 2014 , Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Annual Research & Review in Biology , Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Archives of Current Research International , Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Journal of Disease and Global Health 2014 , Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Risk Management and Healthcare Policy , Dergide Hakemlik, Ocak 2014
British Journal of Medicine and Medical Research 2013 , Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Psychology Research and Behavior Management, 2013 , Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
Cancer Management and Research, , Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
British Journal of Applied Science & Technology , Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Psychology Research and Behavior Management,, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Risk Management and Healthcare Policy, , Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Cancer Management and Research, 2012 , Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi , Dergide Hakemlik, Mart 2012
BMC Health Services Research, , Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Pharmacogenomics and Personalized Medicine, , Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Cancer Management and Research,, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
Risk Management and Healthcare Policy,, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
Risk Management and Healthcare Policy , Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Risk Management and Healthcare Policy , Dergide Hakemlik, Şubat 2011
Patient Preference and Adherence, Dergide Hakemlik, Şubat 2009
Journal of Environmental Management , Dergide Hakemlik, Şubat 2007
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
The IUMS XII. International Congress of Mycology, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 0
Web Of Science H İndeksi : 7
Ödüller ve Burslar
Gül H,Gelincik ve ark., " The Prevalence of Food Allergy and Non-allergic Food Hypersensitivity in a Mediterranean Population, Avrupa Allerji ve Klinik İmmunoloji Akademisi Poster Ödülü (XXVII. Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology,–EAACI, Haziran 2008
Gül H,Gelincik A. ve ark., "Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Makale Ödülü , Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2007
Gül H, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi , Mart 2005
Gül H,Koyuncu ve ark., "PKC Üzerinden Hücre İçi Sinyal İletiminin Deri Karsinogenezindeki Yeri ve Moleküler Sinyal İnhibasyonu Yoluyla Tümör Gelişiminin Kontrolü, Türk Biyokimya Derneği Poster Ödülü, Nisan 1999
"Türkiye’de Mesleksel Maruziyetler ve Kanser Riski "projesi, NIH, NCI Bursu, Nisan 1992
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi