İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Tören H., "Tiyatro Metinlerinde Yer Alan Metin Dışı Sözler:Keşanlı Ali Destanı Örneği", Türkıyat Mecmuası, cilt.23, ss.171-186, 2013 (Özet) (Abstract)
Tören H., "Prof. Dr. Muharrem Ergin’In Millî Kültür Ve Eğitim Ile İlgili Görüşleri", İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.XXXIV, İstanbul 2006, s.205-210, cilt.34, ss.205-210, 2006
Tören H., "Kirdeci Ali, Dasıtan-I Hamame-I 'Ar'Ar ", İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.34, ss.177-204, 2006 (Özet) (Abstract)
Tören H., "Sadreddin’In Dâsıtân-I Geyik Adlı Mesnevisi", İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.33, ss.239-282, 2005 (Özet) (Abstract)
Tören H., "Adlandırma Grubu", İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.32, ss.217-222, 2004 (Özet) (Abstract)
Tören H., "Sona Gelen Edatlarla Teşkil Edilen Bir Kelime Grubu: Kuvvetlendirme Grubu", İlmi Araştırmalar, cilt.13, ss.175-182, 2002 (Özet)
Tören H., "Kadı Burhaneddin Divanında Bazı Yeni Okuyuşlar", İlmi Araştırmalar, cilt.9, ss.209-219, 2000 (Özet)
Tören H., "Tabirname", Türkiyat Mecmuası, cilt.20, ss.415-452, 1997
Tören H., "Nevayi’Nin Sedd-I İskender Adlı Eserinde Tabiat Tasvirleri", Türk Dili, ss.30-47, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tören H., "Türkiye Türkçesinde Türetilen Kelimelerde Kullanılan Yapım Ekleri Ve Türetilen Bu Kelimelerin Yerleşiklik Kazanma Süreçleri ", ULUSLAR ARASI YAŞAYAN TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2012, ss.1-5
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tören H., "Gramer Uygulamalı Osmanlıca Seçme Metinler Mustafa Özkan-Enfel Doğan-Hatice Tören ", Kitabevi, İSTANBUL, 2014
Tören H., "Düşmüş Bir Uçurtmadır Güneş – Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk Şiirlerindeki Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme", Kitabevi Yayınları, İSTANBUL, 2014
Tören H., "Osmanlı Türkçesi - 2 Mustafa Özkan&Hatice Tören ", Akademik Kitaplar, İSTANBUL, 2012
Tören H., "Osmanlı Türkçesi 1, Mustafa Özkan&Hatice Tören", Akademik Kitaplar, İSTANBUL, 2010
Tören H., "Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Amme Cüzü Tefsiri Ii, Dizinistanbul 2007", Çantay Yay, İSTANBUL, 2007
Tören H., "Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Amme Cüzü Tefsiri-I, Metin-İnceleme-Tıpkıbasım", Çantay Yay., İSTANBUL, 2007
Tören H., "Yüksek Öğretimde Türk Dili: Yazılı Ve Sözlü Anlatım Mustafa Özkan, Hatice Tören, Osman Esin", Filiz, İSTANBUL, 2004
Tören H., "Ali Şir Nevayi, Sedd-I İskenderî, Metin –İnceleme (Basılmış Doktora Tezi 1. Cilt)", Türk Dil Kurumu, ANKARA, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi