İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yildirim H.T., Yurdakul Erol S., "Non-Wood Forest Products as Instrument for Rural Development: Perspective of Forest Villagers from Istanbul", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.19, no.3, pp.1182-1192, 2018 (Link)
Yurdakul Erol S., Yildirim H.T., "A qualitative and quantitative analysis of Turkish forest policy documents in the rural development scope", CİENCİA RURAL, vol.7, pp.1-9, 2017 (Link)
Deniz T., Yildirim H.T., "Institutional and political assessment of forest plantations in Turkey", INTERNATIONAL FORESTRY REVIEW, vol.16, pp.199-204, 2014 (Link)
Yildirim H.T., Candan Z., Korkut S., "WOOD-BASED PANELS INDUSTRY IN TURKEY: FUTURE RAW MATERIAL CHALLENGES AND SUGGESTIONS", MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA, vol.16, pp.175-186, 2014 (Link)
Yurdakul Erol S., Kuvan Y., Yildirim H.T., "The general characteristics and main problems of national parks in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, no.23, pp.5377-5385, 2011 (Link)
Kuvan Y., Erol S.Y., Yildirim H.T., "Forest Managers' Perceptions of the Foremost Forestry Issues and Functions in Turkey", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.20, pp.393-403, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gökbulak F., Uygur Erdoğan B., Yildirim H.T., Özçelik M.S., "Causes of land degradation and rehabilitation efforts of rangelands in Turkey", FORESTIST, vol.68, pp.106-113, 2018 (Link)
Köse M., Daşdemir İ. , Yurdakul Erol S., H.T., Arslan A., Göksu E., et al.,"R’WOT analysis applications relating to forestry organization and management in Turkey", Türkiye Ormancılık Dergisi, cilt.19, ss.252-264, 2018 (Link)
Köse M., Daşdemir İ. , Yurdakul Erol S., Yildirim H.T., Arslan A., Göksu E., et al.,"Türkiye ormancılığı için alternatif örgütlenme modellerinin geliştirilmesi", Ormancılık Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.143-168, 2018 (Link)
Yurdakul Erol S., Yildirim H.T., "Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey", JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY ISTANBUL UNIVERSITY, vol.67, pp.123-135, 2017 (Link)
Yildirim H.T., "BIOMASS RESOURCES AND ITS POTENTIAL USE AS ENERGY SOURCES IN TURKEY", Pro Ligno, vol.11, pp.670-675, 2015 (Link)
Yildirim H.T., Candan Z., "Renewable Bio-Energy from Wooden Biomass in Turkey", Pro Ligno , vol.16, pp.82-88, 2013 (Link)
Yildirim H.T., "Kırsal Turizm Konusunda Yöresel Düşünceler Ve Geliştirilmesi Olanakları: Çağlayan Köyü Örneği", International Journal of Social and Economic Sciences, cilt.3, ss.62-67, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Yildirim H.T., "Industrial Wood Production and Consumption in Turkey and Some Future Projections", AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.6, pp.2261-2266, 2012 (Link)
Yildirim H.T., Yilmaz O.Y., "Analyses of Approaches of Academicians to Bibliographic Management Software (I.U. Faculty of Forestry Case)", Journal of the Faculty of Forestry, vol.62, pp.53-70, 2012 (Link)
Yildirim H.T., Yurdakul Erol S., "Korunan Alanlar, Ekolojik İşlevleri ve Geleceğe Yönelik Tahminler", Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.101-109, 2012 (Link)
Yildirim H.T., "Türkiyede Orman İşletme Müdürlerinin Odun Üretimine Yönelik Görüşleri Ve Politika Önerileri", Journal of the Faculty of Forestry, vol.61, pp.79-96, 2011
Ekizoğlu A., Yildirim H.T., "Orman Ürünleri Endüstri Politikasındaki Değişiklikler", Orman ve Av, ss.38-42, 2010
Kuvan Y., Yildirim H.T., "Ormancılık Politikası Süreci Ve Orman Sertifikasyonu", Orman ve Av, ss.25-30, 2008
Ekizoğlu A., Yildirim H.T., "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Üçüncü Kuşak Öğretim Üyeleri (1980-2000)", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.57, ss.1-17, 2007
Velioğlu N., Yildirim H.T., "Türk Orman Mevzuatı Ve Ab Mevzuatına Göre Ormanların Yönetiminde Katılım", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.57, ss.21-31, 2007
Ekizoğlu A., Yildirim H.T., "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi İkinci Kuşak Öğretim Üyeleri (1960-1980)", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.11-30, 2006
Yildirim H.T., Velioğlu N., "Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Kriter Ve Göstergelerin İrdelenmesi", Orman Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.129-140, 2006
Yildirim H.T., "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde Ormancılık Politikası Yönünden Ağaçlandırma Sorunları Ve Çözüm Yolları", Orman Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.103-122, 2005
Ekizoğlu A., Yildirim H.T., "Demirköy Ve İğneada Çevresinde Orman Halk İlişkileri", Orman Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.37-43, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Köse M., Daşdemir İ. , Yurdakul Erol S., H.T., Arslan A., Göksu E., et al.,"Türkiye Ormancılığında Yönetsel ve Örgütsel Başarıyı Etkileyen Faktörler", II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, pp.493-494 (Link)
Yurdakul Erol S., Yildirim H.T., "Current Approaches to Grazing in National Forest Policy Documents", ISNOS-MED 2018, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2018, pp.19-19
Köse M., Daşdemir İ. , Yurdakul Erol S., H.T., Arslan A., Göksu E., et al.,"TÜRKİYE’DE ORMANCILIK ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN R’WOT ANALİZİ UYGULAMASI", II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2018, pp.491-492 (Link)
Yildirim H.T., Yurdakul Erol S., "Nonwood Forest Products as an Instrument for Rural Development: Perspective of Forest Villagers from Istanbul", International Conference Gredit 2018, Üsküp, MAKEDONYA, 22-25 Mart 2018, pp.87-87 (Link) (Abstract)
Erdinler E.S., Yildirim H.T., "Türkiye Mobilya Endüstrisinin Sosyo-Ekonomik Analizi", II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES (ICEBSS 2017), Belgrad, SIRBISTAN, 10-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Yildirim H.T., "Wood-Based Energy Production Potential and Its Socio-Economic Impact on Rural Areas in Turkey", II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES (ICEBSS 2017), Belgrad, SIRBISTAN, 10-14 Mayıs 2017, pp.1-1
Yildirim H.T., Erdinler E.S., Koç K.H., "Forest Certification and Its Effects on Turkish Forest Products Industry", Process Technologies for the Forest&Biobased Products Industries PTF BPI 2016, St. Simons Island, Georgia, ABD, 25-26 Ekim 2016, pp.21-21
Velioğlu N., Yildirim H.T., "Reorganization of Carbon Management in the Forestry Organization and Its Legislative Basis", III. Carbon Summit , İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2016, pp.1-1
Yildirim H.T., Jorjani S., "The Non-Wood Forest Products Production and Its effect on the country’s economies: Case study Turkey and Iran", International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 5-9 Ekim 2016, pp.1-1
Yildirim H.T., "Biomass Resources and Its Potential Use as Energy Sources in Turkey", International Conference “Wood Science and Engineering in the Third Millennium” - ICWSE 2015. , Brasov, ROMANYA, 5-7 Kasım 2015, pp.718-723
Yildirim H.T., "İstanbul Ölçeğinde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Ormancılık Politikası Açısından İrdelenmesi", IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.191-201
Erdinler E.S., Yildirim H.T., "Turkish Furniture Industry-Forestry Relationship and a Scenario on Future", Proceedings of the 3rd International Conference on Processing Technologies for the Forest and Bio-based Products Industries (PTF BPI 2014) , Kuchl, AVUSTURYA, 24-26 Eylül 2014, pp.100-101
Yildirim H.T., "Forests as a Renewable Energy Resource and Bioenergy Scenarios in Turkey", Proceedings of the 3rd International Conference on Processing Technologies for the Forest and Bio-based Products Industries (PTF BPI 2014) Kuchl/Salzburg, Austria, September 24-26, 2014. , Kuchl, AVUSTURYA, 24-26 Eylül 2014, pp.101-102
Yildirim H.T., "Orman-Toplum İlişkileri Ve Arıcılığın Ormancılık Politikası Yönünden İrdelenmesi", V. Marmara Arıcılık Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 4-6 Nisan 2013, ss.12-13
Ünsal Ö., Yildirim H.T., "Tarihi Yapılarımızı Korumada Masif Ahşap Algımız ve Bilimsel Doğrular", 4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi Ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2013, ss.1-1
Ünsal Ö., Yildirim H.T., Güler C., "Kereste Kurutma Endüstrimizde Son Durum ve Masif Ahşap Ürünlere Yansımaları", II. Mobilya Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2013, no.1, ss.1-1
Yildirim H.T., Yurdakul Erol S., Şahin G., "Alman Ormancı Bilim Adamlarının Türkiye Ormancılığı ve Ormancılık Eğitimine Katkıları ", 1857'den Günümüze Ormancılık Eğitim Öğretim Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Kasım 2013, ss.50-60
Yildirim H.T., Köse M., "Non-Wood Forest Products Production Policy And Marketing In Turkey.", Forest Products Society's 67th International Convention, Texas, ABD, 9-11 Haziran 2013, pp.1-1
Yildirim H.T., Candan Z., Dayaniklioğlu S., "Raw Material Procurement Policies Of Turkish Wood-Based Panel Industry", 55th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Austin, ABD, 9-11 Haziran 2013, pp.12-12
Yildirim H.T., "Dünya Odun Üretim Tüketim Ve Ticaretinin Ormancılık Politikası Açısından İrdelenmesi", III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 18-20 Ekim 2012, ss.25-35
Yildirim H.T., Yurdakul Erol S., "Korunan Alanlar, Ekolojik İşlevleri Ve Geleceğe Yönelik Tahminler", Ekoloji 2012 Sempozyumu, KİLİS, TÜRKİYE, 3-5 Mayıs 2012, ss.65-66
Yildirim H.T., "Turkish Wood Based Panels Industry: Future Challenges And Suggestions", 55th International Convention of Society of Wood Science and Technology, ÇIN HALK CUM., 27-31 Ağustos 2012, pp.1-11
Yildirim H.T., Ünsal Ö., "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Odunun Enerjide Kullanımı Ve Gelecek Seneryoları", Türkiye 12. Enerji Kongresi ve Sergisi, ANKARA, TÜRKİYE, 14-16 Kasım 2012, ss.12-16
Yildirim H.T., "Kırsal Turizm Konusunda Yöresel Düşünceler Ve Geliştirilmesi Olanakları: Çağlayan Köyü Örneği", 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKİYE, 20-22 Eylül 2012, ss.10-15
Yurdakul Erol S., Yildirim H.T., "The Place Of Rural Development Issues In Turkish Forest Policy", IUFRO All Devision 9 Conference, BOSNA HERSEK, 9-11 Mayıs 2012, pp.1-11
Yildirim H.T., Kuvan Y., Yurdakul Erol S., "Turkish Forestry Organization And Nature Conservation Studies", 13th Internaional Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustaınable Development, LITVANYA, 17-21 Mayıs 2011, pp.191-199
Yildirim H.T., "Türkiye’Nin Odun Dışı Orman Ürünleri Üretiminin Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi", I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 26-28 Ekim 2011, ss.18-25
Yildirim H.T., "Industrial Wood Production And Consumption In Turkey And Some Future Projections", International Conference 8th Edition ICWSE 2011, ROMANYA, 3-5 Kasım 2011, pp.565-572
Yildirim H.T., Candan Z., "Bioenergy Production Potential From Woody Biomass And Its Utilization Policy In Turkey", FPS 65th International Convention, ABD, 19-21 Haziran 2011, pp.116-116
Ekizoğlu A., Yildirim H.T., "Marmaris Yöresinde Orman Toplum İlişkileri Ve Arıcılığın Ormancılık Politikası Yönünden İrdelenmesi", 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, TÜRKİYE, 5-8 Ekim 2010, pp.38-47
Erdönmez C., Yurdakul Erol S., Yildirim H.T., "Küresel Bölgesel Ve Ulusal Gelişmelerin Ormancılık Eğitimi Üzerindeki Etkileri", III. Ulusal Ormancılık Kongresi:150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi, ANKARA, TÜRKİYE, 2008, ss.253-261
Erdönmez C., Erdönmez İ.M., Kart N., Yildirim H.T., "Teknik Gezilerin Orman Mühendisliği Ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencilerinin Bazı Konulardaki Düşünceleri Üzerine Etkisi", III. Ulusal Ormancılık Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 20-22 Mart 2008, ss.183-190
Kuvan Y., Yurdakul Erol S., Yildirim H.T., "Türkiye’De Ormancılık Politikası Süreci Ve Ormancılık Örgütü (Orman Bölge Müdürlükleri Örneği)", International Symposium: Bottleneceks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, TÜRKİYE, 17–19 Ekim 2007, pp.541-553
Yildirim H.T., Tuna Ş., Taze F., "Türkiye'De Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ve Kalkınma Planlarındaki Yeri", V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 29 Nisan-1 Mayıs 2004, ss.11-14
Yildirim H.T., "Orköy Ve Orman Köyleri", IV. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, ISPARTA, TÜRKİYE, 8-10 Mayıs 2003, ss.1-2
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildirim H.T., "Odun Dışı Orman Ürünlerinin Önemi ve Üretiminin Ormancılığa Katkıları: Türkiye Örneği", in: Ziraat Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN, Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR, Eds., Gece Akademi , Ankara, pp.35-52, 2018
Kuvan Y., Yurdakul Erol S., Yildirim H.T., "Türkiye'de ve dünyada anayasa-ormancılık ilişkileri: Yeni anayasaya yönelik öneriler", Yeşil Kitap: Yeni Anayasada'da Orman, Sezgin Özden, Ed., Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, ss.59-69, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi