İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Avlanan Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758)'ların Adaptasyon Dönemindeki Kan Parametrelerinin Balık Refahı Açısından Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-27233, Yönetici, Devam Ediyor
"Staphylococcus aureus INFECTION IN YELLOWFIN HIND (Cephalopholis hemistiktos) KEPT IN AQUARIUM", BAP Diğer, BEK-2017-25611, Yönetici, 2018
"Işıklı Gölündeki (Çivril, Denizli) Endemik Balık Türü Olan Chondrostoma meandrense (Pisces: Cyprinidae)'nin Parazit Faunası", BAP Diğer, 56673, Yönetici, 2015
"Işıklı ve Bafa Göllerinin Balık Parazit Faunası", BAP Arastırma Projesi, FEN A, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gökkuşağı Alabalık ((Onchorhyncus mykiss, Walbaum, 1792)’larında Kuşburnu (Rosa canina) Uygulamalarının Antioksidan Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, SÜF2012BAP10, Araştırmacı, 2015
"Köyceğiz-Dalyan (Türkiye) Estuarin Kanal sistemindeki Avrupa Yılanbalıklarının (Anguilla anguilla) Metazoan Parazit Topluluğu", BAP Diğer, UDP-17420 , Yönetici, 2011
"Yeni Karpuzlu Göletinde (İpsala, Edirne) Bulunan Tatlısu Levreklerinin (Perca fluviatilis L.) Metazoan Parazitleri", BAP Diğer, UDP-9733 , Yönetici, 2010
"İznik Gölü Gümüş Balıklarının (Atherina boyeri Risso, 1810) Metazoan Parazitleri", BAP Diğer, BYP 4250 , Yönetici, 2009
"Türkiye’deki Astacus leptodactylus ESCHOLTZ 1823 Populasyonlarının 16S rRNA Sekans Analizleri", BAP Diğer, UDP-4089/16072009 , Yönetici, 2010
"Yeni Karpuzlu Baraj Gölü (İpsala) ve Gala Gölü (Enez) Balıklarının Metazoan Parazitlerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, Fen A 040609-0171 , Araştırmacı, 2011
"Electrolyzed Oxidizing Water Applications in Sea Bream (Sparus aurata) Egg Disinfection", BAP Diğer, UDP-2754/17072008 , Yönetici, 2008
"Gökkuşağı alabalıklarında (Onchorhyncus mykiss) önemli kayıplara neden olan Lactococcus garvieae ve Yersinia ruckeri infeksiyonlarına karşı bivalant aşı hazırlanması", TÜBITAK Projesi, TOVAG - 107O146 , Araştırmacı, 2010
"First Applications of Electrolyzed Oxidising Water on Saprolegnia sp. Infection in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Eggs", BAP Diğer, UDP-1178/25052007 , Yönetici, 2007
"Mersin Balığı (Acipencer güldenstaedti) Yetiştirme Projesi", BAP Diğer, Özel Anlaşma, Araştırmacı, 2002
"Cumhuriyet Dönemi Su Ürünleri Araştırmalarının Bibliyografisi", BAP Arastırma Projesi, 1522/16012001, Araştırmacı, 2002
"Türkiye’nin Deniz Balıkları Kuluçkahanelerinin Verimlilik Analizlerinin Yapılması", BAP Arastırma Projesi, 1648/30042001, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi