İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Koroner Arter Bypass Cerrahisinin Eser Element Profili Üzerine Etkisi", BAP Diğer, BEK-2016-22277, Yönetici, Devam Ediyor
"Klorprifos Uygulanan Sıçanlarda Selenyumun Olası Koruyucu Etkisinin Hematolojik Histopatolojik ve Oksidan Sistem Açısından İncelenmesi ", BAP Doktora, TDK-2016-20474, Yönetici, 2017
"Ver Elini Osmaneli", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TR41/14/KK/0033, Araştırmacı, 2015
"Sağlık Bilimleri Enstitülerinde Yükseklisans Öğretimine Enstitü Yöneticilerinin Bakışı", BAP Arastırma Projesi, 36648, Araştırmacı, 2013
"Osmaneli İçmeler Kaynak Suyunun Halk Sağlığına Uygunluğunun Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 35129, Yönetici, 2016
"Sağlık Bilimleri Enstitülerinde Doktora Lisansüstü Öğretimine Enstitü Yöneticilerinin Bakışı.", BAP Arastırma Projesi, 36591, Yönetici, 2013
"Osmaneli İçmeler Kaynak Suyunun Halk Sağlığına Uygunluğunun Araştırılması. Osmaneli İçmeler Projesi (OSİP)", BAP Diğer, 36591, Araştırmacı, 2016
"Sıçanlara İçme Suyunda Verilen Alüminyumun Oksidatif Sistem Üzerine Etkisi.", BAP Diğer, UDP-36016, Yönetici, 2013
"Farklı Dozlarda Lityum Verilen Sıçanlarda İmmünolojik Değişimlerin Karşılaştırmalı Analizi", BAP Arastırma Projesi, Proje no:17066, Araştırmacı, 2014
"Karaciğer Yetmezliği Saptanan Köpeklerde Karaciğer Hasarının, Biyokimyasal, Doppler-Ultrasonografik ve Histopatolojik Olarak Belirlenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, BYP-12564, Araştırmacı, 2013
"Meme Tümörlü Köpeklerde Bazı Antioksidan ve Eser Element Değişikliklerinin Saptanması. ", BAP Arastırma Projesi, 12442, Araştırmacı, 2013
"Sıçanlarda Alüminyumun Farklı Doz ve Sürelerde Uygulanmasının Eritrosit Osmotik Frajilitesi ve Eser Elementler Üzerine Etkisi", BAP Y.Lisans, 10031, Danışman, 2011
" Sepsis Modelinde Beta Glucan Uygulamasının Oksidan Stres ve Demir Üzerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, Proje no: BYP-3938, Yönetici, 2009
"Sıçanlarda Farklı Dozlarda Lityum Uygulamasının Doku Histolojisi Ve Oksidatif Hasar Üzerine Etkisi.", BAP Arastırma Projesi, BYP-10226, Araştırmacı, 2010
"Uzun Süreli Kronik Aralıklı Hipoksinin Kan ve Doku Eser Element Düzeylerine Etkisi ", BAP Diğer, UDP-8770, Yönetici, 2010
"Farklı Doz ve Sürelerde Uygulanan Alüminyumun Oksidatif Hasar ve Apoptozis Üzerine Etkisi ", BAP Arastırma Projesi, BYP-10225, Yönetici, 2010
"Uzun Süreli Kronik Aralıklı Hipoksinin Hemoreolojik Parametrelere Etkisi ", BAP Arastırma Projesi, BYP-3187, Araştırmacı, 2010
" Deneysel Hipertiroidide Lipit Peroksidasyonu ve Osmotik Frajilite", BAP Arastırma Projesi, BYP-948/13032006, Araştırmacı, 2006
" Sepsiste Oksidatif Hasar ve Eser Elementler Üzerine ß-Glucan Etkisi, ", BAP Arastırma Projesi, 554/14082006, Yönetici, 2006
"Kadmiyum ve Kurşuna Maruz Bırakılan Sıçanların Kan ve Değişik Dokularındaki Toksisite Üzerine Selenyum ve Kateşin Etkilerinin Araştırılması", BAP Doktora, T-106/11112002, Yönetici, 2002
"Hipertansif Diyabetik Bireylerin Plazma Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Aktivitesi İle Plazma ve Eritrosit Çinko Düzeyleri", BAP Doktora, T-430/270697, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi