İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Hüseyin Kurtuluş ÖZCAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Mühendislik Fakültesi
Bölüm : Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilm Dalı : Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4737070 | Dahili : 17726
E Posta Adresi : hkozcanistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/hkozcan/cv
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34320 Avcılar/İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2003-2009
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1999-2003
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 1995-1999
Yaptığı Tezler
Doktora, "Katı Atık Düzenli Depolama Gazlarının Genetik Algoritmalarla Modellenmesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, "Kemerburgaz Çöp Depo Alanındaki Metan ve Karbondioksit Emisyonlarının Mevsimlere Göre Değişimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Temmuz, 2003.
Araştırma Alanları
Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi)
Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi
Çevre Sağlığı ve Güvenliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Katı ve Tehlikeli Atıklar
Atmosfer Bilimleri
Su Kirliliği ve Kontrolü
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Environmental
Environmental Sciences
Water Resources
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2012 - 2013
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2000 - 2012
Mesleki ve İdari Deneyimler
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu , Mühendislik Temel Alanı Üyesi, 15.12.2017 - Devam Ediyor
Etik Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu , , 01.05.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü, , 01.02.2015 - 01.02.2018
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi , , 01.09.2013 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Katı Atık Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Katı Atık Yönetiminde Biyokimyasal Süreçler, Doktora, 2017-2018
Katı Atık Yönetiminde Seçme Konular, Lisans, 2016-2017
Mühendislik ve Etik, Lisans, 2016-2017
Halk Sağlığı ve Çevre, Lisans, 2016-2017
Uygulamalı Girişimcilik, Lisans, 2016-2017
Katı Atık Düzenli DepolamaTeknolojileri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yönetilen Tezler
Doktora, F.Osra, "Optimizing The Suitable Site(S) for Landfill by Multi-Criteria Decision and Investigating Biogasification Potential of the Waste In Makkah, Saudi Arabia", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, L.Güvenç, "Kartal Belediyesi Sınırları içerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Belirlenmesi ve Ekonomik Analizi” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Y.Pangaliyev, "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerden Piroliz/Gazlaştırma ile Değerlendirilebilir Ürün Eldesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, M.Aktaş, "Yoğun araç trafiğinin yol kenarındaki PM2.5 ve bileşenlerinin konsantrasyonlarına etkisinin araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, İ.Yeşildağ, "Petrol Rafinasyonu Tank Dibi Çamurlarından Termokimyasal Yöntemlerle CH4 ve H2 Eldesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Elmaslar Özbaş E., Sivri N., Sarıtürk B., Öngen A., Özcan H.K., Şeker D.Z., "The relationship between income level and CFP level of the provinces in Turkey: a case study", INTERNATİONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMİNG, vol.11, no.3, pp.294-304, 2017
Sivri N., Sönmez V.Z., Özcan H.K., Çullu A.F., "THE POTENTIAL PHYSICAL IMPACTS OF MACRO/MICROPLASTICS ON ISTANBUL COASTAL AREA", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.208-215, 2017
Demir G. , Özcan H.K., Kurt Karakuş P. , Bakış Y. , "Solid waste collection route optimisation by geographical information system in Fatih, Istanbul, Turkey", INTERNATİONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMİNG, no.3, pp.263-272, 2017
Meric S., Sivri N., Aydin S., Alver Şahin Ü., Özcan H.K., "Editorial: Special Issue on Application of Sustainable Technologies for Water and Waste Recycling and Reuse - Guest Editors", INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, vol.11, no.3, pp.247-249, 2017 (Link)
Özcan H.K., Öngen A., Pangaliyev Y. , "An Experimental Study of Recoverable Products from Waste Tire Pyrolysis", GLOBAL NEST JOURNAL, no.3, pp.582-590, 2016
Elmaslar Özbaş E., Özcan H.K., Öngen A., "Efficiency of MSW Compost for Reducing Uptake of Heavy Metals by Plant", ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING, vol.42, no.4, pp.97-106, 2016
Özcan H.K., Yazıcı Güvenç S., Güvenç L., Demir G. , "Municipal Solid Waste Characterization according to Different Income Levels: A Case Study", SUSTAINABILITY, vol.8, pp.1044-1044, 2016
Öngen A., Özcan H.K., Elmaslar Özbaş E., "Gasification of biomass and treatment sludge in a fixed bed gasifier", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.41, pp.8146-8153, 2016
Beskese A., Demir H.H., Özcan H.K., Ökten H.E., "Landfill Site Selection Using Fuzzy Ahp And Fuzzy Topsis: A Case Study For Istanbul", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.73, pp.3513-3521, 2015
Elmaslar Özbaş E., Gökçe C.E., Güneysu S., Özcan H.K., Sezgin N., Aydin S., Balkaya N., "Comparative Metal (Cu, Ni, Zn, Total Cr, And Fe) Removal From Galvanic Sludge By Molasses Hydrolysate", JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, no.8, pp.2046-2053, 2013
Öngen A., Özcan H.K., Arayıcı S., "An Evaluation Of Tannery Industry Wastewater Treatment Sludge Gasification By Artificial Neural Network Modeling", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, no.3, pp.361-366, 2013
Yıldız Ş., Yaman C., Demir G., Özcan H.K., Coban A., Okten H.E., et al.,"Characterization of municipal solid waste in Istanbul, Turkey", ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, vol.32, pp.734-739, 2013
Özcan H.K., "Long Term Variations Of The Atmospheric Air Pollutants In Istanbul City", International Jornal of Environmental Research and Public Health, no.3, pp.781-790, 2012
Yaman C., Özcan H.K., Demir G. , Ökten H.E., Yıldız Ş., Çoban A. , Balahorli V., "Landfill Leachate Treatment: A Case Study For Istanbul City", Clean – Soil, Air, Water, no.40, pp.706-711, 2012
Çoban A. , Demir G. , Ökten H.E., Özcan H.K., Yaman C., Yıldız Ş., "Advanced Treatment Of Leachate By Using Aerobic/Anoxic Mbr System Followed By A Nanofiltration Process. A Case Study In Istanbul Komurcuoda Leachate Treatment Plant", Environmental Protection Engineering, vol.38, pp.57-64, 2012
Öngen A., Özcan H.K., Elmaslar Özbaş E., Balkaya N., "Adsorption Of Astrazon Blue Fgrl Onto Sepiolite From Aqueous Solutions", DESALINATION AND WATER TREATMENT, no.40, pp.129-136, 2010
Demir G. , Özdemir H., Özcan H.K., Uçan O.N., Bayat C., "An Artificial Neural Network-Based Model For Short-Term Predictions Of Daily Mean Pm10 Concentrations", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, no.11, pp.1163-1171, 2010
Balkaya N., Özcan H.K., Uçan O.N., "Determination Of Relationship Between Hardness And Groundwater Quality Parameters By Neural Networks", DESALINATION AND WATER TREATMENT, no.11, pp.258-263, 2009
Sivri N., Özcan H.K., Uçan O.N., Akıncılar O., "Estimation Of Stream Temperature In Degirmendere River (Trabzon-Turkey) Using Artificial Neural Network Model", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, no.9, pp.145-150, 2009
Özcan H.K., Balkaya N., Bilgili E., Demir G. , Uçan O.N., Bayat C., "Modeling Of Methane Distribution In A Landfill Using Genetic Algorithms", ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, no.26, pp.441-449, 2009
Borucu G., Özdemir H., Demir G. , Yiğit S., Özcan H.K., "Quantification Of Atmospheric Particle Number Concentration For Selected Children Playgrounds: A Case Study In Istanbul", Journal of Residuals Science & Technology, no.7, pp.147-152, 2009
Elmaslar Özbaş E., Özcan H.K., Balkaya N., Demir G. , Bayat C., "Heavy Metal Amounts In Soil And Sediments Of Surface Water Sources In The Industrial Regions Of Istanbul", Journal of Residuals Science & Technology, no.4, pp.89-94, 2007
Özcan H.K., Demir G. , Nemlioğlu S., Sezgin N., Bayat C., "Heavy Metal Concentrations Of Atmospheric Ambient Deposition Dust In Istanbul-Bosphorus Bridge Tollhouses", Journal of Residuals Science & Technology, no.4, pp.55-59, 2007
Özcan H.K., Nemlioğlu S., Demir G. , Elmaslar Özbaş E., Borat M., "Methane Emission In Landfill Gas At Two Closed Waste Disposal Sites In Istanbul, Turkey", Journal of Scientific&Industrial Research, no.66, pp.403-406, 2007
Demir G. , Özcan H.K., Tüfekçi N., Borat M., "Decolorization Of Remazol Yellow Rr Gran By White Rot Fungus Phanerochaete Chrysosporium", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, no.28, pp.813-817, 2007
Özcan H.K., Bilgili E., Alver Şahin Ü., Uçan O.N., Bayat C., "Modeling Of Trophospheric Ozone Concentrations Using Genetically Trained Multi-Level Cellular Neural Networks", ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, no.24, pp.907-914, 2007
Özcan H.K., Uçan O.N., Alver Şahin Ü., Borat M., Bayat C., "Artificial Neural Network Modeling Of Methane Emissions At Istanbul Kemerburgaz-Odayeri Landfill Site", Journal of Scienfitic&Industrial Research, no.65, pp.128-134, 2006
Özcan H.K., Borat M., Sezgin N., Nemlioğlu S., Demir G. , "Determination Of Seasonal Variations Of Major Landfill Gas In Istanbul Kemerburgaz-Odayeri Solid Waste Landfill", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.15, pp.272-276, 2006
Sezgin N., Özcan H.K., Demir G. , Nemlioğlu S., Bayat C., "Determination Of Heavy Metal Concentrations In Street Dusts In Istanbul", ENVIRONMENT INTERNATIONAL, no.29, pp.979-985, 2004
Demir G. , Özcan H.K., Nemlioğlu S., Sezgin N., Borat M., Bayat C., "Gas Emissions Of Yakacik Closed Solid Waste Landfill Site In Istanbul", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.13, pp.974-978, 2004
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özcan H.K., Öngen A., Elmaslar Özbaş E., "Süt Endüstrisi Arıtma Çamuru Pirolizinde Sıcaklığın ve Parçacık Boyutunun Sentez Gaz Oluşumuna Etkisi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.301-311, 2016
Elmaslar Özbaş E., Ökten H.E., Özcan H.K., Demir G. , "Selected Essential And Non-Essential Elements Content Of Turkish Hazelnuts", Environmental Pollution, vol.2, no.1, pp.81-87, 2013
Özkahraman B., Aydin S., Emik S., Güneysu S., Acar I., Özcan H.K., Elmaslar Özbaş E., Balkaya N., "Endüstriyel Atıksu Arıtma Çamurlarından Hidrojeller Ile Ağır Metal Giderimi", Katı Atık ve Çevre, no.78, ss.37-45, 2010
Demir G. , Özcan H.K., Borat M., "Bir Beyaz Çürükçül Mantar Türü Olan Phanerochaete Chrysosporium Ile Remazol Blue Rr Gran’In Renk Giderimi", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, no.10, ss.42-47, 2007
Demir G. , Özcan H.K., Elmaslar Özbaş E., Borat M., "Bir Beyaz Çürükçül Mantar Türü Olan Phanerochaete Chrysosporium Ile Azo Boyarmaddelerinde Renk Giderimi", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, no.3, ss.74-85, 2006
Özcan H.K., Alver Şahin Ü., Bayat C., Uçan O.N., "İstanbul Ili Troposferik Ozon (O3) Konsantrasyonlarının Hücresel Yapay Sinir Ağ (Cnn) Yöntemiyle Modellenmesi", Gazi Üniversitesi Müh. Mimarlık Fakültesi Dergisi, no.21, ss.239-245, 2006
Özcan H.K., Nemlioğlu S., "In-Cabin Noise Levels During Commercial Aircraft Flights", Canadian Acoustics, no.34, pp.31-36, 2006
Özcan H.K., "Katı Atık Depo Gazından Elektrik Üretiminin Türkiye'De Uygulanabilirliğine 2 Örnek; İstanbul Ve Bursa Tesisleri", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, no.3, ss.89-96, 2003
Özcan H.K., Sezgin N., Demir G. , Nemlioğlu S., Bayat C., "İstanbul E-5 Karayolunun Cadde Tozlarında Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, no.3, ss.97-105, 2003
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Öngen A., Özcan H.K., Elmaslar Özbaş E., Aydin S., Kaya E., "Thermal Behavior of Waste-Derived Fuels and Determanition of Optimum Mixture Ratio for Gasification", 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, pp.158-162
Özcan H.K., Elmaslar Özbaş E., Öngen A., Aydin S., Koçal E., Şimşek O., "Evaluation of Waste Amounts in Bahcelievler, Istanbul", Eurasia Waste Management Symposium 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2018, pp.1-5
Elmaslar Özbaş E., Özcan H.K., Oruç İ. , Tok E., Demir G., "Agricultural wastes and Biomass:As a Renewable Energy Source", 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2017, pp.1-1
Elmaslar Özbaş E., Öngen A., Özcan H.K., Yiğit Hunce S. , Gazi S., "Examining Timewise Change of Medical Waste Amounts of Istanbul City Küçükçekmece District", 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1882-1882
Elmaslar Özbaş E., Öngen A., Özcan H.K., Yiğit Hunce S. , Bayrak İ., Kılınç Y., "Comparison of the amount of recyclable waste generated in two regions of different socio-economic structure", 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1881-1881
Elmaslar Özbaş E., Yiğit Hunce S. , Özcan H.K., Öngen A., "Ecological Footprint Calculation Study", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, pp.225-226
Özcan H.K., Öngen A., Elmaslar Özbaş E., Sivri N., Aydin S., Kapusuz D., "Recoverable Products from Biomass with Pyrolysis/Gasification Processes", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, pp.236-237
Özcan H.K., Sönmez V.Z., Balçık B., Yiğit Hunce S. , Elmaslar Özbaş E., Sivri N., "Investigation of the effect on solution toxicity of removal of methylene blue from aqueous solutions", 3rd International Conference on Recycling and Reuse , İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, pp.256-257
Yiğit Hunce S. , Kaya E., Öngen A., Özcan H.K., Selçuk H., "H2 - and CH4 -rich Gas Production from a Domestic Wastewater Treatment Sludge,", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, pp.261-262
Elmaslar Özbaş E., Yiğit Hunce S. , Özcan H.K., Öngen A., Gazi S., "Investigation of Variation of the Recyclable Solid Waste Amounts in Ku¨çu¨kçekmece District of Istanbul", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, pp.223-224
Demir G. , Özcan H.K., Özdemir H., Pektaş A.O., Oruç İ. , Büyükyıldız M., "Heavy Metal Concentrations of Selected Public Parks of Istanbul City", 2nd International Conference on Chemical Materials and Process (ICCMP 2016), Kopenhang, DANIMARKA, 11 Mayıs - 13 Haziran 2016, pp.00-00
Sivri N., Şeker D.Z., Özcan H.K., "Case Study of Integration of GIS and Noise Measurements: Bakırköy District (Istanbul)", 4th International Geography Symposium GEOMED 2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2016, vol.1, no.1, pp.182-182 (Link)
Yiğit Hunce S. , Elmaslar Özbaş E., Özcan H.K., Öngen A., Gazi S., "Küçükçekmece İlçesi Sınırları İçerisinde Oluşan Evsel ve Endüstriyel Atık Miktarlarının İncelenmesi", 8. Ulusal Katı Yönetimi Kongresi, UKAY’2016, KASTAMONU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, ss.0-0
Aydin S., Esmen C., Özcan H.K., Güneş M., "Katı Atık Madde Grup Analizi Ve Karakterizasyon Çalışması: Sakarya Örneği", 8. Ulusal Katı Yönetimi Kongresi, UKAY’2016, KASTAMONU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, ss.00-00
Özcan H.K., Yazıcı Güvenç S., Güvenç L., "Management of packaging waste as an example of Kartal, Istanbul", 3rd International Conference on Recycling and Reuse, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, pp.234-235
Aydin S., Batu H., Özdemir B., Özcan H.K., "Türkiye’de Çöp Biriktirme/İstifçilik ve Olumsuz Etkileri,", 7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, ss.1-1
Öngen A., Özcan H.K., Elmaslar Özbaş E., "GASIFICATION OF BIOMASS AND TREATMENT SLUDGE IN A FIXED BED GASIFIER", 6th International Conference on Hydrogen Production , Oshawa, KANADA, 3 Mayıs - 6 Haziran 2015, vol.1, no.1, pp.1-1
Sivri N., Ahmetli F., Özcan H.K., Başar E., "Potential Impacts of Oil Contamination Damage on the Marine Biodiversity Caspian Sea and Black Sea", II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium (KABEP – 2015), St.Petersburg, RUSYA, 9-13 Kasım 2015, pp.1-1
Elmaslar Özbaş E., Özcan H.K., Kiremitci V.Z., Sivri N., "Kompost Ve Biochar: Organik Madde İçeriği Yüksek Katı Atıklardan Üretilen Toprak İyileştirciler Ve Bunların Ağır Metalle Kirlenmiş Toprakta Kullanım Olanakları", 7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, ss.529-534
Sivri N., Kiremitci V.Z., Özcan H.K., Çullu A.F., "The potential physical impacts of microplastics on Istanbul coastal area ", 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region MESAEP 2015, Crete, YUNANISTAN, 26-30 Eylül 2015, pp.88-88 (Link)
Özcan H.K., Öngen A., Elmaslar Özbaş E., Sivri N., Pangaliyev Y.P., "Investigation on the Effect of Temperature on Syngas Formation during the Pyrolysis of Waste Tire", II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium, St. Petersburg, RUSYA, 9 Kasım - 13 Ekim 2015, pp.1-1
Elmaslar Özbaş E., Özcan H.K., Demir G., "Available and Toxic Heavy Metal Concentrations in Soil and Compost", The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2015, Üsküp, MAKEDONYA, 15-19 Mayıs 2015, pp.0-0
Özcan H.K., Öngen A., Elmaslar Özbaş E., Sivri N., Pangaliyev Y. , "ATIK LASTİKLERDEN TERMOKİMYASAL YÖNTEMLERLE KATI VE SIVI ÜRÜN ELDESİ", 7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.1-1
Öngen A., Elmaslar Özbaş E., Özcan H.K., "Thermochemical Conversion Of Wastewater Treatment Sludge:An Alternative Process For Hydrogene Production", 2nd International Conference on Recycling and Reuse, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2014, pp.273-273
Sivri N., Elmaslar Özbaş E., Öngen A., Özcan H.K., "Changes In Carbon Footprint Values By Income Levels, Case Study, Turkey", 2nd International Conference on Recycling and Reuse, R&R 2014, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.251-252
Elmaslar Özbaş E., Öngen A., Özcan H.K., Sivri N., "Carbon Footprint : First Reduce Than Breathe", International conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2013-Cappadocia), TÜRKIYE, 18-21 Haziran 2013, pp.405-406
Ökten H.E., Özcan H.K., Özdemir H., Yalçın E. , Demir G. , "Katı Atık Bertarafında Alternatif Bir Yöntem: Yakma Teknolojisi", III. İleri Teknoloji Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-6 Ekim, ss.1-8
Elmaslar Özbaş E., Özcan H.K., Öngen A., "Kullanılmış Lastiklerin Geri Kazanımına Genel Bakış", 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 17-20 Ekim, ss.1-4
Özcan H.K., Balkaya N., Bilgili E., Uçan O.N., Bayat C., "Optimization Of Model Parameters Of Methane Emission At Istanbul Odayeri Landfill By Genetic Algorithm", Eurasia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, Istanbul, Turkey, TÜRKIYE, 14-16 November, pp.800-805
Sezgin N., Elmaslar Özbaş E., Gökçe C.E., Aydin S., Özcan H.K., Güneysu S., Emik S., Acar I., Balkaya N., "Endüstriyel Arıtma Çamurlarından Ağır Metal Giderim Yöntemleri", 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2010, İÇEL, TÜRKİYE, 18-20 Ekim
Özcan H.K., Balkaya N., Uçan O.N., "Genetik Algoritmalar Ve Katı Atık Yönetiminde Uygulama Olanakları", Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi – UKAY 2009, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs
Elmaslar Özbaş E., Özcan H.K., Balkaya N., "Light Pollution And Its Environmental Effects", International conference on Environment: Survival and Sustainability, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 February
Özcan H.K., Elmaslar Özbaş E., Balkaya N., "Energy Recovery From Landfill Gas In Istanbul", International conference on Environment: Survival and Sustainability, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 February
Elmaslar Özbaş E., Özcan H.K., Balkaya N., Bayat C., "Kompost Kullanımı Ve Kullanımını Sınırlayıcı Faktörler", 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Yaşam Çevre Teknoloji, İZMİR, TÜRKİYE, 24-27 Ekim
Nemlioğlu S., Özcan H.K., Elmaslar Özbaş E., Demir G. , Borat M., "Landfill Gas Emissions Of Aydinli Solid Waste Dumping Site", Mesaep & Secotox 13th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in The Mediterranean Region, YUNANISTAN, 8-12 October
Özcan H.K., Borat M., Bayat C., "Katı Atık Depo Sahası Gazları Ve Çevresel Etkileri", Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-19 Kasım
Bayat C., Uçan O.N., Alver Şahin Ü., Özcan H.K., "Prediction Of Missing So2 And Pm10 Concentrations Using Cellular Neural Network (Cnn)", Air Quality Management 2005 Symposium, TÜRKIYE, 26-30 September
Özcan H.K., Alver Şahin Ü., Bayat C., Uçan O.N., "İstanbul Şehir Atmosferindeki Troposferik Ozon (O3) Kirliliğinin Yapay Zeka (Ann) Ile Modellenmesi", Havacılıkta İleri Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 9-10 Aralık
Sezgin N., Esmen C., Özcan H.K., İsangalin R., Borat M., "Katı Atık Yönetim Stratejilerinin Geliştirilmesi Ve Moskova Da Uygulanan Yöntemler", II.Ulusal Katı Atık Kongresi,, İZMİR, TÜRKİYE, 7-9 Mayıs 2003
Özcan H.K., Yılmaz A., Sezgin N., Borat M., "Entegre Katı Atık Yönetim Sisteminde Atık Borsası Stratejisi", II. Ulusal Katı Atık Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 7-9 Mayıs 2003
Kitap ve Kitap Bölümleri
Özcan H.K., "Düzenli Depolama: İşletme ve İzleme ", Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri, Demir A., Akça L., Ed., Nobel Yeni Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.914-932, 2017
Sivri N., Şeker D.Z., Özcan H.K., Ün N. , Balca N., Poyraz D.G., et al.,"GIS BASED MAPPING OF NOISE POLLUTION IN BAKIRKÖY DISTRICT OF ISTANBUL", in: Contemporary Studies in Environment and Tourism , Efe R. and Öztürk M. , Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle NE62PA, pp.239-251, 2017 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Tehlikeli Atık Özelliğindeki Endüstriyel Atıksu Arıtma Çamurlarından Ağır Metallerin Gideriminin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2591, Araştırmacı, 2010
"Arıtma Çamuru Pirolizinde Sıcaklık ve Boyut Analizi ", BAP Diğer, 26108, Yönetici, 2013
"İstanbul’un Bazı Katı Atık Depolama Alanlarından Kaynaklanan Depo Gazı Emisyonlarının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 54/23012003 , Araştırmacı, 2005
"Kirlenmiş Topraktaki Ağır Metallerin Bitkiye Geçişine Kompost Kullanımının Etkisi ", BAP Arastırma Projesi, 30740, Araştırmacı, 2013
"Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 111G037, Araştırmacı, 2017
"İstanbul Kenti Evsel Arıtma Çamurlarından Termokimyasal Yöntemlerle Enerji Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Programlar Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ENVK022, Koordinatör, 2015
"Tekstil Endüstrisi Arıtma Çamurlarından Termokimyasal proseslerle H2 gazı üretimi", BAP Diğer, 35692, Araştırmacı, 2014
"Petrol Rafinasyonu Tank Dibi Çamurlarından Termokimyasal Yöntemlerle CH4 ve H2 Eldesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-24208, Yönetici, Devam Ediyor
"An Experimental Study of Recoverable Products from Waste Tire Pyrolysis", BAP Diğer, BYP-2017-22921, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Water Science and Technology, Özel Sayi Editörü, 02.04.2017 - Devam Ediyor
Water Supply, Özel Sayi Editörü, 01.03.2017 - Devam Ediyor
Desalination and Water Treatment, Özel Sayi Editörü, 01.01.2017 - Devam Ediyor
Desalination and Water Treatment (DESWAT), Özel Sayi Editörü, 01.09.2014 - 01.09.2015
International Journal of Global Warming (IJGW), Özel Sayi Editörü, 01.09.2014 - 01.09.2015
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
The Society of Environmental Toxicology and Chemistry , , Üye, 01.02.2012 - 01.02.2013
Balkan Environmental Association, , Üye, 01.04.2009 - 01.04.2013
Çevre Mühendisleri Odası, , Üye, 20.11.1999 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
International Journal of Hydrogen Energy, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
International Journal of Exergy, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Environmental and Natural Resources, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Minerals, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Environmental Earth Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Energy, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
International Journal of Environmental Science and Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Journal of Air & Waste Management Association, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Desalination and Water Treatment, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Journal of Environmental Health Science and Engineering Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Environmental Earth Science, Dergide Hakemlik, Mart 2013
International Journal of Global Warming, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Clean, Air Soil Water, Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Environmetal Progress and Sustainable Energy , Dergide Hakemlik, Mart 2012
Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Theoretical and Apllied Climatology, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
Journal of Environmental Engineering, Dergide Hakemlik, Haziran 2009
Etkinlik Organizasyonu
2nd International Conference on Environmental Sustainability, Development, and Protection (ICESDP'17), Bilim Kurulu Üyesi, , ISPANYA, Nisan 2017
3rd International Conference on Recycling and Reuse, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2016
International Conference on Environmental Sustainability, Development, and Protection (ICESDP'16), Bilim Kurulu Üyesi, , CEK CUM., Mart 2016
Ulusal Çevre Kongresi , Bilim Kurulu Üyesi, AFYON, TÜRKIYE, Ekim 2015
2nd International Conference on Recycling and Reuse, RR2014, June 4-6 2014, Istanbul Turkiye, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2014
10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Eylül 2013
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 1
Web Of Science H İndeksi : 8
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 368
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Özcan H, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İÜ Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, Mayıs 2011
Özcan H, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İÜ Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, Nisan 2005
Özcan H, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İÜ Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, Mayıs 2005
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi