İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliçoğlu H., "Kieferorthopadische einordnung eines durch trauma horizontal verlagerten mittleren schneidezahns", JOURNAL OF OROFACIAL ORTHOPEDICS-FORTSCHRITTE DER KIEFERORTHOPADIE, vol.30, no.3, pp.243-249, 2016
Kiliçoğlu H., "Monoblock appliance for treatment of children with sleep disordered breathing", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, pp.59-59, 2015
Kiliçoğlu H., "Monoblok appliance in children with obstructive sleep apnea is an effective treatment modality", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, pp.58-58, 2014
Kiliçoğlu H., "Evaluation of the prevelance of obstructive sleep apnea in children who have narrow maxilla or retrognatic mandibula with habitual snoring", EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, pp.57-57, 2013
Kiliçoğlu H., "The Effect Of Enamel Bleaching In The Shear Bonds Strengths Of Metal And Ceramic Brackets. ", EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.34, pp.232-237, 2012
Kurt H., Alioğlu C., Karayazgan B., Tuncer N., Kiliçoğlu H., "The Effects Of Two Methods Of Class Iii Malocclusion Treatment On Temporomandibular Disorders", EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS , vol.33, pp.636-641, 2011 (Abstract)
Kiliçoğlu H., "Comparison Of The Effects Of Two Treatment Methods For Class Iii Malocclusion On Temporomandibular Disorders. ", EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, vol.11, pp.11-14, 2010
Guvenc D., Gokbuget A.Y., Çintan S., Kara G., Cifcibasi E.Y., Ünüvar E., et al.,"An Atypical Form of Necrotizing Periodontitis", JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, vol.80, pp.1548-1553, 2009
Kiliçoğlu H., "Profile Changes In Patients With Class Iii Malocclusions After Delaire Mask Therapy", AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, pp.453-462, 1998
Kiliçoğlu H., "Comparison Of The Effectiveness Of Two Types Of Toothbrushes On The Oral Hygiene Of Patients Undergoing Orthodontic Treatment With Fixed Appliances", Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, pp.591-594, 1997
Kiliçoğlu H., "Classe Iii Squelettique: Les Effets Du Traitement Avec Le Masque De Delaire.", Revue d’Orthopédie Dento Faciale, pp.399-406, 1996
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demir Karamanlı B., Kiliçoğlu H., Karamanlı A.F., "Evaluation of the effects of the chincup appliance on the craniofacial structures by the finite element analysis", APOS Trends Orthodontics, vol.14, no.7, pp.219-223, 2017 (Link)
Kiliçoğlu H., Yılmaz Öğütlü N. , Alioğlu Uludağ C., "Evaluation of Skeletal and Dental Effects of Modified Jasper Jumper Appliance and Delaire Face Mask with Pancherz Analysis", Turkish Journal Of Orthodontics, vol.30, no.1, pp.6-14, 2017
Demir Karamanlı B. , Kiliçoğlu H., Karamanlı A.F., "Evaluation of the effects of the dental and skeletal anchored face mask therapieson the craniofacial system by using nonlinear finite element analysis", APOS Trendsin Orthodontics, vol.7, pp.267-272, 2017 (Link)
Kiliçoğlu H., "Retromolar Bölgeye Uygulanan Minivida ile Gömük Alt İkinci Molar Dişlerin Doğrultulması", Dental Klinik, ss.8-10, 2016
Kiliçoğlu H., "Obstrüktif Uyku Apnesi veya Primer Horlaması Bulunan Çocuklarda Monoblok Apareyinin Uyku Bruksizmi Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Türkiye Klinikleri Ortodonti Özel Dergisi , cilt.45, no.3, ss.45-49, 2015
Kiliçoğlu H., "Obstrüktif Uyku Apneli Erişkin Hastalarda Therasnore ve MDSA Apareylerinin Etkinliğinin Polisomnografik Analiz ile Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Ortodonti Özel Dergisi, cilt.1, ss.19-30, 2015 (Link)
Kiliçoğlu H., "Clinical and cephalometric analysis of three cases with Pycnodysostosis", Journal of İstanbul University Faculty of Dentistry, vol.49, no.1, pp.51-55, 2015
Kiliçoğlu H., "Klippel-Feil Sendromlu Olguda Ortodontik ve Cerrahi Tedavi Kombinasyonu", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.23, ss.28-31, 2015
Kiliçoğlu H., "Distal Jet ve Jones Jig Apareylerinin Klinik Etkinliğinin Karşılaştırılması", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.23, ss.32-39, 2015
Kiliçoğlu H., "Open Bite Tedavisinin Temporamandibular Eklem Rahatsızlıkları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu", Dental Klinik Dergisi, ss.26-29, 2015
Kiliçoğlu H., "İskeletsel Ankrajla Molar Mesializasyonu:Olgu Sunumu", Dental Klinik, cilt.1, no.1, ss.62-64, 2014
Kiliçoğlu H., "Sinif Ii Maloklüzyona Sahip Post-Peak Dönemdeki Bireyde İskeletsel Destekli Forsus Apareyinin Kullanimi", DİŞHEKİMLİĞİNDE ESTETİK VE İMPLANT, cilt.8, ss.16-21, 2013
Kiliçoğlu H., "Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Kazein Fosfopeptid Amorfus Kalsiyumfosfat Uygulamasinin Oral Hijyene Etkisinin Değerlendirilmesi", Dental Klinik, ss.68-72, 2013
Çapan Ö., Çapan E., Kiliçoğlu H., "Uyku bruksizminin tanısında yeni bir alternatif: Bitestrip", Dental Klinik, cilt.4, ss.70-74, 2013
Kiliçoğlu H., "Konjenital Diş Eksikliğinin Ortodonti Ve Implantoloji Ile Tedavisi:Olgu Sunumu", Oral İmplantoloji dergisi, cilt.13, ss.8-15, 2012
Kiliçoğlu H., "Marfan Sendromlu Olguda Ortodontik Yaklaşım.", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.83, ss.32-36, 2012
Kiliçoğlu H., "Tek Ve Çift Taraflı Distal Jet Apareyi Ile Molar Distalizasyonu:Olgu Sunumu. ", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi., cilt.2, ss.69-77, 2011
Kiliçoğlu H., "Agenezi, Transpozisyon Ve Malforme Dişlerin Tedavisinde Interdisipliner Yaklaşımlar.", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.75-82, 2011
Kiliçoğlu H., "Sınıf Iii Maloklüzyonun Erken Dönem Tedavisinde Modifiye Jasper Jumper Uygulaması (Üç Olgu Sunumu). ", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.24, ss.223-236, 2011
Kiliçoğlu H., "Orthopedic Protraction With Skeletal Anchorage And Alternate Rapid Maxillary Expansion And Constriction. ", Ortho Techniques, vol.1, pp.14-23, 2011
Kiliçoğlu H., "Iskeletsel Sınıf Iii Olguda Ortodontik Kamuflaj Tedavisi. ", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.24, ss.67-73, 2011
Kiliçoğlu H., "Çapa Anksiyete Skalasının Güvenilirliğinin Ve Geçerliliğinin Değerlendirilmesi. ", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.24, ss.97-110, 2011
Kiliçoğlu H., "Forsus Apareyinin Post-Peak Dönemindeki Bireylerde Uygulanması: Üç Olgu Sunumu. ", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.80, ss.36-43, 2011
Kiliçoğlu H., ". İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniğinde Devir Hastalarında Yaşanan Sorunların Incelenmesi.", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.82, ss.120-125, 2011
Kiliçoğlu H., "Diş Hekimliği Fakültesi 5.Sınıf Öğrencilerinin Hiv/Aids Konusundaki Tutumlarının Ve Bilgi Düzeylerinin Preventive Ve Interseptive Ortodontik Tedavi Kapsamında Değerlendirilmesi. ", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.73, ss.176-181, 2008
Kiliçoğlu H., "İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Dudak Damak Yarıklı Hastaların Genel Profili. ", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.73, ss.182-185, 2008
Kiliçoğlu H., "Diş Eksikliği: Ortodontik Tedavi Sonrası Implant Destekli Protetik Rehabilitasyon.", Oral İmplantoloji Dergisi, ss.30-38, 2007
Kiliçoğlu H., "Ortodontide Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon.", Dişhekimliği Dergisi, cilt.4, ss.28-33, 2007
Kiliçoğlu H., "Ortodontide Mini Implant Kullanımı.", Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.8, ss.24-30, 2007
Kiliçoğlu H., "Ortodontide Mini Implant Kullanımı. ", Oral İmplantoloji Dergisi, ss.24-30, 2007
Kiliçoğlu H., "Diş Eksikliği: Ortodontik Tedavi Sonrası Implant Destekli Protetik Rehabilitasyon.", Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.8, ss.30-38, 2007
Kiliçoğlu H., "Prediction Of Impacted Maxillary Canine Eruption Using Warfoord Method. ", Balkan Journal of Stomatology, vol.10, pp.10-17, 2007
Kiliçoğlu H., "İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’Nda Doktora Yapan Öğrencilerin Aids Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. ", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.64, ss.111-117, 2006
Kiliçoğlu H., "The Prevalence Of Signs And Symptoms Of Temporomandibular Joint Dysfunction Among Turkish Children Seeking Orthodontic Treatment.", World Journal of Orthodontics, vol.23, pp.23-27, 2006
Kiliçoğlu H., "İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’Nda Doktora Yapan Öğrencilerin Aids Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. ", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.64, ss.111-117, 2006
Kiliçoğlu H., ". İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’Nda Doktora Yapan Öğrencilerin Aids Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. ", Türk Dişhekimliği Dergisi, ss.111-117, 2006
Kiliçoğlu H., "The Prevalence Of Signs And Symptoms Of Temporamandibular Joint Dysfunction Among Turkish Children Seeking Orthodontic Treatment. ", World Journal of Orthodontics., vol.1, pp.1-10, 2006
Kiliçoğlu H., "The Prevalence Of Signs And Symptoms Of Temporamandibular Joint Dysfunction Among Turkish Children Seeking Orthodontic Treatment.", World Journal of Orthodontics., vol.2, pp.1-10, 2006
Kiliçoğlu H., "Evaluation Of The Compatibility Of Howes Orthodontic Cast Analysis With Turkish Population. ", Egyptian Orthodontic Journal, vol.27, pp.77-85, 2005
Kiliçoğlu H., "Serbest Dişhekimlerinin Fena Alışkanlıklara Yaklaşımı. ", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.61, ss.179-185, 2005
Kiliçoğlu H., "Serbest Dişhekimlerinin Fena Alışkanlıklara Yaklaşımı. ", Türk Dişhekimliği Dergisi, ss.179-185, 2005
Kiliçoğlu H., "Evaluation Of The Effects Of The Pendulum Appliance In Intraoral Molar Distalization.", Egyptian Orthodontic Journal, vol.27, pp.17-30, 2005
Kiliçoğlu H., "Evaluation Of The Effects Of The Pendulum Appliance In Intraoral Molar Distalization.", Egyptian Orthodontic Journal, pp.17-30, 2005
Kiliçoğlu H., "Evaluation Of The Compatibility Of Howes Orthodontic Cast Analysis With Turkish Population. ", Egyptian Orthodontic Journal, pp.77-85, 2005
Kiliçoğlu H., "Ortodonti Hastalarının Treatment Priority Index (Tpi) Ile Değerlendirilmesi.", Dişhekimliği Dergisi, cilt.55, ss.43-48, 2004
Kiliçoğlu H., "İstanbul Ilinde Serbest Çalışan Dişhekimlerinin Koruyucu Ve Önleyici Tedavi Uygulamalarının Incelenmesi.", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.17, ss.313-322, 2004
Kiliçoğlu H., "7-12 Yaş Okul Çocuklarında Ortodontik Tedavi Ihtiyacı Ve Maloklüzyon Şiddetinin Incelenmesi. ", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.17, ss.83-88, 2004
Kiliçoğlu H., "İstanbul Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı’Na Başvuran Hastaların Profilinin İncelenmesi.", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.16, ss.167-174, 2003
Kiliçoğlu H., "Saliva Lysozyme Levels And Antioxidant Enzyme Activity In Patients With Fixed Orthodontic Appliances. ", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.15, ss.87-91, 2002
Kiliçoğlu H., "A Microbiological Evaluation Of Saliva In Orthodontic Patients Using Two Types Of Toothbrushes. ", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.15, ss.157-162, 2002
Kiliçoğlu H., "Dört Birinci Küçük Azı Çekimi Ile Tedavi Edilen Angle I.Sınıf Düzensizliğe Sahip Bireylerde Dişsel Ve İskeletsel Değişikliklerin İncelenmesi.", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.22-28, 2000
Kiliçoğlu H., ", Dört Birinci Küçükazı Çekimi Ile Tedavi Edilen Angle I. Sınıf Düzensizliğe Sahip Bireylerde Yumuşak Doku Profil Değişikliklerinin İncelenmesi.", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.24-28, 2000
Kiliçoğlu H., "Dudak-Damak Yarıklı Olgularda Sella Turcica’Nın Morfolojisinin İncelenmesi.", İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.21-29, 1999
Kiliçoğlu H., "Kafa Kaidesi Ile Iii. Sınıf Maloklüzyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.", Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.10, ss.74-78, 1997
Kiliçoğlu H., "Alt Çene Gelişim Yönünün Belirlenmesinde Simfis Morfolojisinin Kullanımı.", T.D.B.D. Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.10, ss.206-213, 1997
Kiliçoğlu H., "Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastaların Tükürüğündeki Mutans Streptokokları Ve Laktobasil Seviyeleri Üzerine %0.05’Lik Naf’Lü Gargaranın Etkisinin İncelenmesi.", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.99-105, 1997
Kiliçoğlu H., "İskeletsel Ii Sınıf Maloklüzyonlu Bireylerde Farklı Tedavi Yöntemleri Ile Yumuşak Dokularda Oluşan Değişikliklerin Karşılaştırmalı Olarak Incelenmesi. ", Dişhekimliği Dergisi, cilt.21, ss.237-241, 1996
Kiliçoğlu H., "Çocuk Ve Erişkinlerde İskeletsel Ve Dişsel Açıklığın Sefalometrik Karşılaştırılması .", Türk Ortodonti Dergisi, cilt.9, ss.108-116, 1996
Kiliçoğlu H., "İskeletsel Ii Sınıf Maloklüzyonlu Bireylerde Farklı Tedavi Yöntemleri Ile Sert Dokularda Oluşan Değişikliklerin İncelenmesi.", Dişhekimliği Dergisi, cilt.21, ss.232-236, 1996
Kiliçoğlu H., ": İskeletsel Iii. Sınıf Vakaların Delaire Maskesi Ile Tedavisinde Diş Çene Yüz Sisteminde Meydana Gelen Değişikliklerin Sefalometrik Olarak İncelenmesi.", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.39-48, 1994
Kiliçoğlu H., "İskeletsel 3. Sınıf Vakalarda Kemik Olgunluğunun Tanner-Whitehouse (Tw2-Rus) Yöntemi Ile Belirlenmesi.", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi., ss.65-70, 1993
Kiliçoğlu H., "Delaire Maskesi Ile Tedavi Edilen Iii. Sınıf Vakalarda Fonksiyonel Dil Yükselticisinin Uygulanması.", Türk Ortodonti Dergisi, ss.119-124, 1990
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kiliçoğlu H., Şavkan İ., "Postpeak Dönemde Sınıf II Olgunun Forsus(FRD) Aygıtı ile Tedavisi: Olgu Sunumu", 16.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2019, pp.1-1
Kiliçoğlu H., Şirikci Biberci S., "Pendulum Aygıtı İle Molar Distalizasyonu-Vaka Raporu", 16.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2019, pp.1-1
Yılmaz Öğütlü N., Kiliçoğlu H., "Ortodontik tedavi gören hastaların beslenme alışkanlıklarının araştırılması- Investigation of dietary habits in orthodontic patients", 16.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2018, pp.1-z
Kiliçoğlu H., "Konjenital lateral diş eksikliğinde ortodonti.implantoloji ve estetik diş hekimliğinin mültidisipliner yaklaşımı: Olgu sunumu", TOİD 29.Uluslararası Bilimsel Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Ocak 2018, pp.26-26
Kiliçoğlu H., "konjenital lateral eksikliğinde ortodonti,implantoloji ve estetik diş hekimliğinin mültidisipliner yaklaşımı: olgu sunumu", Türk Oral İmplantoloji Derneği 29.Uluslararası Bilimsel Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Ocak 2018, vol.1, no.1, pp.26-26
Şirikçi S., Kiliçoğlu H., "Çok nadir görülen gömük öpüşen molarların tedavisine ortodontik yaklaşım", 15.Ulualararsı Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2017, pp.60-60
Kiliçoğlu H., Yılmaz Öğütlü N., Gümrü Çelikel D., Yazıcıoğlu O., "Multidisciplinary Management of an Impacted and Severely Rotated Central Incisor: A Case Report", EOS 2017 93rd Congress of the European Orthodontics Society, Montreux, ISVIÇRE, 5-10 Haziran 2017, pp.43-44
Yılmaz Öğütlü N. , Kiliçoğlu H., "Sınıf II maloklüzyon görülen adolesan bir bireyin alt kesici diş çekimi ve forsus apareyi ile ortodontik tedavisi:Bir olgu sunumu", 15. UluslararasıTürk Ortodonti Derneği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2017, pp.48-48
Kiliçoğlu H., "Treatment of an impacted Mandibular canine: A Case Report", 2016 American Association of Orthodontists, orlando, ABD, 29 Nisan - 2 Mayıs 2016, pp.3-3
Kiliçoğlu H., Balta C., "Bilateral Mandibular Second Molar Uprighting With Direct Mini-Screw Anchorage", 115. Amerikan Ortodontistler Derneği Yıllık Toplantısı, San Fransisco, ABD, 15-19 Mayıs 2015, pp.1-1
Kiliçoğlu H., "Palatal Mini-Vida Destekli Molar Distalizasyonu: Benefit Sistem", 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2015, ss.10-10
Kiliçoğlu H., Okutan S., "Palatal Mini-Screw Anchoraged Maxillary Molar Mesialisation: A Case Report", 115. Amerikan Ortodontistler Derneği Yıllık Toplantısı, San Fransisco, ABD, 15-19 Mayıs 2015, pp.1-1
Tağrikulu B., Kiliçoğlu H., "Long Term Follow up of The Patients with Congenitally Absent Anterior Teeth", 115. Amerikan Ortodontistler Derneği Yıllık Toplantısı, san fransisco, ABD, 15-19 Mayıs 2015, pp.1-1
Kiliçoğlu H., "Osas'Da Ağiz İçiaygit Yapimlari Ve Etki Mekanizmalari", UYKU APNESİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI KURSU, İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-6 Aralık 2014, ss.1-1
Kiliçoğlu H., "Evaluation Of The Effectiveness Of Casein Phosphopeptide (Tooth Mousse) On The Oral Hygiene In Orthodontic Patients", FDI 2013 ISTANBUL ANNUAL WORLD DENTAL CONGRESS, TÜRKİYE, 28 - 31 AĞUSTOS 2013
Kiliçoğlu H., "Piknodizostozisli 3 Olgunun Ortodontik Değerlendirmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 6. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, TÜRKİYE, 21-23 KASIM 2013
Kiliçoğlu H., "Klippel Feil Sendromu Olan Hastada Multidisipliner Tedavi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 6. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, TÜRKİYE, 21-23 KASIM 2013
Kiliçoğlu H., "Diş İle İskelet Destekli Yüz Maskelerinin Etkilerinin Fem İle İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 6. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, TÜRKİYE, 21-23 KASIM 2013
Kiliçoğlu H., "Obstruktif Uyku Apnesi Bulunan Çocuklarda Monoblok Apareyinin Etkinliğinin İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 6. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, TÜRKİYE, 21-23 KASIM 2013
Kiliçoğlu H., "Çenelik Apareyinin Kraniyofasiyal Yapilar Üzerindeki Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi İle İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 6. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-23 KASIM 2013
Kiliçoğlu H., "Orthopaedic Protraction With Skeletal Anchorage And Alternate Maxillary Expansion And Contraction. ", 87 th Congress of the European Orthodontic Society , İSTANBUL, TÜRKİYE, 19-23 Haziran 2011, cilt.23, ss.19-23
Külekçi G. , Berisha R., Öztaş S.E., Marşan G., Kiliçoğlu H., "Interdisciplinary treatment approaches to agenesia, transposition and malformed teeth.", 34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, 1st Conference of the Association of Prosthodontic Dentistry of Kosovo, Prishtina, MAKEDONYA, 23-25 Eylül 2010, pp.82-83
Kiliçoğlu H., "Ekstrüze Olmuş Posterior Dişlerin Mini Implantlardan Ankraj Alınarak Intrüzyonu ", Türk Oral İmplantoloji Derneği iV. Uluslararası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 7-13 Haziran 2009 , ss.7-13
Kiliçoğlu H., "The Klippel-Feil Syndrome Associated With Oropharyngeal Atresia:Case Report.", .Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği ve Ağız Hastalıkları Derneği, Güncel Tanı ve Protetik Yaklaşımlar, ANTALYA, TÜRKİYE, 28 Mayıs-1 Haziran 2008, ss.28-35
Çaldemir D., Yıldırım A., Marşan G., Kiliçoğlu H., Kıpırdı S., Gökçen Röhlig B., et al.,"Dişhekimliği fakültesi öğrencilerinde maloklüzyon ile temporomandibular rahatsızlıklar arasındaki ilişkinin incelenmesi.", 11. Türk Ortdonti Derneği Kongresi, İzmir, TÜRKIYE, 12-16 Ekim 2008
Kiliçoğlu H., "The Effect Of Enamel Bleaching On The Shear Bond Strengths Of Metal And Ceramic Brackets", 84th European Orthodontic Society Congress, PORTEKIZ, 10-14 Haziran 2008, pp.232-237
Kiliçoğlu H., "Bonded Type Acrylic Splint And Face Mask Application In Unilateral Cleft Lip And Palate Patient (Case Report).", 84th European Orthodontic Society Congress, PORTEKIZ, 10-14 Haziran 2008, pp.10-14
Kiliçoğlu H., "Therasnore Apareyi Ile Obstrüktif Uyku Apne Tedavisi. ", 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu , ANKARA, TÜRKİYE, 12-13 Kasım 2007, ss.12-15
Kiliçoğlu H., "Atipik Multipl Süpernümerer Dişlere Sahip Olan Olgunun Ortodontik Tedavisi.", 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu , ANKARA, TÜRKİYE, 12-13 Kasım 2007, ss.12-13
Kiliçoğlu H., "Sınıf Ii Iki Olguda Jasper Jumper Uygulamasını Takiben Havayolunun Değerlendirilmesi.", 10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 12-13 Kasım 2007, ss.12-13
Kiliçoğlu H., "Facemask Versus Face Mask With Rpe Therapy: Soft Tissue Analysis", 82nd Congress of the European Orthodontic Society, AVUSTURYA, 4-7 Temmuz 2006, pp.4-7
Kiliçoğlu H., "Face Mask Versus Face Mask With Rpe Therapy: Skeletal And Dentoalveolar Comparison. ", 82nd Congress of the European Orthodontic Society, AVUSTURYA, 4-7 Temmuz 2006, pp.4-7
Kiliçoğlu H., "Face Mask Versus Face Mask With Rpe Therapy: Skeletal And Dentoalveolar Comparison. ", 82nd Congress of the European Orthodontic Society, AVUSTURYA, 4-7 Temmuz 2006, pp.4-7
Kiliçoğlu H., "Comparison Of Face Mask And Chin Cap Treatment In Class Iii Malocclusion", 6.Uluslararası Ortodonti Kongresi , FRANSA, 10-14 Eylül 2005, pp.10-14
Kiliçoğlu H., ". Jones Jig Ile Distal Jet Apareylerinin Iskeletsel Ve Dentoalveoler Etkilerinin Sefalometrik Olarak Karşılaştırılması. ", 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, ADANA, TÜRKİYE, 17-21 Eylül 2005 , ss.17-21
Kiliçoğlu H., "Jones Jig Ve Distal Jet Apareyleri Ile Yapılan Intraoral Molar Distalizasyonunun Model Analizi Ile Incelenmesi. ", 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu , ADANA, TÜRKİYE, 17-21 Eylül 2005, ss.17-21
Kiliçoğlu H., "Comparison Of Face Mask And Chin Cap Treatment In Class Iii Malocclusion.", 6.Uluslararası Ortodonti Kongresi , FRANSA, 10-14 Eylül 2005, pp.10-14
Kiliçoğlu H., ". Jones Jig Ile Distal Jet Apareylerinin Iskeletsel Ve Dentoalveoler Etkilerinin Sefalometrik Olarak Karşılaştırılması. ", 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu , ADANA, TÜRKİYE, 17-21 Eylül 2005 , ss.17-21
Kiliçoğlu H., "Jones Jig Ve Distal Jet Apareyleri Ile Yapılan Intraoral Molar Distalizasyonunun Model Analizi Ile Incelenmesi. ", 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu , ADANA, TÜRKİYE, 17-21 Eylül 2005 , ss.17-21
Kiliçoğlu H., "Comparison Of Face Mask And Chin Cap Treatment In Class Iii Malocclusion.", 6th International Orthodontic Congress, FRANSA, 10-14 Eylül 2005, pp.10-14
Kiliçoğlu H., "Comparison Of Face Mask And Chin Cap Treatment In Class Iii Malocclusion.", World Journal of Orthodontics , FRANSA, 10-14 eylül 2005, pp.230-231
Kiliçoğlu H., "İstanbul Ilinde Serbest Çalışan Dişhekimlerinin Koruyucu Ve Önleyici Tedavi Uygulamalarının Incelenmesi.", 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 3-6 Ekim 2004, ss.3-6
Kiliçoğlu H., "Evaluation Of The Compatibility Of Mc Namara'S Analysis In A Turkish Population", 79th Congress of the European Orthodontic Society, CEK CUM., 10-14 Haziran 2003, pp.10-14
Kiliçoğlu H., "Evaluation Of Orthodontic Patients Using The Treatment Priority Index", 79th Congress of the European Orthodontic Society, CEK CUM., 10-14 Haziran 2003, pp.10-14
Kiliçoğlu H., "The Assessment Of Signs And Symptoms Of Temporomandibular Joint Disorder In Orthodontic Patients ", General Session of the IADR,, ISVEÇ, 25-28 Haziran 2003, pp.25-28
Kiliçoğlu H., "Evaluation Of Orthodontic Patients Using The Treament Priority Index (Tpi) .", Congress of the European Orthodontic Society, CEK CUM., 10-14 Haziran 2003, pp.10-14
Kiliçoğlu H., "Evaluation Of The Compatibility Of Howes Orthodontic Cast Analysis With Turkish Population.", 78th European Orthodontic Society Congress, ITALYA, 4-8 Haziran 2002, pp.4-8
Kiliçoğlu H., ". Evaluation Of Hard And Soft Tissue Changes In Individuals With Angle Class I Malocclusions Treated With Four Premolar Extractions. ", 78th European Orthodontic Society Congress, ITALYA, 4-8 Haziran 2002, pp.4-8
Kiliçoğlu H., "Kanin Transpozisyonunun Ortodontik Tedavisi.", 9.TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , İZMİR, TÜRKİYE, 18-22 Haziran 2002, ss.18-22
Kiliçoğlu H., "The Relationship Between Malocclusion And Signs And Symptoms Of Temporomandibular Joint In Patients Before Orthodontic Treatment. ", IXthInternational Symposium on Dentofacial Development and Function,, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-16 Ekim 2002, ss.13-16
Kiliçoğlu H., "Evaluation Of The Compatibility Of Howes’ Orthodontic Cast Analysis In A Turkish Population ", 78th European Orthodontic Society Congress, 4-8 Haziran 2002, ITALYA, 4-8 Haziran 2002
Kiliçoğlu H., "Saliva Lysozyme Levels And Antioxidant Enzyme Activity In Patients With Fixed Orthodontic Appliances. ", 5th Congress of the balkan Stomatological Society, YUNANISTAN, 13-16 Nisan 2000, pp.13-16
Kiliçoğlu H., "Ağız Dışı Apareylerle Molar Distalizasyonuna Alternatif Yöntem:Pendulum Apareyi.", Dünya Dişhekimliği Birliği (FDI) ve Türk Dişhekimliği Birliği (TDB) Ortak Kongresi TDB 6.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-26 Haziran 1999, ss.21-26
Kiliçoğlu H., "A Microbiologic Evaluation Of Orthodontic Patients Using Two Types Of Toothbrushes", International Association for Dental Research 76th General Session, FRANSA, 24-27 Haziran 1998
Kiliçoğlu H., "A Microbiological Evaluation Of Orthodontic Patients Using Two Types Of Toothbrushes.", International Association for Dental Research 76th General Session, FRANSA, 24-27 Haziran 1998 , pp.24-27
Kiliçoğlu H., "Morphologic Evaluation Of The Sella Turcica In Patients With Cleft Lip And Palate.", VIIth International Symposium on Dentofacial Development and Function, ISRAIL, 15-18 Kasım 1998, pp.15-18
Kiliçoğlu H., "Gelişim Anomalisi Gösteren Bir Hastada Ortodontik-Periodontal Tanı Ve Tedavi Yaklaşımı.", Türk Periodontolojı Derneği 28.Bilimsel Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 20-22 Mayıs 1998, ss.20-22
Kiliçoğlu H., "Alt Çene Gelişim Yönünün Belirlenmesinde Simfis Morfolojisinin Kullanımı.", 5.Uluslararası Türk Ortodonti Sempozyumu , ANKARA, TÜRKİYE, 29-31 Ekim 1997 , ss.29-31
Kiliçoğlu H., "The Effect Of 0.05% Naf Mouthrinse On Salivary Mutans Streptococci And Lactobacilli Levels In Orthodontic Patients.", 73rd Congress of the European Society, ISPANYA, 9-14 Haziran 1997, pp.9-14
Kiliçoğlu H., "Prosthetic Orthodontic Treatment Of Two Skeletal Class Iii Cases.", European Prosthodontic Association 18th Annual Conference, Turkish Prosthodontic and Implantology Association 9th Scientific Conference., İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-9 Eylül 1994, ss.7-9
Kiliçoğlu H., "Delaire Maskesi Ile Tedavi Edilmiş Iskeletsel Iii.Sınıf Maloklüzyonlu Kızlarda Sert Ve Yumuşak Doku Profilinde Meydana Gelen Değişikliklerin Incelenmesi. ", 4.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 4-9 Eylül 1994, ss.4-9
Kiliçoğlu H., "İskeletsel Ve Dişsel Iii.Sınıf Vakaların Tw2-Rus Yöntemine Göre Incelenmesi. ", Türk Ortodonti Derneği Uluslararası III.Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 24-27 Ekim 1992, ss.27-27
Kiliçoğlu H., "Delaire Maskesi Ile Tedavi Edilen Iskeletsel Iii.Sınıf Vakalarda Dil Rampasının Uygulanması.", Prostodonti ve İmplantolojı Derneği 7. Bilimsel Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 14-20 mayıs 1989, ss.14-20
DİĞER YAYINLAR
Kiliçoğlu H., ". Class Iii Maloklüzyonların Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar. ", Diger, ss.210-215, 2004
Kiliçoğlu H., "Kanin Transpozisyonunun Ortodontik Tedavisi. ", Diger, ss.83-88, 2002
Kiliçoğlu H., "Dudak-Damak Yarıklarında Ortodontik Yaklaşım (Olgu Sunusu). ", Diger, ss.318-322, 2001
Kiliçoğlu H., "Ortodontide Seri Çekim (Olgu Sunusu). ", Diger, ss.40-47, 1998
Kiliçoğlu H., "Mandibuler Headgear Uygulaması (Olgu Sunusu)", Diger, ss.222-226, 1998
Kiliçoğlu H., "İskeletsel Iii. Sınıf Maloklüzyonlarda Çenelik Uygulaması Ile Erken Tedavi Yaklaşımının Önemi (Olgu Bildirimi).", Diger, ss.58-64, 1997
Kiliçoğlu H., "Pfeiffer Sendromlu Olgu.", Diger, ss.172-176, 1997
Kiliçoğlu H., "Erişkinlerde Ortodontik Tedavi (Olgu Sunusu)", Diger, ss.249-253, 1996
Kiliçoğlu H., "Üst Lateral Eksikliği: Ortodondik Tedavi Sonrası İmplant Destekli Protetik Rehabilitasyon. ", Diger, ss.63-71, 1996
Kiliçoğlu H., "Iii. Sınıf Üç Olgunun Tedavisinde Yüz Maskesi Uygulaması (Olgu Bildirimi). ", Diger, ss.6-12, 1995
Kiliçoğlu H., "Üst Yan Kesicilerle İlgili Nedenlerden Kaynaklanan Bazı Kapanış Düzensizliklerinin Ortodontik Tedavisi. ", Diger, ss.3-5, 1989
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Kiliçoğlu H., "", , Sayfa, , ,
Kiliçoğlu H., "AYIPLI ÜRÜN", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 1 Sayfa, İstanbul, Mayıs, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi