İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2001 - 2006
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 1993 - 2001
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 1987 - 1993
VERDİĞİ DERSLER
ORTODONTİ, Doktora, 2013-2014
ORTODONTİ, Ön Lisans, 2013-2014
ORTODONTİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Hyusein, "SINIF II OLGULARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İSKELETSEL VE DİŞSEL DESTEKLİ FORSUS VE MONOBLOK APAREYLERİNİN ÇENE YÜZ KEMİKLERİ VE TME ÜZERİNE ETKİLERİNİN SONLU ELEMANLAR ANALİZ YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Doktora, S.Okutan, "Yüz Maskesi Uygulaması Öncesi Yapılan Üç Farklı Maksiller Ekspansiyon Yönteminin Periodontal Etkilerinin Klinik ve Biyokimyasal Yönden İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Doktora, E.Çapan, "Obstrüktif uyku apnesi veya primer horlaması bulunan çocuklarda monoblok apareyinin etkinliğinin incelenmesi:Polisomnografik ve sefalometrik analiz", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Doktora, B.Demir, "Yüz maskesi,çenelik ve modifiye Jasper Jumper aygıtlarının kraniyofasiyal sistem üzerine etkilerinin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, G.Külekçi, "Maksiler retrognatiye bağlı Sınıf III maloklüzyonlu bireylerde alternatif hızlı maksiller genişletme ve yüz maskesi uygulamalarının etkilerinin incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2011.
Doktora, K.Şengün, "Büyüme gelişimi devam eden iskeletsel 2.sınıf bireylerde Forsus Fatigue Resistant Device apareyinin etkilerinin sefalometrik olarak değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Doktora, C.Alioğlu, "Yüz Maskesi ile Çeneliğin Temporomandibuler eklem ve stomatognatik sistem üzerine etkilerinin incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Doktora, G.Oral, "Obstrüktif uyku apneli hastalarda iki farklı ağız içi apareyin etkinliğinin karşılaştırılması: Sefalometrik ve Polisomnografik Analiz", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Doktora, O.Qasrawi, "Distal jet ve Jones jig apareylerinin iskeletsel ve dentoalveoler etkilerinin sefalometrik olarak karşılaştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Doktora, G.Osman, "Beyazlatma işlemi yapılmış dişlere uygulanan metal ve porselen braketlerin sıyırma ve kopma kuvvetlerine karşı tutuculuklarının incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, R.Yildirim, "ORTODONTİK TEDAVİNİN RİSKLERİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, A.Akyol, "Ortodontik tedavi gören hastalarda beslenme alışkanlıklarının araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, S.Ağkoç, "Ortodontik Tedavi Gören Bireylerin TME Yönünden İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, B.Güler, "Klippel Feil Sendromlu Çocuklarda Ortodontik Yaklaşım", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, Y.Çakmak, "Crouzon Sendromlu Çocuklarda Ortodontik Yaklaşım", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, M.Fildişi, "Kazein fosfopeptid amorfus kalsiyum fosfat (CPP-ACP)'ın ortodontide kullanımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, B.Budak, "Ortodontide yaşam kalitesinin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, H.Gür, "KONJENİTAL DİŞ EKSİKLİĞİNDE ORTODONTİ-İMPLANTOLOJİ YAKLAŞIMININ İNCELENMESİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, M.Dönmez, "SABİT ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN BİREYLERDE DİŞ FIRÇALAMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, C.Tat, "Ortodonti hastalarında anksiyetenin incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, E.Kayiş, "Class II maloklüzyonlarda sabit ortopedik tedavi yaklaşımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, İ.Doğan, "Ortodontide lazer kullanımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, B.Şenel, "Obstrüktif uyku apne sendromu veOrtodonti", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, S.Tekneci, "İntraoral Molar Distalizasyon Apareylerinin Gelişimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, R.Mimaroğlu, "Ortodonti hastalarında TME incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, Ö.Behram, "Ortodontide İmplant Kullanımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Yüksek Lisans, İ.Demir, "İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora yapan öğrencilerin AİDS hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Haytural, "Alt Üçüncü Molarların Ortodontik Olarak İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SUNUMU, BEZMİALEM, Mayıs, 2018
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SUNUMU, BEZMİALEM, Mayıs, 2018
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Mayıs, 2018
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Mayıs, 2018
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SUNUMU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Şubat, 2017
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SUNUMU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Temmuz, 2017
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Mayıs, 2017
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SUNUMU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Haziran, 2017
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SUNUMU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Ocak, 2017
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAVI, BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2017
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SUNUMU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Ocak, 2017
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Mayıs, 2017
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Mayıs, 2017
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Mayıs, 2017
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Mayıs, 2017
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversite, Mart, 2014
Tez Savunma, Bitirme tezi, üniversite, Mayıs, 2014
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SUNUMU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Kasım, 2014
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SUNUMU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ A.D., Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, üNİVERSİTE, Haziran, 2013
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2012
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2012
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2011
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Mayıs, 2011
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Mayıs, 2010
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ÜNİVERSİTE, Mayıs, 2010
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAVI, ÜAK, Nisan, 2010
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2009
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2009
Doçentlik, DOÇENTLİK SINAVI, ÜAK, Nisan, 2009
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2008
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ÜNİVERSİTE, Mayıs, 2008
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2007
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Şubat, 2007
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ÜNİVERSİTE, Mayıs, 2006
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Şubat, 2006
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Şubat, 2005
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2005
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2005
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Mayıs, 2004
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZİ, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2004
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Şubat, 2003
Doktora Yeterlik, YETERLİLİK SINAVI, ÜNİVERSİTE, Haziran, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi