İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özcan E., Aydar H., "Hıdır b. Abdirrahman El-Ezdî Ve Et-Tibyân Fî Tefsîri’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin Tanıtım Ve Tahlili", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.251-271, 2018
Aydar H., "Ebu’l-Leys Tefsiri Tercümesi Mukaddimesi: İstiâze Kısmının Değerlendirilmesi", Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.167-193, 2018
Aydar H., "Abdullah Bosnevi ve Tefsir Risaleleri", Tefsir Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.74-99, 2018 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "Tarih Boyunca Ezana Yapılan İlaveler", Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.187-209, 2017
Aydar H., "Kur'an'ın Tercüme Serüveni", Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.83-116, 2016
Aydar H., Atalay M., "A Conceptual Analysis on the Quranic Phrase Al Hayat Al Dunya", Journal of Intercultural and Religious Studies, pp.7-36, 2016
Aydar H., "El-Hayâtu'd Dünyâ'nın Kavramsal Analizi", Şirnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.73-106, 2016
Aydar H., "Ezanın Tarihi ve Başka Dillerde Okunması Meselesi", Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.5-48, 2016
Aydar H., "Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme", FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, pp.85-108, 2015
Aydar H., Kablander N., "Ebu'l Leys Tefsiri Tercümesinin Mukaddime Kısmının Transkripsiyonlu Metni ve Muhtevâ Değerlendirmesi", Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.127-176, 2015
Aydar H., "Cumhuriyet Dönemi Türkçe Kur'an Tefsirleri Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.13-35, 2015
Aydar H., "Kur'an'a Dokunan Narin Eller Hanım Müfessirler", Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, pp.80-108, 2015
Aydar H., "Endonezya'da Tefsir Hareketi ve Endonezya Dilinde Yazılmış Tefsirler", FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, pp.13-43, 2015
Aydar H., "Cumhuriyet Dönemi Tercüme Kur an Tefsirleri Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.1-46, 2015
Aydar H., Atalay M., "I and the Other a Quranic Account in the Context of Religious Differences", Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.25-48, 2015
Aydar H., "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Hassas Konular Hakkındaki Görüş ve Tercihleri Üzerine Bir Anket Uygulaması ve Anketin Değerlendirilmesi", Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.61-92, 2015
Aydar H., "Ebu'l Leys Tefsiri Tercümesi Mukaddimesinin Tasavvufî Yönü Üzerine Besmele Kısmı", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.53-88, 2015
Aydar H., Atalay M., "Female Scholars Of Quranic Exegesis In The History Of Islam", BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-34, 2014 (Link)
Aydar H., "Isra’Iliyat As An Intercultural Knowledge Bridge And Reflections On The Ottoman Folk Culture", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, pp.93-109, 2013 (Link) (Abstract)
Aydar H., Atalay M., "Interventions In Adhan Throughout Islamic History: An Evaluation", Journal of Intercultural and Religious Stıdies, pp.41-66, 2013 (Abstract)
Aydar H., "Osmanlı Tefsir Kültürü Açısından Mühim Bir Eser: Buursa Ulucami 435 Numaralı Tefsir Nüshası", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7, pp.307-327, 2012 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "Cumhuriyet Dönemi Tefsir Çevirileri", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), vol.10, pp.165-229, 2012
Aydar H., "“Kur’An’Da Nezaket Üslubu”", Şefkat Dergisi, ss.16-18, 2011
Aydar H., "“Allah Size Adil Davranmanızı Emreder”", Şefkat Dergisi, ss.14-16, 2011
Aydar H., "“Ailevi Sorunlara Kur’An Penceresinden Bakış”", Şefkat Dergisi, ss.24-27, 2011
Aydar H., "“Bir Kul Olarak Hz. Peygamber”", Şefkat Dergisi, ss.16-18, 2011
Aydar H., "“Tebliğin Duygu Boyutu”", Şefkat Dergisi, ss.26-31, 2011
Aydar H., "“Kur’an Medeniyeti”", Şefkat Dergisi, ss.18-22, 2011
Aydar H., "“Kur’An’Da Müslüman Şahsiyeti”", Şefkat Dergisi, ss.20-23, 2011
Aydar H., "“Ramazan’Da Kur’An Okumanın Güzelliği”", Şefkat Dergisi, ss.36-38, 2011
Aydar H., Ulutaş İ., "“Dilin Kökeni: Kur’An-I Kerim Ve Diğer Kutsal Kitaplara Göre Dil Olgusu”", Journal of Turkish Studies Dergisi International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, pp.679-697, 2010 (Özet) (Abstract)
Aydar H., ""Kur'An'Da Şefkat Ve Merhamet"", Şefkat Dergisi, ss.22-25, 2010
Aydar H., ""Kur'An'Da İstanbul Var Mı?"", Şefkat Dergisi, ss.12-14, 2010
Aydar H., ""Mucize Kelam Kur'An"", Şefkat Dergisi, ss.8-11, 2010
Aydar H., "“Vakit Ve İbadet”", Şefkat Dergisi, ss.14-17, 2010
Aydar H., "“Bişkek’Te Kutlu Doğum” (Ali Muslu Adıyla)", Şefkat Dergisi, ss.67-69, 2010
Aydar H., "“Kur'Ân-I Kerîm’De Ticaret”", Din ve Hayat, ss.8-10, 2010
Aydar H., "“Osmanlılar Dönemi Türkçe Kur’An Tercüme Ve Tefsirleri”", Kur’ani Hayat Dergisi, ss.40-56, 2010
Aydar H., "“Sen Orucunu Tut; Orucun Da Seni Tutsun”", Şefkat Dergisi, ss.14-18, 2010
Aydar H., "“Kur’An Ve Tercüme (Göksel Alemde Tercüme Edilmiş Olabileceğine Dair Bir Deneme)”", İlmi Dergi Diyanet, cilt.46, ss.95-128, 2010 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Orta Asya’Da Misyonerler Ve Faaliyetleri: Kırgızistan Örneği”", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.5-44, 2010 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Lenin’In Gölgesinde Bayram Namazı”", Şefkat Dergisi, ss.78-81, 2010
Aydar H., "“Nur Yüzlü Kara İnsanlar”", Şefkat Dergisi, ss.58-61, 2010
Aydar H., "“İsmail Olabilmek”", Şefkat Dergisi, ss.14-18, 2010
Aydar H., "“Bir’Iniz Yediyüz’E Dönsün İster Misiniz”", Şefkat Dergisi, ss.26-29, 2010
Aydar H., "“Kuran-I Kerim Ve Diğer Kutsal Kitaplarda Konuşma Örnekleri” ", Araşan Gumanitardık İnstitutunun İlmiy Jurnali, pp.29-48, 2008 (Özet)
Aydar H., "Dön! Kim Olursan Ol, Dön", Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarhi ve Toplum Dergisi, ss.56-58, 2008 (Link)
Aydar H., ""Suşnosti Yazika Çerez Prizmu Korana I Drugrih Sıvyaşenıh Prisanni"", Araşan Gumanitardık İnstitutunun İlmiy Jurnali, pp.5-19, 2007 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "Jaştar Jana İslam", Ak Başat Ruhaniy Madaniyy Jana Adabiy Jurnal, pp.3-4, 2007
Aydar H., "Ramazan Ayı Jana Kuran", Ak Başat Ruhaniy Madaniyy Jana Adabiy Jurnal, pp.3-5, 2007
Aydar H., "Kurandı Okup Üyrenunun Maani-Mazmunu", Ak Başat Ruhaniy Madaniyy Jana Adabiy Jurnal, pp.3-4, 2007
Aydar H., "Ruhaniy Tarbiya Jana Teologiya Fakülteti", Ak Başat Ruhaniy Madaniyy Jana Adabiy Jurnal, pp.3-4, 2007
Aydar H., "Tendeşsiz Ülgülüü İnsan Azireti Muhammed", Ak Başat Ruhaniy Madaniyy Jana Adabiy Jurnal, pp.3-5, 2007
Aydar H., "“Türklerde Anadilde İbadet Meselesi -Cumhuriyet Dönemi-” ", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.71-107, 2007 (Özet) (Abstract)
Aydar H., Gökkir N., "Discussions on the Language of Prayer in Turkey: A Modern Version of the Classical Debate", Turkish Studies, vol.8, pp.121-136 , 2007 (Abstract)
Aydar H., "“Kopya İnsanın Akrabalığı Meselesi”", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.315-341, 2006 (Özet) (Abstract)
Aydar H., Atalay M., "“The Issue Of Chanting The Adhan In Languages Other Than Arabic And Related Social Reacions Against It In Turkey” ", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.45-63, 2006 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Dârülfünun İlahiyat Fakültesi Ve Türk Kültür Hayatına Katkıları” ", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.23-46 , 2006 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Türklerde Anadilde İbadet Meselesi (Cumhuriyet Dönemine Kadar)”", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.47-65, 2006 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Attempts At Reform In Worship: The Example Of Turkey”", Ekev Academic Review (Ekev Akademi Dergisi), ss.1-12, 2006 (Abstract)
Aydar H., "“Türklerde İlk Kur’An Tercümeleri”", Scientific Pedagogical Journal, pp.201-210, 2006
Aydar H., ", "Kur’An’Da Rüyalar Ve Rüyaların Hayata Yansımaları"", Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi (Elektronik Dergi),, cilt.5, ss.39-60 , 2005 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Muhâvelâtu İqâmeti’S-Salâti Bi Luğati’L-Ummi İnde’L-Etrâki Ve’N-Niqâşu’L-Letî Cerat Beynehumâ Fîhâ”", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.-, ss.3-20 , 2005 (Özet) (Abstract)
Aydar H., ", “Muavvizeteyn Üzerine Bir Değerlendirme” ", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.3-25 , 2005 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Ürdün Üniversitelerinde Tefsîr Alanında Yapılan Lisansüstü Eğitim Ve Hazırlanmış Olan Tezler”", İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.17, ss.193-208, 2005 (Özet) (Abstract)
Aydar H., ""Ölümsüzlük Veya Uzun Süre Yaşamak Meselesi -Dînî Referanslar Ve Bilimsel Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme-"", Diyanet İlmi Dergi, cilt.41, ss.81-108, 2005 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Hz. Muhammed’In Bazı Rüyaları Ve Yaptığı Rüya Yorumlarından Örnekler”", Ekev Akademi Dergisi, ss.89-102, 2005 (Özet) (Abstract)
Aydar H., ""Genetik Alanındaki Gelişmeler Bağlamında Kur’An Ve Bilimsel Buluşlar"", İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Hakemli) Dergisi, ss.135-149, 2004 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Uygurlarda Kur'An Çalışmaları”", Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of The Turkish World), pp.37-71 , 2004 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Uygurlarda Kur'An Çalışmaları”", Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of The Turkish World), ss.37-71 , 2004
Aydar H., ""Ürdün Üniversitelerinde Tefsir Alanında Yapılmış Çalışmalar"", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.15-59 , 2003 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Kur’An’Da Geçen ‘El-Hayatu’D-Dunya’ Kavramı Üzerinde Bazı Mülahazalar Ii”", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.23-53 , 2002 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Kur’An’Da Geçen ‘El-Hayatu’D-Dunya’ Kavramı Üzerinde Bazı Mülahazalar I”", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.51-84 , 2002 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Bazı Kur’An Ayetlerinin Işığı Altında İnsan Eliyle Yaratmak Ve Öldükten Sonra Dünya Hayatında Diriltmek Meselesine Bir Bakış”", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.107-195 , 2001
Aydar H., "“Osmanlılarda Tefsir Çalışmaları”", Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı III Düşünce ve Isi Bilimi Ve Teknigi Dergisi-Journal Of Thermal Science And Technology, ss.535-550 , 2000
Aydar H., "“Kur’An’Da ‘Kitap’ Kavramı Ve Bir Kitap Olarak Levh-I Mahfuz”", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, ss.63-141 , 2000
Aydar H., "“Türklerde Kur’An Çalışmaları”", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.159-235 , 1999
Aydar H., "“Bazı Kur’An Ayetlerinin Işığı Altında Kocaeli Depremine Bakış”", Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, ss.110-148 , 1999
Aydar H., "“Darulfünun İlahiyat Fakültesinden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine”", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Turk Psikoloji Dergisi, ss.297-311, 1999
Aydar H., ", “Bir Din Eğitimi Konusu Olarak Namaz Ve Öğrencilerin Hayatındaki Tezahürleri”", Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, ss.121-148 , 1999
Aydar H., "“Kur’An’A Dokunmak Ve Abdest Meselesi”", Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, ss.55-75 , 1998
Aydar H., "“Kur’An Tercümesiyle Namazın Tarihi”", Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, ss.54-73 , 1998
Aydar H., "“Kur’An’Daki Müteşabihlerden: Kadınlarınız Sizin Tarlanızdır...”", Kur’an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, ss.52-58 , 1998
Aydar H., "“Bir Kur’An Müfessiri Olarak Mehmet Akif”", Diyanet İlmi Dergi, cilt.32, ss.25-50 , 1996
Aydar H., "“Mehmet Akif Ve Kur’An-I Kerim Tercümesi”", Diyanet İlmi Dergi, cilt.32, ss.43-56 , 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydar H., "Israili Bilgilerin Osmanlı Halk Kültüründeki Yansımaları", 1st International Congress On Social Sciences, GRANADA, ISPANYA, 18 Eylül 2017 - 22 Nisan 2018, pp.133-134
Aydar H., "Biyografi Kitaplarında İhmal Edilen Müfellifler Hanım Müfessirler", İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı Uluslararası Sempozyum, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 2016, pp.47-113
Aydar H., "17 Asır Osmanlı Tefsir Hareketine Panoramik Bakış", Sahn-ı Seman’xxdan Darülfünun’xxa Osmanlıda İlim ve Fikir Dünyası 17. Yüzyıl, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2016, pp.59-206
Aydar H., "Kirgizistan’Da Dindarlaşma Tirendi; Problemler, Öneriler", Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 26 Mayıs - 28 Haziran 2014, pp.12-13 (Özet)
Aydar H., "Osmanlı Dönemi Türkçe Tefsirler", PAYİTAHT’TA SERHAD SERHAD’DA PAYİTAHT İLMİ ETKİLEŞİMLER – BALKANLARDA YÜKSEK İSLAM ÖĞRETİMİULUSLAR ARASI SEMPOZYUM, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-28 Mayıs 2014, pp.11-12 (Özet)
Aydar H., "Kırgızistan’Da Dindarlaşma Tirendi; Problemler, Öneriler", Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, 26-28 Mayıs 2014, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB), Eskişehir,, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2014, vol.1, pp.491-530 (Link)
Aydar H., "“Türkiye’De 1960-2000 Yılları Arasında Hazırlanıp Basılmış Olan Mealler”", Türk Dilinde Kur’an Edebiyatı Ulusal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-28 Mayıs 2011, ss.200-260
Aydar H., "Abdullah Bosnevî’Nin (992-1054/1584-1644) Tefsirciliği", I. Uluslararası Abdullah Bosnevi Sempozyumu, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 25-26 Mayıs 2013, pp.44-56 (Özet)
Aydar H., "Israiliat As An Information Bridge Between Cultures And Its Reflections On Ottoman Folk Culture", Shanghai International Conference on Social Science, ÇIN HALK CUM., 14-17 August 2012, pp.1350-1364 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "“Cumhuriyet Dönemindeki Tercüme Tefsirler”", Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-22 Ekim 2011, ss.220-326
Aydar H., ""Cumhuriyet Dönemi Türkçe Telif Ve Tercüme Tefsirler"", Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru Tefsir ve Toplum, İSTANBUL, TÜRKİYE, 03-04 Aralık 2010, ss.211-303
Aydar H., "“Cahiliyye Döneminde Kullanılan Ve Kur’An’Da Geçen İfadelerin Çeviri Sorunu”", Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Temmuz 2011, ss.445-452
Aydar H., "“Osmanlılar Dönemi Türkçe Kur’An Tercüme Ve Tefsirleri”", Türkçe Kur’an Mealleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 04-05 Haziran 2010, ss.211-303
Aydar H., "Istikhare And Dreaming: An Islamic Traditional Method Of Spiritual Support", University of Toronto, The Centre for Diversity in Counselling and Psychotherapy, University of Kwazulu-Natal ve Forum of African Psychology, GUNEY AFRIKA CUM., 23-23 July 2010
Aydar H., "Hajj Al-Shuyuukh Wa Al-Mardaa Wa Al-Sigar Wa Dzaw Al-Ihtiyajat Al-Khaassa: Waqiuhu Wa Ahkaamuhu Fi Dav' Al-Maqaasid Al-Shar'Iyya Wa Al-Waqi' Al-Muaasır", al-Nadwa al-Hajj al-Kubra, Wizaara al-Hajj al-Saudiyya, SUUDI ARABISTAN, 01-04 Aralık 2008, pp.257-270 (Abstract)
Aydar H., "İnanç Ve Örflerin Çevrenin Korunmasındaki Rolü: Kırgizistan Örneği", Uluslar Arası Çevre Ve Din Sempozyumu (International Symposium On Environment And Religion), TÜRKİYE, 15-16 Mayıs 2008, vol.2, pp.231-247 (Özet)
Aydar H., "Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili", Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu , KIRGIZISTAN, 21-22 Mayıs 2007 , pp.237-350
Aydar H., "Türklerde İlk Kur’An Tercümeleri", The University of Foreign Languages & Professionla Career, KAZAKISTAN, 15-16 Kasım 2006, vol.2, pp.201-210
Aydar H., "Muhâwalât Al-Atrâk İqâmata Shaâir Al-İbâdah Bi Al-Luga Al-Turkiyyah Fî Daw’I Maqâsid Al-Sharîah", International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of The 21st Century: Maqasid al-Shari’ah and its Realization in Contemporary Societies, MALEZYA, 08-11 Augost 2006, vol.2, pp.236-249 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "Turkish Alawite’S Understanding Of The Qur’An", Brismes Conference Centre For The Study Of Islam & Christian-Muslim Relations, University of Birmingham School of Historical Studies, INGILTERE, 24-26 July 2006 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "Istikhara And Dreams -Learning About The Future Through Dreams-", 23nd Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams, ABD (ALASKA), 20-24 June 2006, pp.25-26 (Özet) (Abstract)
Aydar H., ""Kur'An'Da Mes'Uliyete Riayet Ve Riayetsizliğin Dünyevi Ve Uhrevi Sonuçları"", Kur'an'da Mes'uliyyet, Kaynağı, Sınırları, Sonuçları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 9-10 Ekim 2004, ss.211-272
Aydar H., ""Kutsal Metinlere Göre Adem'In Yediği Meyve Ve Bunun Türk Müfessirler Tarafından Değerlendirilmesi"", Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-8 Nisan 2004, ss.83-104 (Özet)
Aydar H., "“Some Dreams Of Prophet Muhammad And Examples Of His Dream Commentaries”", 22nd Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams, ABD (ALASKA), 24-28 June 2005 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "Reform Attempts To Change The Form Of Prayer: Turkısh Case", Renaissance, Representation and Identity, European Association for Middle Eastern Studies and the British Society for Middle Eastern Studies, University of Durham School of Modern Languages and Cultures, INGILTERE, 12-16 September 2005 (Özet) (Abstract)
Aydar H., ""Dreams in Quran From The Perspective Of Prophecy And Their Reflections On Life"", 21st Conference of the International Association for the Study of Dreams, Copenhagen, DANIMARKA, 1-4 Haziran 2004, pp.47-47 (Abstract)
Aydar H., ""Dârulfünun İlahiyat Fakültesi"", İstanbul'un Fethi ve İstanbul Üniversitesi'nin Kuruluşunun 550. Yılı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24 Aralık 2003, ss.93-121
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aydar H., "Biyografi Kitaplarında İhmal Edilen Müellifler: Kadın Müfessirler", in: İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı, Hidayet Aydar, Eds., Ensar Nesriyat, İSTANBUL, pp.77-166, 2018
Aydar H., "17. Asır Osmanlı Tefsir Hareketine Panoramik Bakış", Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, Aydar H.-Yavuz A.F., Ed., Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İSTANBUL, ss.59-206, 2017
Aydar H., "Klasikten Moderne Seçme Tefsir Metinleri", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2016
Aydar H., "Günümüze Işık Tutan Peygamber ve Sahabe Rüyaları", Nesil Yayınları, İSTANBUL, 2015
Aydar H., "Hanım Müfessirler", Ensar Nesriyat, İSTANBUL, 2015
Aydar H., "Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri 2", Yeni Zamanlar Yayıcılık, İSTANBUL, 2014
Aydar H., "Kırgızistan’da Dindarlaşma Tirendi problemler, Öneriler", Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, Okumuş E., Ed., Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, ESKİŞEHİR, ss.491-530, 2014
Aydar H., "Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri 3", Yeni Zamanlar Yayınları, İSTANBUL, 2014
Aydar H., "Tarih Perspektifinden Örnek Tefsir Metinleri 1", Yeni Zamanlar Yayınları, İSTANBUL, 2013 (Özet)
Aydar H., "“Cumhuriyet Dönemindeki Tercüme Tefsirler”", Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an tefsirine Hizmetleri, İsmail Kurt-Seyit Ali Tüz, Ed., Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.425-626-, 2012
Aydar H., "“Kur’An Ve Tercüme (Göksel Alemde Tercüme Edilmiş Olabileceğine Dair Bir Deneme)”", Kur’an’ın Nüzulünün 1400. Yılı Anısına Kur’an Özel Sayısı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ed., DİB Yayınları, Ankara, ss.499-532-, 2011 (Özet) (Abstract)
Aydar H., ""Cumhuriyet Dönemi Türkçe Telif Ve Tercüme Tefsirler"", Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru Tefsir ve Toplum, İslam Araştırmaları Vakfı, Ed., Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.211-303-, 2011
Aydar H., "“Cahiliyye Döneminde Kullanılan Ve Kur’An’Da Geçen İfadelerin Çeviri Sorunu”", Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, Mevlüt Güngör-M. Selman Çalışkan, Ed., İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dair Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, İstanbul, ss.445-452-, 2011
Aydar H., "“Dreaming In The Life Of The Prophet Muhammad”", in: Dreaming in Christianity and Islam: Culture, Conflict and Creativity, Kelly Bulkeley, Kate Adams and Patricia M. Davis, Eds., Rutgers University Press, New Jersey, pp.81-97-, 2009 (Abstract)
Aydar H., "Kirgizistan'Da Dindarlaşma", Başak Yayınları, İSTANBUL, 2009 (Özet)
Aydar H., "“Istikhara And Dreams -Learning About The Future Through Dreaming-”", in: Dreaming in Christianity and Islam: Culture, Conflict and Creativity, Kelly Bulkeley, Kate Adams and Patricia M. Davis, Eds., Rutgers University Press, New Jersey, pp.123-136-, 2009 (Abstract)
Aydar H., "Kirgizistan'Da Din Eğitimi Ve Araşan İlahiyat Fakültesi ", Başak Yayınları, İSTANBUL, 2009 (Özet)
Aydar H., "Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profili”", Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu , Abdurrahman Haçkalı, Ed., Oş Devlet Üniversitesi, Bişkek, ss.269-292-, 2008
Aydar H., "“İnanç Ve Örflerin Çevrenin Korunmasındaki Rolü: Kırgizistan Örneği”", Uluslar Arası Çevre Ve Din Sempozyumu (International Symposium On Environment And Religion) , Ahmet Hamdi Furat, Ed., İstanbul Büyük Şehir belediye Başkanlığı Kültür Dairesi Başkanlığı, İstanbul, ss.II/231-247-, 2008 (Özet)
Aydar H., "Kur’An Ayetleri Işiğinda Dünya Hayati ", Başak Yayınları, İSTANBUL, 2007 (Özet) (Abstract)
Aydar H., ""Adem'In Yediği Meyve"", Meyve Kitabı, Emine Gürsoy Naskali-Dilek Herkmen, Ed., Kitabevi Yayınevi, İstanbul, ss.83-104 -, 2006 (Özet)
Aydar H., ""Kur’An’Da Mes’Uliyete Riayet Ve Riayetsizliğin Dünyevi Ve Uhrevi Sonuçları"", Kur’an-ı Kerim’de Mes’liyet, Bedreddin Çetiner, Ed., İslam Araştırmaları Vakfı-Enasr Neşriyat, İstanbul, ss.211-272 -, 2006 (Özet)
Aydar H., "“Muhâwalât Al-Atrâk İqâmata Shaâir Al-İbâdah Bi Al-Luga Al-Turkiyyah Fî Daw’I Maqâsid Al-Sharîah” ", in: International Conference on Islamic Jurisprudence and the Challenges of The 21st Century: Maqasid al-Shari’ah and its Realization in Contemporary Societies, International Islamic University, Eds., International Islamic University, Kuala Lumpur, pp.481-528-, 2006
Aydar H., "İnsan Kopyalama Ve İslam (Human Cloning And Islam) ", Fakülteler Matbaası, İSTANBUL, 2005 (Özet) (Abstract)
Aydar H., ""Musulmane I Veriyyşie Pri Osmanah"", in: Felsefe ve Dünyanın Derki, Felsefe ve Siyasi-Huquqi Tedqiqatlar İnstitutunun Elmi Şurasi, Eds., Seda neşriyatı, Bakü, pp.229-241-, 2005
Aydar H., "Genetik Şifre Kopyalama Ve Kur'An (Genetic Code Copying And Qur’An)", Elif Yayınları, İSTANBUL, 2003 (Özet) (Abstract)
Aydar H., "Kur'An-I Kerim'In Tercümesi Meselesi", Birleşik yayıncılık, İSTANBUL, 1996
Aydar H., "İslam Dini Esasları", Damla Yayınları, İSTANBUL, 1995
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Aydar H., "Rüşd", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, vol.35, pp.297-298, 2008 (Link)
Aydar H., "Sevatiu’L-İlhâm", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, vol.36, pp.582-583, 2008
Aydar H., "Women, Gender And Ablution And Prufication, Prayer Fasting And Piety: Turkey", Encyclopedia of Women and Islamic Cultures,Brill, Leiden ,, vol.V, pp.279-280, 2007
Aydar H., "Mübin", TDV İslam Ansiklopedisi (The TDV Encyclopedia of Islam),Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, vol.XXXI, pp.439, 2006
Aydar H., "Muavvizeteyn", TDV İslam Ansiklopedisi (The TDV Encyclopedia of Islam),Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, vol.XXX, pp.336-337, 2005
Aydar H., "Kur’An (Tercümesi)", TDV İslam Ansiklopedisi (The TDV Encyclopaedia of Islam),Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, vol.XXVI, pp.404-409, 2002
DİĞER YAYINLAR
Aydar H., "Ata Yurttan Anayurda Selamlar (Ala Too'Dan Anadolu'Ya Selamlar)", Diger, ss.23-28, 2009 (Link)
Aydar H., "“Chouraqui’Nin Kur’An Tercümesi Üzerine Tenkitli Bazı Mülahazalar” (Kur’An Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi )", Diger, ss.147-176 , 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi