İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2008 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2002 - 2008
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 1987 - 2002
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 15.11.2015 - 15.11.2018
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, , 13.03.2013 - 21.06.2016
Dekan, Os Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, , 07.02.2007 - 19.08.2009
Dekan Yardımcısı, Os Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, , 10.09.2006 - 06.02.2007
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 01.07.1999 - 01.09.2006
VERDİĞİ DERSLER
Tefsir I, Lisans, 2013-2014
Tefsir II, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, B.Erdeğer, "Yasak Meyve Bağlamında Kadının Konumunun Kur’an Açısından Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2012.
Yüksek Lisans, İ.Seyda, "Muvatta’daki Belağların Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2000.
Yüksek Lisans, A.Çelik, "Ahzab Suresinde Aile Hukuk", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2000.
Yüksek Lisans, İ.Kılıç, "Giritli Sırrı Paşa’nın Ahsenü’l-Kasas İsimli Eseri ve Tefsir İlmindeki Yeri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi