İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Hülya CANER
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Bölüm : Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilm Dalı : Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 26039
Faks : +90 212 5268433
E Posta Adresi : hcaneristanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/hcaner/
Ofis : Deniz Bilimleri ve İşl. Ens. Oda No.213
Posta Adresi : İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Ens. Müşküle Sokak No.1 Vefa-Fatih
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşl. Ens , Jeoekoloji, 1988-1994
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Ens., Jeoekoloji , 1986-1988
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 1982-1986
Yaptığı Tezler
Doktora, "İSTANBUL'DA KENTLEŞMENİN DOĞAL ORMAN ALANLARINA ETKİSİNİN PALİNOLOJİ VE DENDROKRONOLOJİ YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşl. Ens. Jeoekoloji Ocak, 1994.
Yüksek Lisans, "MARMARA ADASI'DA YÜKSELTİYE BAĞLI BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMLERİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Ens. Uygulamalı Coğrafya, Jeoekoloji Temmuz, 1988.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Towards quantitative reconstruction from pollen - data handling and applications , Nicolaus Copernicus University, 2015
Doktora sonrası eğitim, Groningen Üniversitesi, 1995
Araştırma Alanları
Diğer
Fiziki coğrafya
Yerbilimleri çokdisiplinli
palinoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Geography, Physical
Diğer
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşl. Ens., 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşl. Ens., 2000 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
misafir araştırmacı, Brunel University Yer Bilimleri Enst., Fiziki Coğrafya, 30.08.2007 - 05.09.2007
, Rijksuniversiteit Groningen , , 01.09.1995 - 01.11.1995
Verdiği Dersler
Kuvaterner Paleoklimatolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Denizel Sedimanlarda polen analizleri, Doktora, 2012-2013
Polen morfolojisi, Doktora, 1995-1996
Yönetilen Tezler
Doktora, N.Karlıoğlu, "Istranca ve Belgrad Ormanlarında güncel polen dağılımının incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Müdürlüğü, Mayıs, 2018
Tez Savunma, Doktora izleme, İstanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Caner H., Marinova E. , Harrison S.P., Bragg F., Connor S., De Laet V., et al., "pollen-derived biomes in the Eastern Mediterranean-Black sea-Caspian Corridor", JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, vol.45, pp.484-499, 2018 (Link)
Karlioğlu Kiliç N., Caner H., Erginal A.E., Ersin S., Selim H.H., Kaya H., "Environmental changes based on multi-proxy analysis of core sediments in Lake Aktas¸ , Turkey: Preliminary results", QUATERNARY INTERNATIONAL, pp.189-97, 2018 (Link)
Karlioğlu Kiliç N., Caner H., Akkemik Ü., Köse N., Kindap T., "MODERN POLLEN MONITORING OF NATIVE TREES IN BELGRAD FOREST, ISTANBUL (NORTHWESTERN TURKEY)", COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol.68, pp.39-48, 2015
Karlioğlu Kiliç N., Caner H., Rauh N.K., Akkemik Ü., Köse N., Connor E.M., "Palynological evidence for human occupation in western Rough Cilicia (southwest Turkey)", QUATERNARY INTERNATIONAL, pp.1-14, 2015
Akkemik Ü., Caner H., Conyers G., Dillon M., Karlioğlu N., Rauh N., Theller L., "The Archaeology Of Deforestation In South Coastal Turkey", International Journal of Sustainable Development & World Ecology, vol.19, pp.395-405, 2012
Karlioğlu N., Akkemik Ü., Caner H., "Detection Of Some Woody Plants In Late Oligocene Forests Of Istanbul", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.33, pp.577-584, 2009 (Abstract)
Caner H., "Process Length Variation In Cysts Of A Dinoflagellate, Lingulodinium Machaerophorum, In Surface Sediments: Investigating Its Potential As Salinity Proxy", Marine Micropaleontology, pp.54-69, 2009
Bayçu G., Caner H., Gönençgil B., Eruz E., "Roadside Pollution Of Cadmium And Lead In Istanbul City (Turkey) And Their Effects On Picea Abies", BIOLOGIA, vol.58, pp.109-114 , 2003
Caner H., Algan A.O., "Palynology of sapropelic layers from the Marmara Sea", MARINE GEOLOGY, vol.190, pp.35-46, 2002 (Link)
Çağatay M.N., Algan A.O., Sakınç M., Eastoe C., Egesel L., Balkis N., Ongan D., Caner H., "Sapropelic Sediment Unit From The Southern Marmara Shelf And Its Palaeoceanographic Significance. ", Quaternary Science Review., vol.18, pp.531 - 540, 1999
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Caner H., Özalp İ., Avci M., Karlioğlu Kiliç N., "Analysis of Fossil Pollen Record from the Late Holocene in the Turkish Highland (Middle Taurus,Turkey)", ECOLOGICAL QUESTIONS, pp.91-94, 2017 (Link)
Karlioğlu Kiliç N., Caner H., Akkemik Ü., "MODERN POLLEN DISTRIBUTION AT İĞNEADA WATERLOGGED FORESTS BETWEEN THE PERIODS SEPTEMBER 2007 – AUGUST 2009", Eurasian Journal of Forest Science, vol.2014 2 (2), no.2, pp.7-17, 2014 (Link)
Caner H., Wandsnider L., Rauh N.K., "The palynological analysis of surface samples from the Western Rough Clicia (Alanya-Gazipaşa)", Journal of Black Sea and Mediterranean Environment, ss.51-59, 2007
Caner H., Gönençgil B., Aytuğ B. , Erel L., Güneysu C., "Determination of ecological change using plynology in a costal area between Istanbul and Tekirdağ", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.7, ss.41-48, 2001
Bayçu G., Eruz E., Caner H., Gönençgil B., "Heavy Metal Stress And Peroxidases: I. Peroxidase Activity And Chlorophyll Content In Response To Cadmium And Lead In Pinus Pinea", Plant Peroxidase Newsletters, pp.13-21, 1999
Bayçu G., Caner H., Gönençgil B., Eruz E., "Heavy Metal Stress and Peroxidases: II. Peroxidase Activity and Chlorophyll Content in Response to Cadmium and Lead in Cedrus libani", Plant Peroxidase Newsletter, pp.23-29, 1999
Caner H., "Dendrokronoloji ve coğrafya çalışmalarındaki uygulamaları", İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşl.Ens.Bülteni, ss.89-95, 1993
Caner H., "Kazandere-Pabuçdere vadileri ile Kasatura körfezi'nde yer alan bitki örtüsü ve ortam koşullarının etkiler", İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Ens. Bülteni, ss.271-282, 1992
Caner H., "Marmara Adası'nda bakı koşullarının bitki örtüsü üzerindeki etkilerini ortaya koyan örnek bir çalışma", İ.Ü. Deniz Bilimleri ve CoğrafyaEns.Bülteni, ss.217-224, 1989
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Zeki S., Dursun F., Demirel N., Yilmaz İ.N., Ediger D., Demir V., et al.,"Lessons learned from discussions for RRI approach in Turkey", Marina International Conference 2019: Science, Innovation, and Blue Society, Boulogne Sur Mer, FRANSA, 12-12 Mart 2019, pp.1-1
Caner H., Erginal A.E., Karlioğlu Kiliç N., Ersin S., "Imprints of changes in Late Holocene vegetation in NE Anatolian highland (Turkey) based on palynological study of Lake Aktaş core sediments", 11 International Meeting of the Pollen Monitoring Programme, Torun, POLONYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.10-10
Caner H., Erginal A.E., Karlioğlu Kiliç N., Ersin S., "Imprints of changes İn Late Holocene vegetation in NE Anatolian Highland (Turkey) based on palynological study of Lake Aktaş core sediments", 11 International Meeting of the Pollen MOnitoring Programme, Torun, POLONYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.10-10
Karlioğlu Kiliç N., Caner H., "Pollen monitoring of the arboreal species in the İğneada Waterlogged Forests (Kırklareli-Turkey) fort he period 2007-2016", 11th International Meeting of Pollen Monitoring Programme, Torun, POLONYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.12-12 (Link)
Özalp İ., Avci M., Caner H., Karlioğlu Kiliç N., "Taşeli platosunda Türke yaylası (Anamur-Mersin) polen analizi snuçlarının arboreal türler açısından değerlendirilmesi Pollen analysis of Türke highland (Anamur-Mersin) at Taşeli plateau for arboreal species ", TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Mayıs 2016, pp.105-105
Karlioğlu Kiliç N., Caner H., Erginal A.E., Kükrer S., Ersin S., Uluçay S., et al.,"Aktaş Gölü Geç Holosen çökellerinin palinolojik analizler ışığında değerlendirilmesi", Türkiye Göllerinde Paleoiklimsel ve Paleoekolojik Araştırmalar Çalıştayı, ARDAHAN, TÜRKIYE, 20-23 Haziran 2016, ss.---
Karlioğlu Kiliç N., Caner H., Erginal A.E., Kükrer S., Akbaş A., Ersin S., et al.,"AKTAŞ GÖLÜ GEÇ HOLOSEN ÇÖKELLERİNDE PALİNOLOJİK ANALİZLER", TURQUA 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.145-145
Caner H., Karlioğlu Kiliç N., "Modern pollen monitoring studies in Turkey", european Pollen Database Meeting and Training workshops, Marsilya, FRANSA, 1-3 Haziran 2016, pp.29-29
Ersin S., Karlioğlu Kiliç N., Caner H., Erginal A.E., "DETERMINATION OF LATE HOLOCENE VEGETATIONAL HISTORY OF AKTAŞ LAKE AND ITS SURROUNDING AREA BY PALYNOLOGICAL ANALYSIS ", European Pollen Database Meeting, Aix-en-Provance, FRANSA, 1-3 Haziran 2016, pp.43-43 (Link)
Uluçay S., Karlioğlu Kiliç N., Şenkul Ç., Caner H., "DETERMINATION OF MODERN POLLEN DEPOSITION IN MURAT MOUNTAIN ", European Pollen Database Meeting, Aix-en-Provance, FRANSA, 1-3 Haziran 2016, pp.42-42 (Link)
Caner H., Akbaş A., Erginal A.E., Karlioğlu Kiliç N., Uluçay S., Kükrer S., "Aktaş Gölü geç Holosen çökellerinde palinolojik analizler", 7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, ss.145-145
Karlioğlu Kiliç N., Caner H., "Modern Pollen Monitoring Studies in Turkey ", European Pollen Database Meeting, Aix-en-Provance, FRANSA, 1-3 Haziran 2016, pp.49-49
Karlioğlu Kiliç N., Caner H., Akkemik Ü., Filipova-Marinova M. , "2-Year Pollen Monitoring Results of the Fagus orientalis Forests in Kırklareli (Turkey)", 10th International Pollen Monitoring Programme Meeting Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-16 Mayıs 2015, pp.18-18
Karlioğlu Kiliç N., Caner H., Erginal A.E., "A new Project: Late Holocene Paleoclimatic Change In Northeastern Turkey", 10th International Pollen Monitoring Programme Meeting Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-16 Mayıs 2015, pp.12-12
Caner H., Algan A.O., Kirci Elmas E., Ongan Rabba D., " PALEOENVIRONMENTAL CHANGES AND THE CULTURAL SEQUENCE OF THE ANCIENT THEODOSIUS HARBOUR (YENIKAPI-ISTANBUL):PALYNOLOGICAL EVIDENCE", CIESM Mediterranean Science Comission, MARSİLYA, FRANSA, 26-31 Ekim 2013, pp.29-29 (Link) (Abstract)
Karlioğlu Kiliç N., Akkemik Ü., Caner H., "Monitoring of the pollen deposition on the soil unit surface in Iğneada Longoz Forests-Turkey (2007-2009)", VIII. International Meeting of Pollen Monitoring Programme, Tartu, ESTONYA, 20-22 Mayıs 2011, pp.30-30
Caner H., Rauh N., Wandsnider L., "Palynological evidence of human impact and deforestration on western rough Clicia south coastal Turkey ", Ciesm 39. congress, Venedik, ITALYA, 10-14 Mayıs 2010, pp.728-728 (Link)
Caner H., Köse N., Karlioğlu Kiliç N., Akkemik Ü., "The releationship betweenpollen deposition with vegetation and meteorological parameters in Iğneada Longoze Forest (Turkey)", 8. european Palaeobotany -Palynology Conference, Budapeşte, MACARISTAN, 6-10 Temmuz 2010, pp.12-12
Karlioğlu N., Akkemik Ü., Caner H., Köse N., "The Relationship Between Pollen Deposition With Vegetation And Meteorological Parameters In İğneada Longoze Forest (Turkey)", 8th European Paleobotany-Palynology Conference, Budapest, MACARISTAN, 6-10 July 2010
Caner H., "Vegetation change during the Late Quaternary: A pollen record from the S Black Sea", 5. plenary meeting and field trip of project IGCP -521, İZMİR, TÜRKIYE, 22-31 Ağustos 2009, pp.10-11
Caner H., "The history of vegetation in SW Black Sea", 7. International Meeting of the Pollen Monitoring Programme, Selanik, YUNANISTAN, 22-27 Nisan 2009, pp.42-42
Turoğlu H., Yüksel F.A., Özdemir H., Caner H., Belli O., Mater B., "Urartu Yoncatepe Sarayı Çevresinin (Van) Paleo-Landuse Modeli", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 20–23 Ekim 2008, ss.456-457 (Link)
Akkemik Ü., Köse N., Caner H., Rauh N., "2007 Dağlık Kilikya Yüzey Araştırması", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı , ANKARA, TÜRKİYE, 26-30 Mayıs 2008, cilt.2, ss.13-32
Turoğlu H., Caner H., Yüksel F.A., Sarı E., "Erek Dağı Çevresi (Van) Paleocoğrafya Özelliklerine Ait Durgun Su Çökellerinden Üretilen Veriler", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 20-23 Ekim 2008 (Link)
Caner H., Algan A.O., Kirci Elmas E., Sari E., "Palynological evidence for climatic change during the late quaternary", CIESM 38, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-13 Nisan 2007, vol.40, pp.29-80 (Link) (Abstract)
Turoğlu H., Yüksel F.A., Özdemir H., Caner H., Belli O., Mater B., "Van Bölgesi Urartu Krallığı Su Yapılarının Jeoarkeolojik İncelemesi", Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-VI, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2007, ss.16-22
Caner H., "The comparision of pollen stratigraphy between Marmara Sea and Southern Black Sea", 2. plenary meeting and field trip of project IGCP -521, Odesa, UKRAYNA, 20-28 Ağustos 2006, pp.35-36
Gökaşan E., Batuk F., Görüm T., Özyalvaç M., Birkan H., Algan A.O., Tur H., Ergin M., Ustaömer T., Meriç E., Türker A., Caner H., Kirci Elmas E., Sari E., Perinçek D., Ersoy Ş., "Preliminary Results Of Bathymetric And Seismic Data From The Strait Of Çanakkale (Dardanelles). ", UNESCO-IGCP-IUGC The international Geoscience Programme ‘’ First Plenary Meeting, Black Sea – Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea level change and human adaptation (2005-2009). , TÜRKİYE, 8-15 October 2005, pp.61-62
Gökaşan E., Algan A.O., Ecevitoğlu B., Tur H., Türker A., Meriç E., Özturan M., Birkan H., Şimşek M., Tok B., Sari E., Ertek T.A., Erginal A.E., Caner H., Kirci Elmas E., "İstanbul Boğazı Multi-Beam Batimetrisi Hakkında Ilk Not", İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 19-22 Aralık 2003, ss.77-86
Bayçu G., Caner H., Gönençgil B., Eruz E., "İstanbul'Da Hava Kirliliğinin İğne Yapraklı Ağaç Türleri Üzerindeki Etkisi. ", Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-5 Haziran 1999, ss.559-578
Bayçu G., Caner H., Gönençgil B., Eruz E., "Effects Of Cadmium And Lead On The Coniferous Tree Species. ", XVI. International Botanical Congress, St.Louis., ABD, 7-14 Ağustos 1999, pp.520-521
Çağatay M.N., Algan A.O., Sakınç M., Eastoe C., Egesel L., Balkis N., Ongan D., Caner H., "A Sapropelic Unit From The Southern Marmara Shelf", 35th CIESM Congress, Dubrovnil, HIRVATISTAN, 1-5 Haziran 1998, vol.35, pp.58-59
Caner H., Aytuğ B. , "Contribution of Palynology to Archeological research in Turkey", The late quaternary in the eastern Mediterranean, ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 1997, pp.10-10
Çağatay M.N., Algan A.O., Sakınç M., Eastoe C., Egesel L., Balkis N., Ongan D., Caner H., "A Mid To Late Holocene Sapropelic Sediment Unit From The Southern Marmara Shelf And Its Palaeoceanographic Significance", Int. Symposium on the Late Quaternary in the Eastern Mediterranean by INQUA, ANKARA, TÜRKİYE, 1-4 Nisan 1997, pp.1-1
Caner H., Eruz E., "İstanbul'da hava kirliliğinin bitki örtüsü üzerindeki etkileri", 2. hava kirlenmesi, modellemesi ve kontrolu sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Mart 1995, ss.1-15
Caner H., "Palinoloji'nin coğrafya bilim dallarındaki yeri ve önemi", Ulusal Palinoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Aralık 1995, ss.216-224
Caner H., Eruz E., "İstanbul'da havakirliliğinin yol açtığı ekolojik sonuçlar", 2. Ulusal Ekoloji ve çevre kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 1995, ss.80-81
Caner H., Aytuğ B. , Eruz E., "Hava Kirliliğinin ağaçlar üzerindeki etkileri", 13. Ulusal Bioloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17 Eylül 1996 - 20 Eylül 1990, ss.31-31
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çağatay M.N., Alpar Ş.B., Kirci Elmas E., Caner H., Vardar D., "Late Quaternary Paleoceanographic and Paloclimatic Evolution of the Sea of Marmara ", The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B., Ed., TÜDAV, İstanbul, ss.256-281, 2016
Caner H., Algan A.O., "Plynological examination of sapropelic layers from the Marmara Sea", in: Oceanography of Eastern Mediterranean and Black Sea, Yılmaz A., Eds., TUBITAK, Ankara, pp.961-965, 2003 (Link)
Caner H., "Marmara Denizi'nin oluşumuna ve paleocoğrafyasına palinolojik verilerle bakış", Marmara Denizi'nin Jeolojik Oşinografisi, Doğan E., Kurter A., Ed., İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul, ss.473-496, 2000
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Imprints of changes in Late Holocene vegetation in NE Anatolian Highland (Turkey) based on palynological study of Lake Aktaş core sediments", Diğer Projeler, BEK-2017-24410, Yönetici, 2017
"Batı Dağlık Kilikya Bölgesinde İnsanın Doğal Ortam Üzerindeki Etkisinin Palinolojik Kanıtları", Diğer Projeler, BYP-2017-27285, Yönetici, 2018
"Pollen monitoring of the arboreal plant species in the İğneada Waterlogged Forests (Kırklareli-Turkey) for the period 2007-2016", BAP Diğer, BEK-2017-24282, Araştırmacı, 2017
"Landscpe Ecology and the end of antiquity: The archeology of deforestration in south coastal Turkey", Diğer Projeler, 8944-11, Araştırmacı, 2011
"Luwian-Roman Interaction in western Rough Clicia", Diğer Projeler, 0080029_BCS, Araştırmacı, 2002
"Investigation of an ancient industrial landscape in rough Clicia", Diğer Projeler, 0241103_BCS, Araştırmacı, 2007
"Çanakkale Boğazı ve çevresinin jeolojik evriminin incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, 1996
"MARINA", AB Çerçeve Programı Projesi, 719566, Araştırmacı, 2019
"Istranca ve Belgrad aaormanlarında Güncel Polen Dağılımının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, 2009
"Yoncatepe ve Anzaf çevresindeki Urartu yeleşimi, nekropol ve arazi kullanımı özelliklerinin coğrafi yöntemlerle belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, 2007
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
11.Pollen Monitoring Meeting, Torun, Ağustos 2017
10. PMP Meeting, İstanbul, Mayıs 2015
International Conference Marine Research Horizon 2020-MARES2020, Varna, Eylül 2013
CIESM, Marsilya, Ekim 2013
9. International PMP Meeting, Prag, Ağustos 2013
8th European Paleobotany –Palynology Conference, Budapeste, Mart 2011
Bilimsel Hakemlikler
journal of geography, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
journal of geography, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
journal of geography, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
QUATERNARY INTERNATIONAL, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Quaternary International, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Etkinlik Organizasyonu
Turqualake in Turkey, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2016
10.PMP Meeting, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
8. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Panelist, , TÜRKIYE, 2018
CIESM, Moderatör, , FRANSA, 2013
IGCP 521 “BLACK SEA-MEDITERRANEAN CORRIDOR DURING THE LAST 30 KY: SEA LEVEL CHANGE AND HUMAN ADAPTATION (2005 - 2009) , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2009
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 149
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi