İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Saldanli A., Aydın M., Bektaş H., "The determinants of stock prices: Evidence from the Turkish banking sector", Theoretical and Applied Economics , pp.179-186, 2017 (Link)
Saldanli A., Bektaş H., Şeker M., "Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi", Alphanumeric Journal, no.1, pp.37-37, 2017
Kayacan E., Ulutürk Akman S., Bektaş H., Tiraşoğlu M., "Job Satisfaction: An Empirical Investigation of Scholars in Turkish Universities", Journal of Applied Research in Finance and Economics, vol.2, pp.8-17, 2016 (Link)
Bektaş H., Saldanli A., "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİN ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA", Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, no.2, pp.94-111, 2015 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Özelliklerinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, vol.37, pp.217-232, 2015 (Link)
Bektaş H., Kayacan E., Uras Ö., "Türkiye'De Planlı Kalkınma Döneminde İktisadi Büyüme Ile Nüfus Artışı İlişkisinin Ekonometrik Analizi", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , vol.3, pp.69-77, 2015
Tekin M., Kayacan E., Bektaş H., "Organizational Commitment: An Empirical Investigation Of Scholars In Turkish Public Universities", Ekonometri ve İstatistik Dergisi, pp.69-80, 2014 (Link)
Pamuk M., Bektaş H., "Türkiye’De Eğitim Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , vol.2, pp.77-90, 2014 (Link)
Bektaş H., Tekin M., "Finansal Oranlar Ve Borsa Performans Oranları İlişkisi: İmkb'De İşlem Gören Bankaların Kanonik Korelasyon Analizi", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, pp.317-329, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Bektaş H., Tuna A., "Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’Nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz Ile Performans Ölçümü", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.185-198, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Bektaş H., Akman S., "Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik Ve Geçerlilik Analizi", Ekonometri ve İstatistik Dergisi, pp.116-133, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Bektaş H., "Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi", SosyoEkonomi, pp.278-294, 2013 (Link)
Tuna A., Bektaş H., "Kredi Hacminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolünün İncelenmesi: Türkiye Örneği", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.5, pp.139-150, 2013 (Link) (Özet)
Bektaş H., Gökçen A. , "Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecesine Sahip Bankaların Kantitatif Verilerinin İstatistiksel Analizi", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.XXXI, pp.345-366, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Saldanli A., Bektaş H., Şeker M., "Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi", Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Nisan 2017, pp.10-20
Saldanli A., Bektaş H., Şeker M., "İllerarası Yükseköğretim Endeksi Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", International Conference on Quality in Higher Education, SAKARYA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2016, pp.1-5
Bektaş H., Tekin M., "Öğretim Elemanlarının Çalışma Yaşam Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma", International Conference on Quality in Higher Education, SAKARYA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2016, pp.1-2
Tuna A., Kayacan E., Bektaş H., "The Relationship Between Research & Development Expenditures And Economic Growth: The Case Of Turkey", World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.501-507 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "Öğrencilerin Bakış Açışıyla Yükseköğretimde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: İstanbul Üniversitesi Örneği", International Conference on Quality in Higher Education, SAKARYA, TÜRKIYE, 2-4 Aralık 2015, pp.0-0
Tuna A., Bektaş H., "Kobi Kredileri Ile Sanayi Üretim Endeksi Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği ", 1.Uluslararası KOBİ Şurası, İSTANBUL, TÜRKİYE, 12-15 Eylül 2013, pp.79-85 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bektaş H., "Açıklayıcı Faktör Analizi", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2017
Şeker M., Saldanli A., Bektaş H., "TRC2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması Diyarbakır - Şanlıurfa", Karacağ Kalkınma Ajansı Yayınları, DİYARBAKIR, 2016
Şeker M., Saldanli A., Bektaş H., "İller Arası Rekabet Endeksi 2013-2014", Kayra Ofset, KAYSERİ, 2015
Şeker M., Saldanli A., Bektaş H., "Kayseri Rekabet Endeksi 2013 - 2014", Orta Anadolu Kalkınma Ajansı - Kayra Ofset, KAYSERİ, 2015
Şeker M., Bektaş H., "Trabzon'Da Yaşam Kalitesi Araştırması", Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı - Ege Basım, İSTANBUL, 2015
Şeker M., Saldanli A., Bektaş H., "Tr63 Bölgesi Yaşam Kalitesi Analizi Hatay / Kahramanmaraş / Osmaniye", Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, HATAY, 2015
Şeker M., İncekara A., Altuğ E.F., Akman S., Saldanli A., Bektaş H., Şişmanoğlu E., "İstanbul'Da Yatırım Ortamı, Tüketim Eğilimleri Ve Talep Potansiyeli Araştırması", İstanbul Kalkınma Ajansı - Şubat Basım, İSTANBUL, 2014
Şeker M., Akman S., Saldanli A., Bektaş H., "İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi - İhracat İstihdam İnovasyon Boyutlarıyla -", İstanbul Kalkınma Ajansı - Şubat Basım, İSTANBUL, 2014
Bektaş H., "Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İSTANBUL, 2011
DİĞER YAYINLAR
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "SPSS ile Veri Analizi", Ders Notu, ss.78, 2016
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2016 Ocak Ayı Enflasyon Raporu", Teknik Rapor, ss.1-6, 2016 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2016 Şubat Ayı Enflasyon Raporu", Teknik Rapor, ss.1-6, 2016 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2016 Mart Ayı Enflasyon Raporu", Teknik Rapor, ss.1-6, 2016 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2015 Kasım Ayı Enflasyon Raporu", Diger, ss.1-6, 2015 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2015 Ekim Ayı Enflasyon Raporu", Teknik Rapor, ss.6, 2015 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "2015 Aralık Ayı Enflasyon Raporu", Diger, ss.1-6, 2015 (Link)
Akman S., Bektaş H., "2014 Mayıs Ayı Enflasyon Raporu", Diger, ss.1-6, 2014 (Link)
Akman S., Bektaş H., "2014 Mart Ayı Enflasyon Raporu", Diger, ss.1-5, 2014 (Link)
Akman S., Birdal M., Bektaş H., "2014 Nisan Ayı Enflasyon Raporu", Diger, ss.1-7, 2014 (Link)
Akman S., Bektaş H., "2014 Haziran Ayı Enflasyon Raporu", Diger, ss.1-7, 2014 (Link)
Ulutürk Akman S., Bektaş H., "Spss Ile Veri Analizi", Ders Notu, ss.1-75, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi