İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 2011-2015
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Teknoloji ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı, 2009-2011
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 2005-2009
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "İkili Değişkenler için Faktör Analizi: Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerine Bir Uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Kasım, 2015.
Yüksek Lisans, "Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ekonometri İktisat Anabilim Dalı Teknoloji ve Sanayi İktisadı Bilim Dalı Temmuz, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, 2014
TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi