İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 9
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 7
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Bektaş H, "Ünal Aysal Tez Ödülü, İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Ödüllü Tez Yarışması , Kasım 2011