İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
İstatistik
Sayısal Yöntemler
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Nicel Karar Yöntemleri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Operations Research & Management Science
Social Sciences, Mathematical Methods
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi