İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Second Life ile 3D Grafikli Matematik Eğitimi", BAP Diğer, SOA-2017-22908, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Etkinlik Temelli Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-20028, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Fark Etme Becerilerinin Sınıf Ortamından Alınmış Videolar Yardımıyla Değişiminin İncelenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 3405, Yönetici, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi