İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır.

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Günözü H., "Ft-Ir And Edxrf Analysis Of Wall Paintings Of Ancient Hagia Sophia Church", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, pp.400-403, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Günözü H., "Kapadokya Bölgesi, Ihlara Vadisi ‘Peristrema’ Bizans Dönemi Bahattin Samanlığı Kilisesi Saint George ‘Kırkdamaltı’ Kilisesi ve Direkli Kilise Duvar Resimlerinin Taşıyıcı ‘Sıva-Duvar’ Karakterizasyonu (The Characterization of Wall Paintings of Byzantine Period Rock-Cut Churches in Cappodoccia Region at Peristrema, Ihlara Valley: Bahattin Samanlığı, Saint George ‘Kırdamaltı’ and Direkli Churches). ", Art Sanat, pp.25-46, 2016 (Link)
Günözü H., "SİNOP BALATLAR KİLİSESİ (SİNOPE KOİMESİS KİLİSESİ) DUVAR RESİMLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNERİLER ", Art Sanat, pp.97-108, 2015 (Link)
Günözü H., "Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) Duvar Resimlerinin Siva Analiz Sonuçlari", Art-Sanat, no.1, pp.101-153, 2014 (Link)
Günözü H., "Studios Manastırı Kilisesi (İmrahor İlyas Bey Cami) Dış Cephe Sıva Analiz Sonuçları", ART SANAT, no.2, pp.275-289, 2014 (Link)
Günözü H., Çeşmeli İ., Raimkulov A. , ""Özbekistan'Da Guzar Vahası (Güney Sogdiana) Yalpak Tepe Şehir Harabesi 2011 Yılı Özbekistan-Türkiye Uluslararası Ortak Arkeolojik Kazı Çalışması", Türkiyat Mecmuası, vol.22-Bahar, pp.313-316, 2012
Günözü H., Çeşmeli İ. , Raimkulov A. , "Güney Sogdiana Bölgesi Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri Harabesi Özbek-Türk Arkeolojik Kazı Çalışması (Özbekistan/Kaşkaderya)", Türkiyat Mecmuası, vol.21-Bahar, pp.233-265, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi