İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Ergülen A., Kazan H., Harmankaya İ. , "Türkiye’de 1992’de Kurulan Devlet Üniversitelerinin, Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle, Performans Değerlendirmesi: Coğrafi Bölge Uygulaması", Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.666-676, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Kazan H., Karaman E., "Assessment of TEOG Examination Success: Topsis Multi-Criteria Decision-Making Method Practice ", Euroasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.800-814, 2016 (Özet) (Abstract)
Kazan H., Haykir Hobikoğlu E., Çevik E., "Tarım İşletmeleri Ekonomisinde Küresel Düzeyde Rekabet Gücü Çerçevesinde Üretici Tüketici Dengesi Sağlamada Lisanslı Depolama Sisteminin Rolü", Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.746-773, 2016 (Link)
Kazan H., Töre E., "HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ: BANKACILIK UYGULAMASI", Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.514-529, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Bayassova A. , Kazan H., "GERÇEK EYLEM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UYGULAMASI", International Journal of Social and Educational Sciences - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.71-86, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Kazan H., Ergülen A. , "Üniversitelerde Öğrencilerin Aldıkları Eğitimle İlgili Hizmet Kalitesi Algıları ile Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülüp Karşılaştırılması", Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.S1, ss.670-689, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Uzun S., Kazan H., "Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP TOPSIS ve PROMETHEE Karşılaştırılması: Gemi İnşada Ana Makine Seçimi Uygulaması", Journal of Transportation and Logistic, vol.1, pp.99-113, 2016 (Link)
Kazan H., Ergülen A., Çoban B., "Büyük Ölçekli Firmalarda Hizmet Üretiminde Oluşan Darboğazların Belirlenmesi, Çözümü ve Analizi", Euroasian Academy of Sciences Euroasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.S1, pp.74-90, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Ergülen A., Kazan H., Özdemir F.S., "Türkiye’de Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Potansiyellerinin Doğrusal Programlama ve Bulanık Doğrusal Programlama Yöntemiyle Analizi ", Euroasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.S1, pp.91-102, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Karaman E., Kazan H., "PERFORMANCE EVALUATION IN FAMILY PHYSICIAN: THE APPLICATION OF TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD", alphanumeric journal, vol.3, no.2, pp.1-12, 2015 (Link)
Kazan H., Haykir Hobikoğlu E., Karademir H., Dalyancı H.L., Turguter Y., "Economic Development of Ski Industry in Experimental Innovation: Example of Palandöken Turkey and Alps Switzerland", ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences , vol.195, pp.487-492, 2015 (Link)
Murat S., Kazan H., Coşkun S.S., "An Application for Measuring Performance Quality of Schools by Using the PROMETHEE Multi-Criteria Decision Making Method.", ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.195, pp.729-738, 2015 (Link)
Kazan H., Özçelik S., Hobikoğlu E.H., "Election of Deputy Candidates for Nomination with AHP-Promethee Methods", Science Direct Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.195, pp.603-613, 2015 (Link)
Kazan H., Ertok M., "Application of a Hybrid Method in the Financial Analysis of Firm Performance", Science Direct Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.195, pp.403-412, 2015 (Link)
Kazan H., Yaşar Akçali B., Şişmanoğlu E., "Assessment of TEOG Examination Success: Topsis Multi-Criteria Decision-Making Method Practice", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.195, no.195, pp.915-924, 2015 (Link)
Kazan H., Baydar M. , "R&D Expenditures, New Product Introductions, and Sales Performance With Application to the Furniture Industry", International Journal of Operations and Logistics Management, vol.3, pp.30-41, 2014
Kazan H., Tavsamaz A. , "Havacılıkta Üreyen Rutin Olmayan(Non Rutine) İşlerin AdamxSaat Tahmini: Gerçek Zamanlı Bakım Kartlarında Uygulama", Alphanumeric Journal, vol.2, pp.23-42, 2014
Kazan H., Uludağ K. , "Credit Portfolio Selection According To Sectors in Risky Environments: Markowitz Practice", Asian Economic and Financial Review, vol.4, pp.1208-1219, 2014
Kazan H., Özdemir Ö., "Financial Performance Assessment of Large Scale Conglomerates Via Topsis and Critic Methods", International Journal of Management and Sustainability, vol.3, pp.203-224, 2014
Kazan H., Gümüş S., "Measurement of Employees' Performance: A State Bank Application", International Review of Management and Business Research, vol.2, pp.429-441, 2013
Kazan H., "Transport Path Selection: Multi-Criteria Comparison. ", International Journal of Operations and Logistics Management, vol.2, pp.33-48, 2013
Kazan H., Baydar M. , "Performance Measurement With Data Envelopment Analysis In Service Industry: Banking Application", Business Management Dynamics, vol.3, pp.0-0, 2013
Kazan H., "TRANSPORT PATH SELECTION: MULTI-CRITERIA COMPARISON", INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTIC MANAGEMENT, vol.2, pp.33-48, 2013 (Link)
Kazan H., Pekkanli B. , Çatal H.V., "Performance Evalation in Research and Development, Intellectual Capital and Firm Infrastructure Projects as Intangible Assets", African Journal of Business Management, vol.6, pp.1872-1882, 2012
Kazan H., Ergülen A., "Managerial Decision for Cost in Transportation: An Applying Integer Lineear Programming Model", Ekonomika a Management, vol.2011, pp.15-36, 2012
Kazan H., Aydin S. , Özer G. , Doğruer M.C., "The Measurement of Switching Costs As A Perception Of Customers In The Turkish Credit Card Market", Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol.9, pp.1015-1028, 2009
Aydin S., Özer G., Kazan H., Dogruer M.C., "The measurement of switching costs as a perception of customers in the Turkish credit card market", Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering, vol.9, pp.1015-1028, 2009
Kazan H., Baydar M., "Benefit Of Mass Customization as a Manufacturing Strategy With a Case Study", Journal of Global Strategic Management (JGSM), vol.I, pp.116-125, 2007 (Link)
Kazan H., Ergülen A., Tanriverdi H., "Process and Quality Model for The Production Planning and Control Systems", The Journal of American Academy of Business, vol.X, pp.1-1, 2006 (Link)
Kazan H., Özer G., Tansel Çetin A., "The effect of manufacturing strategies on financial performance", Measuring Business Excellence, vol.10, pp.14-26, 2006 (Link) (Abstract)
Ergülen A., Kazan H., Kaplan M., "İşletmelerde Dağıtım Sistemi Maliyetleri Minimizasyonu için Çözüm Modeli: Bir Firma Uygulaması", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.163-171, 2005
Kazan H., "A Study Of Factors Affecting Effective Production And Workforce Planning", The Journal of American Academy of Business, vol.7, pp.1-1, 2005
Ergülen A., Kazan H., "Tamsayılı Doğrusal Programlama Yöntemi İle Maliyetlerin Optimize Edilmesi: Gıda Sektöründe Örnek Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.101-116, 2005 (Link)
Kazan H., "One Application for Using PERT Methodology in Strategic Decisions", The Journal of American Academy of Business, vol.VI, pp.1-1, 2005 (Link)
Kazan H., "Bilişim Teknolojilerinin Üretimde Kullanımları Üzerine Çukurova Bölgesinde Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.I, ss.173-190, 2005 (Link)
Kazan H., Ergülen A., "Mathematical Models In Finance", Selcuk Journal of Applied Mathematics, vol.6, pp.27-41, 2005
Kazan H., "İşletme İçi Verimliliği Etkileyen Faktörlerin İnsan, Makine-Ekipman Bazında Değerlendirilmesi, Üzerine Bir Araştırma", Review of Social, Economic & Business Studies, vol.VI, pp.1-1, 2005
Kazan H., Demirel Y., Uslu S., "Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Genel Ortam Faktörlerinin Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma", Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.42, ss.60-75, 2003
Kazan H., Uygun M., "Kobi’lerin Üretim Sorunlarının Tespiti Ve Rekabet Güçlerinin Artırılmasında Teknoloji Faktörü’: Konya Örneği", Verimlilik Dergisi, cilt.2, ss.79-102, 2002
Kazan H., Demirel Y., "Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelere Sağladığı Üstünlükler", Kalder Forum, cilt.7, ss.48-56, 2002
Kazan H., "Elsan A.Ş’de Lineer Programlama Tekniği İle Kereste Kesim/Biçiminin Fire Minimizasyonunun Optimize Edilmesi", Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , cilt.1, ss.1-1, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kazan H., Yildiz B., "Which is Harder: Go or Stay? The Moderating Effect of Overqualification Perception on the Relationship Between Careerism and Turnover Intention ", International EMI Entrepreneurship and Social Science Congress, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Mayıs 2018, vol.7, pp.x-XX
Avunduk Z.B., Kazan H., "A Qualitative Research on the Industry 4.0 Concepts in Production Management", ınternational EMI Social Sciences Congress, Lefkoşa , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 27-29 Nisan 2018, pp.1-1
Avunduk Z.B., Kazan H., "A Research on Development of Open Innovation Scale in Enterprises", International Conference on Global Competition and Innovation Management, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2017, pp.1-1
Kazan H., Yurdakul M., "Eko Süreç İnovasyonun Sera Gazı Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye’nin Birinci 500 Büyük İşletmesine Yönelik bir Uygulama", Innovation and Global Issues in Social Sciences II, ANTALYA, TÜRKIYE, 19 Ekim - 21 Aralık 2017, pp.ss-ss
Coşkun S.S., Kazan H., "Visualizing Global Supply Chain Research Between 1995 and 2016: A Scientometric Analysis", EMAN 2017, Ljubljana, SLOVENYA, 30-31 Mart 2017, pp.1104-1105 (Link)
Yildiz B., Kazan H., Alpkan L. , "A Proposed Conceptual Model of Abusive Supervision - Whistleblowing Relationship: The Moderator Role of Envy", 12th International Strategic Management Conference, PODGORİCA, KARADAĞ, 21-23 Temmuz 2016, pp.433-439 (Abstract)
Yildiz B., , Alpkan L., "A Proposed Conceptual Model of Abusive Supervision Whistleblowing Relationship: The Moderator Role of Envy", 12th International Strategic Management Conference, MONTENEGRO, KARADAĞ, 21-23 Mayıs 2016, cilt.12, no.1, ss.xx-xx
Kazan H., Avunduk Z.B., "İnovasyon Araştırmasında Eğilimler: SSCI Dergileri'nde Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi (2013-2015 Dönemi)", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.xx-xx (Özet)
Kazan H., Karaman E., Yaşar Akçali B., Şişmanoğlu E., " "Assessment of TEOG Examination Success: Topsis Multi-Criteria Decision-Making Method Practice"", World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, vol.195, pp.915-924 (Link)
Kazan H., Selimoğlu Y. , "Sistemler Sistemi: Bütün, Parçalarin Toplamindan Daha Fazladir Örnek Vaka: Türkiye İha Sistemleri", 7. Savunma Teknolojileri Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2014, pp.---
Kazan H., Özgün İ.Ö., Ergülen A., "THE IMPORTANCE OF AGILE MANUFACTURING AS A COMPETITIVE ADVANTAGE: A CASE STUDY", INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-1 Haziran 2007, pp.0-0
Kazan H., Baydar M. , "ADVANTAGE OF MASS CUSTOMIZATION IN MANUFACTURING: A CASE STUDY", INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-1 Haziran 2007, pp.1-16
Kazan H., "A Multi-Criteria Model For Optimization; A New Strategic Information Technology Investment", International Strategic Management Conference , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2005, pp.1-1
Kazan H., Özer G., Tansel Çetin A., "The Effect of Manufacturing Strategies on the Financial Performance", International Conference On Business, Economics And Management , İZMİR, TÜRKIYE, 16-19 Haziran 2005, pp.1-1
Kazan H., Karadal H. , Uygun M., "Bilişim Teknolojilerine Geçiş Sürecinde Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Temel Sorunlar: Aksaray Örneği", Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’ 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri’, Uluslararası Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 3-4 Ocak 2002, pp.2-2
Kazan H., Uygun M., "KOBİ’lerin Üretim Sorunlarının Tespiti Ve Rekabet Güçlerinin Artırılmasında Teknoloji Faktörü’: Konya Örneği", Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’ 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri’ Uluslararası Sempozyumu, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 3-4 Ocak 2002, pp.1-1
Kazan H., Karadal H. , Doğan İ. , "The Use of Information Technologyies in Qualitiy Systems an Application", 4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2002, pp.1-1
Kazan H., Uygun M., "CAD-CAM Applications in Small and Medium Sized Industrial Entreprises and an Examination/ Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde (KOSİ) CAD-CAM Uygulamaları Ve Bir Araştırma", GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2002, pp.1-1
Kazan H., "Computer Aided Design And Computer Aided Manufacturing (CAD-CAM)/“Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Bilgisayar Destekli Üretim", Tübitak Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi, Uluslararası Workshop” Scientific Computations, KONYA, TÜRKIYE, 29-30 Temmuz 1996, pp.3-3
Tekin M. , Kazan H., "Bir Sanayi İşletmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Bilgisayar Destekli Üretim Uygulaması", Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Bilgisayar Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 9-10 Haziran 1993, pp.4-4
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kazan H., Baykal M., Avunduk Z.B., Uzun S., Eds., "ICGCIM 2017 CONFERENCE PROCEEDINGS BOOK", Istanbul University, Istanbul, 2017 (Link)
Kazan H., "İŞLETMELERDE SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ", İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İSTANBUL, 2015
Kazan H., "ÜRETİM SİSTEMLERİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ, İSTANBUL, 2015
Kazan H., "ÜRETİM YÖNETİMİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ, İSTANBUL, 2015
Kazan H., "PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ, İSTANBUL, 2015
Kazan H., "BİLGİSAYAR TÜMLEŞİK ÜRETİM: 1776-2010 Manuel Üretimden Çevik Üretim Sistemlerindeki Gelişmeler", Doğu Kütüphanesi, İSTANBUL, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi