İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2009 - 2014
Yrd.Doç.Dr., GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2003 - 2009
Yrd.Doç.Dr., Rensselaer Polytechnic Institute, The Lally School Of Management &Technology, 1999 - 2001
Yrd.Doç.Dr., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, AKSARAY İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 1997 - 2003
Ögr.Gör., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİMFAKÜLTESİ, 1994 - 1997
Arş.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, NİĞDE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 1990 - 1993
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 03.11.2014 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME FAKÜLTESİ, İşletme Bölümü, 07.07.2003 - 31.10.2014
Dekan Yardımcısı, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ AKSARAY İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, , 01.08.2001 - 15.07.2003
Bölüm Başkanı, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 07.01.2001 - 05.01.2003
Yüksekokul Müdürü, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ AKSARAY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, Kurucu Müdür, 07.01.1996 - 03.01.1999
Yüksekokul Müdürü, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, , 01.01.1995 - 03.01.1999
VERDİĞİ DERSLER
Üretim Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
İleri Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
İşletmelerde Sayısal Karar Alma Teknikleri, Lisans, 2015-2016
İleri Araştırma Uygulamaları, Doktora, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Demirci, "OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SATIN ALMA DİNAMİKLERİNİN MODELLENMESİ: OYUN TEORİSİ UYGULAMASI", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Haziran, 2014.
Doktora, Z. Avunduk, "Açık İnovasyon Stratejilerinin İşletme Performansına Etkisi: Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Üzerine Bir Uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Ökten, "YAŞLI BAKIM VE HİZMETLERİ YÖNETİMİ KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA", İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, S.Uzun, "Gemi inşa sürecinde ana makine ve jeneratör seçimi: AHP, TOPSIS, PROMETHEE uygulaması", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, V.Genç, "ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL OPTİMİZASYONU: VE BİR İŞLETME UYGULAMASI", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, N.Poyraz, "HASTANELERDE SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME KONUSUNDA BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ", İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, S.Coşkun , "EĞİTİM KURUMLARININ KURUMSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜM MODELLEMESİ: ÇOK KRİTERLİ YÖNTEM UYGULANMASI", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, E.Karaman , "OKULLARIN TEOG SINAVI BAŞARI SIRALAMALARI: TOPSİS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEM UYGULAMASI", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, M.Çeper, "Fiyat ve finansal işlem model stratejilerinin Türk şirketleri üzerine etkileri : Marmara bölgesinde yer alan şirketler üzerine bir uygulama", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, E.Töre, "Hizmet sektöründe çalışanların performanslarının ölçümü: Bankacılık uygulaması", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, S.Özçelik, "Siyasi partilerin milletvekili aday adayı değerlendirmelerinde çok ölçütlü karar kriterlerinin kullanımı: Değer fayda, üstünlük yöntemlerinin karşılaştırılması", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, A.Tavsamaz, "Yerel Yönetimlerde Ulaşımın Optimizasyonu, İstanbul Anadolu Yakası Uygulaması", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, C.Çiftçi, "Çok kriterli karar verme yöntemleriyle İMKB'de işlem gören büyük çaplı şirketlerin finansal performanslarının karşılaştırmalı analizi", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, B.Yilmaz, "Lojistikte taşımacılık kapsamında sevkiyat konsolidasyonu ve uluslararası bir üretim firmasının ihracat nakliyelerinin modellenmesi", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, A.Akbulut, "Aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin kurumsallaşma bağlamında incelenmesi", İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, S.Birgül, "ÜRÜN PAZARLAMA VE DAĞITIMINDA OPTİMİZASYON PLANLAMA METODLARI: BİR SAĞLIK İŞLETMESİNDE UYGULANMASI", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, K.Uludağ, "Bankacılık sektöründe risk ortamında kredilerin canlılık oranı; Markowitz portföy teorisi uygulaması ", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, O.Koç, "Kamu ve özel sektör üst düzey yöneticilerinde otorite kullanımı ve vizyon", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Strateji Bilimi Anabilim Dalı, Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, E.Arslan, "Projelerin verimliliğinde takım çalışması ve yazılımcının önemi ", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, Ş.Erat, "Hemşirelerin iş yaşam kalitesinin motivasyona etkisi: Bir uygulama", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, O.Nişli , "Düzce'de 7-12 yaş grubu öğrencilerde, ailenin sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyinin ağız hijyenine etkisi üzerine bir okul çalışması", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, Ö.Rençber, "Büyük çaplı projelerde karar verme: Analitik hiyerarşi süreci uygulaması", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, N.Sariusta Hacivelioğlu, "Çalışan profilinin kurum performansına etkileri; bir sağlık kuruluşu uygulaması", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, B.Yazar , "Koruyucu Genetik Tanı Testlerinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri ve Önemi", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, G.Yurtman, "Toplam kalite yönetiminin hasta hekim performans değerlendirmesi üzerine etkisi", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, F.Karabiyik, "Sağlık afet yönetiminde planlama ve risk analizleri", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, N.Hoşavci, "Sağlık işletmelerinde sosyal sorumluluk boyutları ve bir uygulama", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, A.Özel, "Sokak çocuklarının eğitiminde sporun etkisi", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, Ç.Yalçin, "Eğitim kurumlarında esnek yönetim modelinin uygulanabilirliği ve yönetim performansı üzerindeki etkisi", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, O.Bayir , "Üretim hatlarında darboğaz oluşturan kaynak kısıtlarının çözüm modellenmesi ve Mehtap A.Ş. de bir uygulama", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, İ.Öztürk, "Çevik üretim, çevresel faktörlerin çevik üretim üzerindeki etkileri ve türk işletmelerinin çevik üretime bakışları", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, İ.Aygün, "Çocukların ailede satın alma kararları üzerine etkileri ve bir uygulama", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, İ.Gür , "Proje yönetiminde (PERT/CPM)in proses modeli ile simule edilmesi ve bir uygulama ", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi