İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Üretim Yönetimi
Sayısal Yöntemler
Pazarlama
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Lojistik Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Üretim ve Servis Sistemleri
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Nicel Karar Yöntemleri
Yöneylem Araştırması
Planlamada Nicel Yöntemler
Üretim ve Servis Sistemleri
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Eğitimi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Operations Research & Management Science
Business
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi