İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. HALİL İBRAHİM GÜNDÜZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İktisat Fakültesi
Bölüm : Ekonometri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Ekonometri Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 11534
E Posta Adresi : halil.gunduzistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/halil.gunduz/
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul Tel: 0 (212) 440 00 00
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Panel veri modellerinde parametre homojenlik testlerinin performanslarının karşılaştırılması ve risk ile getiri oranı arasındaki ilişkinin analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ Temmuz, 2014.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğitimde Yeni Teknolojileri Eğitimi , HAYEF, 2012
Araştırma Alanları
İstatistik
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
ÖYP kapsamında haziran dönemi tez faaliyet raporu ve plan/projenin hazırlanması, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ, 01.01.2013 - Devam Ediyor
2012-2013 ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim Dönemi Fakülte Lisans Ders Programının hazırlanması, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gündüz H.İ., Tiraşoğlu M., Esenyel M., "Turizm Sektöründe Rassal Yürüyüş Hipotezi Kırılgan Ekonomiler İçin Geçerli Mi?", Social Sciences Research Journal, cilt.6, ss.22-29, 2017 (Link)
Gündüz H.İ., "TESTING FOR SLOPE HOMOGENEITY IN DYNAMIC PANELS USING THE WILD BOOTSTRAP ? ˜_adj TEST", Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, vol.1, no.3, pp.53-59, 2017 (Link)
Gündüz H.İ., "Çevre Kirliliği Ile Gelir Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi: Panel Eşbütünleşme Analizi Ve Hata Düzeltme Modeli", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.409-423, 2014 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gündüz H.İ., "Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Hata Düzeltme Modeli Analizi", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conferences, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 24-25 Mart 2018, vol.1, no.3, pp.748-749 (Link)
Gündüz H.İ., "OECD Ülkeleri İçin Sağlık Harcamalarında Yakınsama Olgusu Geçerli midir? İkinci Kuşak Panel Birimi Kök Testler", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conferences, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 24-25 Mart 2018, vol.1, no.3, pp.748-749 (Link)
Tatoğlu F.Y. , Gündüz H.İ., "İKİNCİ KUŞAK PANEL BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ İLE PANEL HATA DÜZELTME MODELİ: ÇEVRESEL KUZNET EĞRİSİ", 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.75-75 (Link)
Tatli S., Yerdelen F., Gündüz H.İ., "TÜRKİYE’DE EĞİTİM TALEBİ BELİRLEYİCİLERİNİN MEKANSAL PANEL TOBİT MODEL YARDIMIYLA BELİRLENMESİ", 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.61-61 (Link)
Gündüz H.İ., Yerdelen Tatoğlu F., "PANEL VERİ MODELLERİ İÇİN BOOTSTRAP YATAY KESİT BAĞIMLILIK CDP TESTİ: MONTE CARLO ANALİZİ ", XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.23-23 (Link)
Çil N., Gündüz H.İ., "Çeşitli Piyasalar için Hataların Kullanılmasıyla Geliştirilen Modern Yaklaşımlar ile Volatilite Öngörüsü", I.Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE), İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.15-15
Gündüz H.İ., "İhracat ve Büyüme: OECD Ülkeleri için Dinamik Panel Veri Modellerinde Uzun Dönemli Etkinin Dirençli Tahmini", I.Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE), İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.16-16
Gündüz H.İ., "DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİ MODERN YAKLAŞIMLAR: MAKRO İKTİSADİ UYGULAMALAR", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.209-211 (Link)
Gündüz H.İ., Tatoğlu F.Y. , "3 Boyutlu Sabit Ve Tesadüfi Etkiler Panel Veri Modelleri: Monte Carlo Analizi", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.133-134 (Link)
Gündüz H.İ., Emirmahmutoğlu F., "YATAY KESİT BAĞIMLI PANEL VERİ MODELLERİNDE PARAMETRE HOMOJENLİK TESTİ: SİEVE BOOTSTRAP YÖNTEMİ", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.147-149 (Link)
Tatoğlu F.Y., Gündüz H.İ., "Sabit ya da Tesadüfi Heterojen Panel Veri Modelleri: Hausman Testi ve Monte Carlo Analizi", XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.196-197 (Link)
Gündüz H.İ., "Panel Veri Modellerinde Bootstrap Yöntemi ile Parametre Homojenliğinin Testi", XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.198-199 (Link) (Özet) (Abstract)
Gündüz H.İ., Tatoğlu F.Y. , Topak M.S. , "Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelinin Uzun Dönemde Geçerliliğinin Analizi", İstanbul Ekonomi ve Finans Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2014, pp.1-25
Topak M.S. , Tatoğlu F.Y. , Gündüz H.İ., "Çalışma Sermayesi Yönetiminin Şirket Performansı Üzerindeki Etkisinin Swamy’nin Tesadüfi Katsayılar Modeli İle Analizi", İstanbul Ekonomi ve Finans Kongresi ICEF 2014, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2014, pp.1-25
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BAP-08-11-DPT.2011K121010 , Araştırmacı, Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Edirne, Mayıs 2015
Ödüller ve Burslar
Gündüz H, "Ünal Aysal Tez Yarışması, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Ekim 2014
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
12/06/2019 10:06 Ödev Örnek Ödev Teslimi
03/05/2019 03:05 Diğer ÇDB2
03/05/2019 03:05 Diğer ÇDB
03/05/2019 11:05 Diğer ÇDB
02/05/2019 12:05 Diğer Verilerin Düzenlenmesi
26/04/2019 03:04 Ödev ÖDEV
07/12/2018 02:12 Diğer 7 aralık
05/10/2018 03:10 Diğer link
16/05/2018 06:05 Diğer sigara tüketimi
16/05/2018 06:05 Diğer sigara tüketimi
03/05/2018 01:05 Diğer diğer
24/04/2018 03:04 Diğer Kullanıcı Adı
21/03/2018 07:03 Ders Notu ders notu
21/03/2018 07:03 Diğer fooddata
07/03/2018 03:03 Diğer output_total cost
08/12/2017 05:12 Ders Notu Ekonometri_YL_Doktora
08/12/2017 09:12 Diğer Ekonometri_YL_Doktora
20/10/2017 03:10 Diğer weekly_family
18/04/2017 10:04 Diğer data_18_04_2017_6
18/04/2017 10:04 Diğer data_18_04_2017_5
18/04/2017 10:04 Diğer data_18_04_2017_1
23/03/2017 10:03 Diğer BG
23/03/2017 04:03 Diğer BPG_1
07/03/2017 02:03 Diğer y
07/03/2017 02:03 Diğer wage
07/03/2017 02:03 Diğer food
02/03/2017 11:03 Diğer calısma_Bilgi
02/03/2017 11:03 Diğer calısma
16/12/2016 01:12 Diğer wage_data
16/12/2016 01:12 Diğer chow_test
16/12/2016 01:12 Diğer tablo_9_3
16/12/2016 01:12 Diğer tablo_9_2
16/12/2016 01:12 Diğer tablo_9_1
09/12/2016 10:12 Ders Notu oku beni 2
09/12/2016 10:12 Diğer veri-seti-2
29/11/2016 09:11 Ders Notu oku beni
29/11/2016 09:11 Ödev veri seti
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi