İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Türel A., Emir Tuncay F., "An Empirical Analysis of Audit Delay in Turkey", Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica Journal, vol.2, pp.97-105, 2016
Türel A., Türel A., "The Effect of Derivatives on the Financial Positions of Banks in Turkey and in EU: A Comparative Analysis", International Journal of Critical Accounting, no.2, pp.166-186, 2014
Pekdemir R., Türel A., "An Attempt to Understand Compliance Degree of Implementing International Standards in Accountancy; The Turkey Experience", Academy of Accounting and Financial Studies Journal, no.1, pp.49-63, 2014
Türel A., Türel A., Şengür E.D., Needles B.E., "CORPORATE GOVERNANCE IN TURKEY: ISSUES AND PRACTICES OF HIGH-PERFORMANCE COMPANIES", ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, vol.11, pp.510-531, 2012
Türel A., Needles B.E., Türel A., "Financial Characteristics of High Performance Companies in Turkey: A Comparative Analysis of Stable Economy in the Financial Crisis Era", Accounting and Management Information Systems, vol.11, pp.4-26, 2012
Sarioğlu K., Türel A., "TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE KAPSAMLI GELİR (KÂR) TABLOSU: KULLANILAN DİL ÜZERİNE BİR ", VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.82 - 94, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Türel A., "TÜRKİYE'DEKİ İŞLETMELERİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI TUTUMLARI", YÖNETİM DERGİSİ, cilt.68, ss.116-128, 2011
Türel A., "Timeliness of Financial Reporting in Emenging Capital Markets: Evidence from Turkey", Istanbul University Journal of the School of Business ADMINISTRATION, vol.39, pp.227-240, 2010
Türel A., "The Expectation Gap in Internet Financial Reporting: Evidence from an Emerging Capital Market", Middle Eastern Economics and Finance, vol.8, pp.94-107, 2010
Türel A., Selvi Y., "Derivatives Usage In Risk Management By Turkish Non-Financial Firms And Banks: A Comparative Study", Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, vol.12, pp.663-671, 2010
Türel A., Selvi Y., "Accounting Issues Related To Hedge Accounting For Derivatives", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.9, ss.97-116, 2007
Türel A., Selvi Y., Yılmaz M.K., Kurun E., "Türev Ürün Sözleşmelerinin Reel Sektör Şirketleri Tarafından Kullanımı Ve Riskten Korunma Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesi: İmkb 100 Şirketleri Üzerine Bir İnceleme", null, cilt.9, ss.225-258, 2007
Pekdemir R., Türel A., "IFRS 2005 in Turkey; Can We See The Evidences on the Financial Reports of The Companies Listed?", Accounting and Management Information Systems Journal, pp.53-77, 2007
Türel A., Türel A., "Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergilerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No:25 Sayılı Tebliği Doğrultusunda Finansal Tablolara Yansıtılması", Mali Çözüm Dergisi, cilt.16, ss.233-252, 2006
Türel A., Şenyiğit Y.B., "İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasında Örneklerle Özkaynak Yöntemi", null, cilt.15, ss.203-219, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Türel A., Taş N., "Auditor Gender and Audit Quality: Evidence from Turkey", American Accounting Association 2016 Annual Meeting, NEW YORK, ABD, 6-10 Ağustos 2016, pp.10-10
Türel A., Emir Tuncay F., "An Empirical Analysis of Audit Delay in Turkey", American Accounting Association 2015 Annual Meeting, CHICAGO, ABD, 8-12 Ağustos 2015, pp.1-1
Türel A., Türel A., Çiftçi H.N., "Ifrs Adoption And Audit Lag: Evidence From Turkey", International Conference on Economics and Social Studies, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013
Türel A., Türel A., Çiftçi H.N., "Audit Tenure And Audit Quality: Evidence From Turkey", International Conference on Economics and Social Studies, BOSNA HERSEK, 10-11 Mayıs 2013
Türel A., Türel A., Needles B.E., "Financial Chracteristics Of High-Performance Companies In Turkey: A Comparative Analysis Of Stable Economy In The Financial Crisis Era", European Accounting Association 2012 Annual Congress, SLOVENYA, 9-11 Mayıs 2012
Türel A., Türel A., Needles B.E., Şengür E.D., "Corporate Governance In Turkey: Issues And Practices Of High-Performance Companies", European Acconting Association 2012 Annual Congress, SLOVENYA, 9-11 Mayıs 2012
Türel A., Türel A., Needles B.E., Şengür E.D., "Corporate Governance in Turkey: Issues and Practices of High-Performance Companies", American Accounting Association 2012 Annual Meeting, ABD, 4-8 Ağustos 2012
Pekdemir R., Türel A., "An Attempt to Understand Compliance Degree of Implementing International Standards in Accountancy", American Accounting Association 2012 Annual Meeting, Washington, ABD, 4-8 Ağustos 2012, pp.25-26
Pekdemir R., Türel A., "A Study Seeking Evidence for the IFRS 2005 in Turkey", Financial Reprting and Business Communication 11th Annual Conference, Cardiff, INGILTERE, 5-6 Temmuz 2007, pp.1-1
Türel A., Pekdemir R., "Ifrs 2005 In Turkey; Can We See The Evidences On The Financial Reports Of Companies Listed?", 2. International Conference on Accounting and Management Information Systems, ROMANYA, 21-22 Haziran 2007
Türel A., Selvi Y., "Accounting Issues Related To Hedge Accounting For Derivatives", The 10. World Congress of Accounting Educators, TÜRKİYE, 9-11 Kasım 2006
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Türel A., Sari E.S., "Migros Ticaret A.Ş.", VAK'ALAR 2017, Aysan, M., Yücel G., Pekdemir R., Ed., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE ENSTİTÜSÜ, istanbul, ss.59-68, 2017
Türel A., Altintaş A.T., "Hellespontos Gıda", Vak'alar 2016, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.43-48, 2016
Türel A., Türel A., "Yeni Denetim Raporlarının Finansal İletişime Etkileri", Seçmeler 2016, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.101-116, 2016
Türel A., Emir Tuncay F., "An Empirical Analysis of Audit Delay in Turkey", Seçmeler 2015, Yücel G., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, ISTANBUL, ss.99-112, 2015
Türel A., Pekdemir R., "A Study Seeking Evidence For The Ifrs 2005 In Turkey", Accounting Studies in Turkey, Pekdemir R., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.41-61-, 2010
Türel A., Pekdemir R., "Ethics In Professional Accounting Education Program: The Turkey Experience", Accounting Studies in Turkey, Pekdemir R., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.63-77-, 2010
Türel A., Türel A., "The Effect Of Derivatives On The Financial Positions Of Banks In Turkey And In Eu: A Comparative Analysis", Accounting Studies in Turkey, Pekdemir R., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.211-224-, 2010
DİĞER YAYINLAR
Türel A., Türel A., Sakin T., "Bağımsız Denetçilik Eğitimi Ders Notları", Ders Notu, ss.146, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi