İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Gülüşan GÖCEN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İlahiyat Fakültesi
Bölüm : Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm
Ana Bilm Dalı : Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 5326020 | Dahili : 27780
E Posta Adresi : gulusan.gocenistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/KimlikBilgileri.aspx
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İskenderpaşa Mahallesi Kavalalı Sokak A Blok Horhor Fatih/İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstititüsü, Felsefe ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi, 2006-2012
Yüksek Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstititüsü, Felsefe ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi, 2002-2005
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bölümü, 1997-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "Şükür ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişki Üzerine Bir Alan Araştırması", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Psikolojisi Bölümü Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, "Dinî İnanç ve İbadetin Kendini Gerçekleştirme İle İlişkisi -Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması- (Uludağ Üniversitesi Örneği)", ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi Mart, 2005.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Pozitif Psikoloji ve Din, Değerler Eğitimi Merkezi, 2011
Değerler Eğitimi, Değerler Eğitimi Merkezi, 2010
İslâm Psikolojisi, Değerler Eğitimi Merkezi, 2009
Psikiyatri ve Din, Değerler Eğitimi Merkezi, 2008
Transpersonel Kişilik Seminerleri İçinde Rüya Analizleri, Benötesi Derneği, 2008
Araştırma Alanları
Din Psikolojisi
Sosyal Antropoloji
pozitif psikoloji
Kültürel Psikoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı
İlahiyat
Din Psikolojisi
Web Of Science Araştırma Alanları
Social Issues
Folklore
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2014 - 2018
Verdiği Dersler
İSLAM GELENEĞİNDEN GÜNÜMÜZE DİN PSİKOLOJİSİ: KARŞILAŞMALAR, FARKLILIKLAR VE BELİRSİZLİKLER, Yüksek Lisans, 2018-2019
Manevi Danışma Psikolojisi, Lisans, 2017-2018
Pozitif Psikoloji ve Din, Doktora, 2016-2017
Psikoloji teorileri ve din, Lisans, 2016-2017
Din Psikolojisinde Kullanılan Metotlar ve Bugünkü Sorunlar, Yüksek Lisans, 2015-2016
Psikolojiye Giriş, Lisans, 2015-2016
Din Psikolojisi, Lisans, 2015-2016
Din Psikolojisi Metin Okumaları (İngilizce), Doktora, 2014-2015
Din Psikolojisinde Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Dinin Psiko-Sosyal Yapısı, Yüksek Lisans, 2014-2015
Mitoloji ve Din Psikolojisi Arasındaki İlişkiler, Doktora, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, M.Demirdağ, "Dini Tecrübe Bağlamında İ‘tikaf İbadetinin Psiko Sosyal ve Manevi Açıdan İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Ertürk, "Ailenin Dönüşüm Sürecinde Muhafazakâr Aile Yapısındaki Baba Rolünün Dini Yaşantının Aktarımı Bağlamında Kuşaklararası Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Genç, "Otobiyografik Bellek Üzerinden Allah Tasavvurunun İnşası ve Başa Çıkma Mekanizmaları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir değerlendirme", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2019.
Yüksek Lisans, E.Aydın, "Ergenlerde Materyalist Eğilim, Şükretme ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, K.Çağlan, "Psikolojik Hastalıkların İnanç Eksikliği Olarak Damgalanması Sürecinde Manevi Destek İhtiyacı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, B.Gügen, "Gebelik Süresince Kadınlarda Manevi İyi oluş ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, D.Kılıç, "Hamilelik Sürecinde Yaşanılan Manevi Yaşam Deneyimi Üzerine Bir Nitel Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, S.Sami, "Travmatik Kayıp (Ölümler) Sonrasında Dini İnanç Sahibi Olan ve Olmayan Bireylerin Yas Süreci Tutumlarının Karşılaştırılması (Nitel Bir Araştırma)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, F.Cirit, "Madde Bağımlısı Olan Ergenlerin Ailelerinin Dini Başa Çıkma Süreçlerinin Karşılaştırılması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, H.Hafız, "Din Psikolojisi Bağlamında İstihare Yaşantısı Üzerine Nitel Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Sarıkaya, "PLANSIZ GEBELİKLERDE MANEVİ DESTEĞİN ROLÜ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ş.Akmaz, "Evli ve Boşanmış Kadınların Dini ve Manevi Açıdan Evliliğe ve Boşanmaya Bakış Açılarının Karşılaştırılması: Konya Örneklemi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z.Soysal, "Huşu Tecrübesine Dini ve Psikolojik Yaklaşım", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Deniz, "TRANSPERSONEL VE SUFİ PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN İLKSEL BİRLİK VE İLKSEL AYRILIK", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, D.Başak, "DİNDARLIK VE MANEVİYAT TUTUMLARINDA BAŞINI ÖRTÜP ÖRTMEME TERCİHİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Doktora tez jürisi, İstanbul Üniversitesi Din Psikolojisi, Nisan, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik sınav jürisi, Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi, Haziran, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri , Din Psikolojisi Doktora Yeterlilik, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Marmara Ünv Din Psikolojisi Doktora Tez Savunması, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Marmara Ünv din Psikolojisi Yüksek Lisans Tez Savunması, Ocak, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Marmara Ünv Din Psikolojisi Doktora Yeterlilik, Aralık, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din bilimleri , Yüksek Lisans Tez Savunması,, Mayıs, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Marmara Ünv Din Psikolojisi Doktora Yeterlilik, Mayıs, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri , Din Psikolojisi Doktora Yeterlilik, Mart, 2014
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Göcen G., Gügen B. , "Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında İhtida Üzerine Yapılan Araştırmaların İçerik ve Yöntem Bakımından İncelenmesi", İslami İlimler Dergisi, vol.12, pp.55-100, 2017 (Link)
Göcen G., "Kadirşinaslık ve Öznel İyi Oluş Suça Sürüklenen Çocuklar Üzerine Nicel Bir Araştırma", İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, ss.966-990, 2016
Göcen G., "Tüp Bebek Tedavisi Almış Kadınların Dinî Başa Çıkma Süreçleri ve Dinî Yaşantılar Üzerine Nitel Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.32, ss.165-217, 2016
Göcen G., "Qualitatively Exploring the Relationship among Gratitude Spirituality and Life Satisfaction in Turkish Muslim Children", Spiritual Psychology and Counseling, cilt.1, ss.189-208, 2016
Göcen G., "Sebep, Sınır ve Sonuç: Tevekkül ve Tedbir", Diyanet Aile Dergisi, cilt.4, ss.12-15, 2015
Göcen G., Kaya Z., "İmam-Hatip Okullarında Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Okul İklim Algısı ve Bu Algıya Etki Eden Faktörler (İstanbul Örneği) ", Ondokuz Mayıs İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.67-102, 2015 (Link)
Göcen G., "11-12 Yaş Grubundaki Çocukların Minnettarlıkları ve Hayat Memnuniyetlerine Etki Eden Aile İle İlgili Faktörler, Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), ss.83 - 116, Haziran 2015", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.13, ss.83-116, 2015 (Link)
Göcen G., "Pozitif Psikoloji Düzleminde Psikolojik İyi Olma ve Dini Yönelim İlişkisi: Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma", Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.97-130, 2013 (Link)
Göcen G., "İbn Haldun’un Toplum ve İnsan Yaklaşımının Günümüze Düşen İzdüşümleri: Tüketim Toplumu ve Narsist İnsan", Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.175-198, 2013 (Link)
Göcen G., "Türkiye’de Din Psikolojisi Çalışmalarında Dindarlık ve Kaygı İlişkisi", EKEV Akademi Dergisi, cilt.15, ss.1-17, 2011
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Göcen G., "İmam Hatip Okullarında Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Dogmatik Düşünme Düzeyleri ve Buna Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma (İstanbul İli Örneği)", Uluslararası Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.111-111
Göcen G., "Yetim Çocuklarda Şükür, Maneviyat ve Mutluluk", DİN, DEĞERLER VE SAĞLIK SEMPOZYUMU, BURSA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, ss.11-123
Göcen G., "Çocuklarda Şükür ve Maneviyat Şükür Günlükleri Üzerine Nitel Bir Araştırma", 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Nisan 2016 - 30 Mayıs 2017, pp.213-215
Göcen G., "Danışmanın Maneviliğinin Gerekliliği Üzerine Dini İçerikli TV Programlarda Sorulan Sorular Üzerine Nitel Bir Araştırma", Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Nisan 2016, pp.70-80
Göcen G., Pehlivan A., "4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Dini Gelişim Sürecini Anlamak Allah Peygamber Melek ve Ahiret Tasavvuru", Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Mart 2016, pp.12-12
Göcen G., "Forgiveness, gratitude and subjective wellbeing in boy juvenile deliquency.", International Association for the Psychology of Religion, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Ağustos 2015, pp.192-193
Göcen G., "Şükür Maneviyatın Neresinde? Şükür – Maneviyat İlişkisi 19-20 Mayıs, Kayseri", II. Maneviyat Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 19-20 Mayıs 2015, ss.0-0
Göcen G., "Dünün Tanrıçalarından Bugünün Yarım İnsan Algısına Kadarki Süreçte Kadın ve Tanrı Tasavvuru", Uluslararası Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2015, pp.76-76
Göcen G., "Bir Duygu Eğitimi Olarak Şükür Günlükleri", 1. Ulusal Duygu Eğitimi Paneli, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31-31 Mayıs 2014, pp.0-0
Göcen G., "İbn Haldun un Hadari Toplumu Tüketim Toplumu Şehir İnsanı Narsist mi Oldu", Siyaset ve İktisat Arasında Medeniyet Uygulamalı Haldunculuğa Doğru Üçüncü Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2013, pp.641-649
Göcen G., Kaya Z., "İstanbul İli Örneğinde İmam Hatip Okullarında Okul İklimi", Uluslararası Sempozyum Kuruluşunun 100. Yılında İmam Hatip Liseleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Kasım 2013, pp.617-653
Göcen G., "What are children grateful for? Gratefulness and life satisfaction of Turkish children?", International Association For the Psychology of Religion, Lozan, ISVIÇRE, 27-30 Ağustos 2013, pp.110-111
Göcen G., "Bir Değer Eğitimi Örneği Olarak Şükür Günlükleri", Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2012, pp.10-10
Göcen G., "Conception of gratitude and it’s relation on psychological well-being and religious orientation", International Association for the Psychology of Religion, bari, ITALYA, 21-25 Ağustos 2011, pp.72-73
Kitap ve Kitap Bölümleri
Göcen G., " Psikoloji Mitoloji ve Din", Kaknüs Yayınları, İSTANBUL, 2018
Göcen G., "Danışmanın Maneviliğinin Gerekliliği Üzerine: Dini İçerikli TVProgramlarında Sorulan Sorular Üzerine Nitel Bir Çalışma", Manevi Danışmanlık ve Rehberlik cilt II, Doç. Dr. Ali Ayten, Doç. Dr. Mustafa Koç, Prof. Dr. Nuri Tınaz, Ed., Dem Yayınları, İstanbul, ss.283-315, 2016
Göcen G., "Şükür Maneviyatın Neresinde?) ", Maneviyat Psikolojisi , Mustafa Atak., Ed., Elit Kültür Yay, İstanbul, ss.167-191, 2016
Göcen G., "The Relationship Between Gratitude, Appreciation, Psychological Well-Being and Intrinsic Religiosity (An Empirical Study with Turkish Sample)", in: Psychology of Religion in Turkey, Zuhâl Ağılkaya-Şahin, Heinz Streib, Ralph W. Hood, Jr., Ali Ayten, Eds., Brill, Leiden , boston, pp.214-234, 2015
Göcen G., Sevinç K., Öztürk E.E., Ayten A., "Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Amprik Bir Araştırma ", Din Erdem ve Sağlık, Ali Ayten, Ed., Marmara Üniversitesi Yayınları, istanbul, ss.331-341, 2015
Göcen G., "Duygu ve Din", Din ve Maneviyat Psikolojisi, İhsan Çapçıoğlu – Ali Ayten, Ed., Phoenix Yayınları, ankara, ss.235-253, 2013
Göcen G., "Pozitif Psikolojiden Din Psikolojisine Köprü: Şükür", Değerler Değerler Eğitimi Merkezi, İSTANBUL, 2012
Göcen G., "Dinî İnanç ve İbadetin Kendini Gerçekleştirme İle İlişkisi (Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma)", Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Ed., Değerler Eğitimi Merkezi, istanbul, ss.559-609, 2006
Diğer Yayınlar
Göcen G., "“Hayatın Anlamını Şükürle Yakalamak”, Gönül Dergisi, sayı:39", Diger, ss.36-40, 2014
Göcen G., "Psikoloji ve Din, Ali Ayten, İz Yayıncılık, Toplumbilimleri Dergisi, 6 (12).", Diger, ss.315-320, 2012 (Link)
Göcen G., "Empati ve Din, Ali Ayten, İz Yayıncılık, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14 (26).", Diger, ss.273-277, 2012
Göcen G., "Türbeler Popüler Dindarlığın Durakları, Ali Köse - Ali Ayten, Timaş Yayınları, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 11 (3)", Diger, ss.273-277, 2011
Göcen G., "Din Psikolojisi -Dine ve Maneviyata Psikolojik Yaklaşımlar-, Haz: Ali Ayten, İz Yayıncılık, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(2)", Diger, ss.353-355, 2010
Göcen G., "İslâm’da Aşk Tasavvuru Hanbelilik Örneği, Joseph Norment Bell, Çev. Yücel Aşıkoğlu, İnsan Yayınları, İstanbul 2010, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10 (2).", Diger, ss.331-341, 2010
Desteklenen Projeler
"The Relationship Between Gratitude, Appreciation, Psychological Well-Being and Intrinsic Religiosity (An Empirical Study with Turkish Sample", BAP Diğer, 57892, Yönetici, 2017
"Cezaevlerindeki tutuklulara yönelik Değerler Eğitimi ve Tutukluların Psikolojik ve dini tutumlarına yönelik durum tespiti. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 67216, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İNANCA DAYALI TIP UYGULAMALARI ÜZERİNDEN SAĞLIK DAVRANIŞ VE İLETİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 01, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Din Psikolojisi Derneği, , Üye, 13.04.2015 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
International Association for the Psychology of Religion -İstanbul-, İstanbul, Ağustos 2015
International Association for the Psychology of Religion -İsviçre/Lozan-, Lausanne, Ağustos 2013
International Association for the Psychology of Religion -İtalya-, Bari, Ağustos 2011
Bilimsel Danışmanlıklar
Değerler Eğitimi Olimpiyatları, Kurumsal Danışmanlık, Mayıs 2014 - Mayıs 2014
21. Yüzyıl Dünya Çocuk Eğitimi Zirvesi , Kurumsal Danışmanlık, Eylül 2013 - Eylül 2013
Tübitak , Öneri olarak sunulan proje için Dış Hakemlik, Proje Danışmanlığı, Nisan 2016 - Nisan 2016
Talim Terbiye Kurulu, Kurumsal Danışmanlık, Mart 2018 - Mayıs 2018
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurumsal Danışmanlık, Mart 2017 - Mart 2017
Bilimsel Hakemlikler
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Tübitak, Proje Hakemliği, Mayıs 2018
Dini Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
İslami İlimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2017
İnsan ve Toplum bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Bilimname, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Değerler Eğitimi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Etkinlik Organizasyonu
II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2018
International Association for the Psychology of Religion, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ağustos 2015
I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2015
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Etkili İletişimde Dini Referanslar, Panelist, , TÜRKIYE, 2017
II. Maneviyat Sempozyumu, Panelist, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2015
Ödüller ve Burslar
Göcen G, " Forgiveness, gratitude and subjective well-being in boy juvenile delinquency (En İyi Poster Ödülü), International Association for the Psychology of Religion, Ağustos 2015
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Din Psikolojisi, Pozitif Psikoloji, Kültürel Psikoloji
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Psychology of religion, Positive Psychology, Cultural psychology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi