İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kadıkalesi Anaia kazısı 2016 yılı arkeozoolojik çalışmaları", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-20727, Araştırmacı, 2017
"Arkeolojik Sığır Kafataslarında nuchal perforasyonların araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 38880, Araştırmacı, 2015
"Farklı tespit solüsyonlarının böbrek hacmi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, 11218, Araştırmacı, 2014
"Yenikapı Metro ve Marmaray kazılarında ortaya çıkarılan hayvan iskelet kalıntılarının incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 107O518, Araştırmacı, 2010
"Kedilerde Aorta Thoracica’nın Morfometrisinin Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 1054, Yönetici, 2010
"Köpeklerde Kafatası ve Uzun Kemiklerin Morfometrik Özelliklerinin Geometrik Varyasyonları", BAP Arastırma Projesi, 18/27082002, Araştırmacı, 2004
"Macro-anatomic and Radiographic Studies on Dural Sinuses and their Extracranial Venosus Connections in Rabbits. ", BAP Arastırma Projesi, 1023/250897, Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi