İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Günlük-Şenesen G. , Kaya T., Şenesen Ü., "Promoting investment in the Turkish construction sector: a structural path analysis", ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, vol.30, pp.1-20, 2018 (Link)
Günlük-Şenesen G. , Şenesen Ü., "Decomposition of Labor Demand by Employer Sectors and Gender: Findings for Major Exporting Sectors in Turkey", ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, vol.23, pp.235-255, 2011
Günlük-Şenesen G. , "Book Review", DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, vol.19, pp.493-496, 2008
Günlük-Şenesen G. , "Introduction: Deficits, Debt and Defence", DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, vol.15, pp.109-110, 2004
Günlük-Şenesen G. , "An Analysis of the Action-Reaction Behaviour in Defense Expenditures of Turkey and Greece", TURKISH STUDIES, vol.5, pp.78-98, 2004
Günlük-Şenesen G. , "The Role Of Defence On External Indebtedness: An Assessment Of Turkey", DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, vol.15, no.2, pp.145-156, 2004
Dietzenbacher E., Günlük-Şenesen G. , "Demand-Pull And Cost-Push Effects On Labor Income In Turkey, 1973-90", ENVIRONMENT AND PLANNING A, vol.35, pp.1785-1807, 2003
Günlük-Şenesen G. , "Budgetary Trade-offs of Security Expenditures in Turkey", DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, vol.13, pp.385-403, 2002
Günlük-Şenesen G. , Şenesen Ü., "Reconsidering Import Dependency In Turkey: The Break-Down Of Sectoral? Demands With Respect To Suppliers", ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, vol.13, pp.417-428, 2001
Günlük-Şenesen G. , "Measuring The Extent Of Defence Expenditures: The Turkish Case With Turkish Data", DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, vol.12, pp.27-45, 2001
Tokdemir E., Günlük-Şenesen G. , "Does Liberalization Reduce Foreign Trade Data Discrepancies? Counterevidence From Turkey, 1970-1991", INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED ECONOMICS, vol.11, pp.287-302, 1997
Günlük-Şenesen G. , Zeki-Orbay B. , "Book Review: Industrial Economics And Organization: A European Perspective, (D. Jacobson Ve B. Andreosso-O’Callaghan, 1996, Mcgraw-Hill)", ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, vol.9, pp.291-293, 1997
Günlük-Şenesen G., "Some Economic Aspects Of Turkish Armaments Spending", NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, vol.13, pp.75-91, 1995
Günlük-Şenesen G. , Küçükçifçi S., "Decomposition Of Structural Change Into? Technology And Price Components: Turkey 1973-1985", ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, vol.6, pp.201-217, 1994
Günlük-Şenesen G. , Şenesen Ü., "An Analysis Of The Turkish Transportation Sector In The Context Of A Two-Group Industry Model", TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL, vol.24, pp.299-313, 1990
Günlük-Şenesen G. , Bates J.M., "Some Experiments with Methods of Adjusting Unbalanced Data Matrices", JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY: SERIES A (STATISTICS IN SOCIETY), vol.151, pp.473-490, 1988
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Günlük-Şenesen G. , Yücel Y., "Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi örneği", Kentli Dergisi, ss.79-81, 2018 (Link)
Günlük Şenesen G. , Yücel Y., "Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemede Sürdürülebilirlik: Gaziantep için bir Değerlendirme", İKTİSAT VE TOPLUM, cilt.8, ss.23-29, 2018
Günlük-Şenesen G. , "Some Exercises with SIPRI’s Military expenditure alpha (?) data: Same Story for Greece and Turkey?", The Economics of Peace and Security Journal, vol.11, pp.14-19, 2016 (Link)
Ayman S.G., Günlük-Şenesen G. , "Turkey’s Changing Security Perceptions and Expenditures in the 2000s: Substitutes or Complements? ", The Economics of Peace and Security Journal, vol.11, pp.35-45, 2016 (Link)
Günlük-Şenesen G. , Kırık H., "The AKP Era: Democratisation or Resecuritisation? An Assessment of the Institutional and Budgetary Reflections", Research and Policy on Turkey, vol.1, no.1, pp.75-87, 2016 (Link)
Addabbo T., Günlük-Şenesen G. , O'Hagan A. , "Gender Budgeting: Insights from Current Methodologies and Experiences in Europe", Politica Economica / Journal of Economic Policy (Il Mulino, Italy), vol.31, pp.125-134, 2015 (Link)
Günlük-Şenesen G. , Yücel Y., Yakar Önal A., Çakar B.Y., Ergüneş N., "Gender Budgeting in Turkey: An Assessment of Local Practices from the Well-Being Perspective", Politica Economica / Journal of Economic Policy (Il Mulino, Italy), vol.31, pp.175-194, 2015 (Link)
Günlük-Şenesen G. , Kaya T., Şenesen Ü. , "İnşaat Kesimi İstihdam mı Yaratıyor, Dışalımı mı Uyarıyor?", Ekonomi-tek, vol.2, pp.23-46, 2013 (Link)
Günlük-Şenesen G. , Şenesen Ü., "Petrolden Alınan Verginin Dışalım Üzerindeki Etkileri: 1998 Yılı Için Iki Farklı Girdi-Çıktı Verisiyle Bir İnceleme", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.223-241, 2011
Günlük-Şenesen G. , "Glass Ceiling In Academic Administration In Turkey: 1990s Versus 2000s", Tertiary Education and Management, vol.15, pp.305-322, 2009
Günlük-Şenesen G. , Şenesen Ü., "Relative Price And Technology Components Of Import Liberalization In Turkey: 1973-1996", ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.32, ss.362-389, 2005
Günlük-Şenesen G. , "Bir Küreselleşme Alanı: Savaşa Hazırlık", Hukuk ve Adalet, cilt.1, ss.163-171, 2004
Günlük-Şenesen G. , Şenesen Ü., "Üretim Kesimlerinde Dışalıma Bağımlılık", iktisat dergisi, cilt.452, ss.51-56, 2004
Günlük-Şenesen G. , "Turkish Defence Expenditures In View Of Ups And Downs In Turkey-Greece Relations: Is There A Reaction", Hellenic Studies, vol.9, pp.73-89, 2001
Günlük-Şenesen G. , "Employment Generation: The Demand-Side Vs Supply-Side Input-Output Models", Business Perspectives, vol.3, pp.1-16, 2001
Günlük-Şenesen G. , "Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Başarımının Değerlendirilmesine Nicel Yaklaşımlar", Ekonomik Yaklaşım, cilt.11, ss.1-27, 2000
Günlük-Şenesen G. , "Türkiye’Deki Bütçe Açıkları: Bütçe Harcamaları Yönünden Bir Değerlendirme”", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.68-76, 2000
Adamou N., Günlük-Şenesen G. , "Labor Productivity Decomposition: Generation And Benefit Spillover", Szigma, vol.31, pp.81-90, 2000
Günlük-Şenesen G., Şenesen Ü., "Türkiye Otomotiv Sanayii: Girdi-Çıktı Modeli Ile Bulgular“", iktisat dergisi, ss.25-27, 1999
Günlük-Şenesen G. , "“Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığın Düzeyi Nasıl Ölçülebilir?", iktisat dergisi, ss.26-36, 1998
Günlük-Şenesen G. , Özar Ş., "Determinants Of Female (Non) Participation In The Urban Labour Force In Turkey", ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.25, ss.311-328, 1998
Günlük-Şenesen G. , "Yerli Silah Sanayiinin Kurulmasının Sanayi Yapısı Üzerindeki Etkileri", iktisat dergisi, ss.79-90, 1997
Günlük-Şenesen G. , "Kktc’De Kamu Harcamalarının Bileşimi", Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi,, ss.53-66, 1997
Günlük-Şenesen G. , Selim R., "Türkiye’De Üniversite Dergilerinde Yayımlanan?. Çalışmalardaki Ekonometri Uygulamalarının Bir Değerlendirmesi", İKTİSAT İŞLETME FİNANS, ss.5-14, 1996
Günlük-Şenesen G. , "Spillover From The Developed Countries In The Arming Of The Developing Countries: The Case Of Turkey", Peace Economics, Peace Science and Public Policy,, vol.1, pp.2-25, 1994
Günlük-Şenesen G. , "Female Participation In The Turkish University Administration: Econometric And Survey Findings, 1992", Boğaziçi Journal BU Journal, cilt.8, ss.63-81, 1994
Günlük-Şenesen G. , "Stockholm Barış Konferansının Ardından", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, cilt.16, ss.22-25, 1992
Günlük-Şenesen G., "A Social Accounting Matrix For Turkey", Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, cilt.1, ss.17-42, 1991
Günlük-Şenesen G. , "Ekonometrik Modellerde Önsav Sınamalarının Gücü", B.Ü. Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi BU Journal, cilt.4, ss.141-155, 1990
Günlük-Şenesen G. , "Hatalı Veri Matrislerini Düzeltme Yöntemleri Ve Türkiye’Nin 1973 Nihai Talep Verileri", ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.15, ss.85-104, 1988
Günlük-Şenesen G. , "Richard Stone’Nun Sosyal Hesaplar Sistemi", ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.12, ss.173-183, 1985
Günlük-Şenesen G. , "Türkiye’De Gelir Dağılımı Yapısına İlişkin En Son Veriler", iktisat dergisi, ss.61-66, 1984
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Günlük-Şenesen G., "Yerli Silah Sanayiinin Kurulmasının Ekonomiye Olası Etkileri", 1989 Sanayi Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, - , ss.267-
Günlük-Şenesen G. , Ergüneş N., Yakar Önal A., ""Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımıyla Yerel Yönetim Bütçelerine Bakmak: Kars Belediyesi"", 30. Türkiye Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.1-30
Günlük-Şenesen G. , "Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Küresel, Ulusal ve Yerel Boyutlar,", Uluslararası Yerel Yönetimler ve Kadın Konferansı, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2008, ss.41-47
Günlük-Şenesen G. , "Budgetary Trade-offs of Security Expenditures in Turkey", 1st International Conference on Defence, Security and Economic Development in the Balkans and Eastern Mediterranean, Larissa, YUNANISTAN, 22-24 Haziran 2001, pp.65-88
Günlük-Şenesen G. , "Kamu Harcamalarının Ölçülmesi Üzerine Bir Deneme: Savunma Harcamaları", XIII. Maliye Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 1997, ss.277-295
Günlük-Şenesen G. , "Employment Generation: The Demand-Side Vs Supply-Side Input-Output Models", 11th International Conference on Input-Output Techniques, New Delhi, HINDISTAN, 27 Kasım - 1 Aralık 1995, pp.1-20
Günlük-Şenesen G. , "Ekonometri Uygulamalarında Veri Eşelemenin Sonuçları", 1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 11-12 Kasım 1993, ss.1-15
Şenesen Ü., Günlük-Şenesen G. , "Türkiye’De Milli Gelir Ön Tahminlerinin Başarımının Değerlendirilmesi", 1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 11-12 Kasım 1993, ss.1-15
Şenesen Ü., Günlük-Şenesen G. , "Ulaştırma Altkesimlerinde Yapısal Değişme: 1979-1985", 3. İzmir İktisat Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 4-7 Haziran 1992, ss.1-15
Günlük-Şenesen G. , "İstanbul’Da Yaşayanların Harcama Kalıplarına İlişkin Bir Deneme", XI. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi,, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Haziran 1987, ss.1-15
Günlük-Şenesen G. , "İktisadi Modellerde Veri Sorunu Ve Sosyal Hesaplar Matrisi", X. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi, KOCAELİ, TÜRKİYE, 1-3 Kasım 1985, ss.363-381
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Günlük-Şenesen G. , Ergüneş Oruç N., Yakar Önal A., "Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımıyla Yerel Yönetim Bütçelerine Bakmak: Kars Belediyesi", Prof. Dr. Nihat Falay'a Armağan, Kirmanoğlu H.,Feyzioğlu Akkoyunlu P., Arıkboğa A, Ergüder B., Ed., Der Yayınları, İSTANBUL, ss.87-113, 2018 (Link)
Yücel Y., Günlük-Şenesen G. , "Sustainability of Gender Budgeting in Local Administrations in Turkey: An Assessment from the Well-Being Perspective", in: Gender Budgeting in Europe: Developments and Progress, O'Hagan, A., Klatzer, E., Eds., Palgrave Macmillan, London , Londra, pp.271-291, 2018 (Link)
Günlük-Şenesen G. , Yücel Y. , Yakar Önal A., Ergüneş Oruç N., Çakar B.Y., "KADINSIZ KENTLER Toplumsal Cinsiyet Açısından Belediyelerin Politika ve Bütçeleri ", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Bilgi Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, 2017
Günlük-Şenesen G. , "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Modernizasyon Programı: 20.Yıla Doğru bir Değerlendirme", XX. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, (4. baskı) , SÖNMEZOĞLU, F., Ed., Der Yayınları, İstanbul, ss.271-2, 2016
Günlük-Şenesen G. , "In search of a gender budget with ‘actual allocation of public monies’: a wellbeing gender budget exercise", in: Feminist Economics and Public Policy Reflections on the work and impact of Ailsa McKay, Campbell J., Gillespie M. , Eds., Routledge, London/New York , Londra, pp.61-70, 2016 (Link) (Özet)
Günlük-Şenesen G. , Şenesen Ü., Yılmaz Z. , "Dışalıma Bağımlılık İstihdamsız Büyümeyi Etkiliyor mu?(Türkiye Ekonomisi için Girdi-çıktı Modeliyle bir Benzetim Denemesi)", Cari Açık, Enerji sektörü ve Ortadoğu ve Asya ile Ekonomik ilişkiler, SARAÇOĞLU, D. Ş., ÖZTÜRK, F., Ed., TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU, Ankara, ss.75-92, 2016
Şenesen Ü., Günlük-Şenesen G. , "Türkiye İnşaat Sektörünün Büyüme ve İstihdama Katkısı: 2000’li Yıllar için bir Sorgulama", Tuncer Bulutay’a Armağan, Yıldırım, N., Ed., Mülkiyeliler Birliği, Ankara, ss.355-366, 2015 (Link)
Günlük-Şenesen G. , "Temel Kavramlar: Türkçe İktisada Giriş Ve Makroiktisat Kitaplarının Yeniden Bir Değerlendirmesi", Ümit Şenesen’e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi, Aşıcı, A.A., Hisarcıklılar,M. , İlkaracan, İ., Karakaş,D. G. , Kaya, T., Ed., Literatür , İstanbul, ss.135-146-, 2013
Günlük-Şenesen G. , "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Kapsam, Örnekler Ve Türkiye İçin Öneriler", Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar , Altuğ, F., Kesik A., "Şeker, M., Ed., Seçkin, Ankara, ss.99-131-, 2013
Günlük-Şenesen G., "Üniversite Üst Yönetiminde Kadınların Konumu: Türkiye’De 1990’Lardan 2000’Lere Ne Değişti?", Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, "Makal, A.", "Toksöz ,G., Ed., Ankara Üniversitesi , Ankara, ss.403-434-, 2012
Şenesen Ü., Günlük-Şenesen G. , "Temel Ekonometri", Çeviri, Literatür, İSTANBUL, 2012
Günlük-Şenesen G. , "Kadın İşgücü Talebine Üretim Faaliyetleri Açısından Bir Bakış", Kadın Emeği Konferansı: Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları Bildiri Kitabı,, TEPAV, Ed., TEPAV, Ankara, ss.50-64-, 2011
Günlük-Şenesen G. , Şenesen Ü., "Başlıca İhracat Sektörlerinin Çeşitli Üretim Sektörlerindeki Kadın-Erkek İstihdamına Etkileri: Kriz Bağlamında Bir Değerlendirme", Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri,, Akbostancı E., Erdoğdu, O.S., Ed., Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, ss.57-86-, 2011
Günlük-Şenesen G. , "Savunma İktisadının Güncel Durumu: Handbook Of Defense Economics 2’Nin Düşündürdükleri", Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim - İzzettin Önder’e Armağan, Pınar, A. ,Köse, A.H., falay, N., Ed., Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.426-433-, 2011
Günlük-Şenesen G. , " Turkey’S Defense Expenditures In The 2000s", in: Almanac Turkey 2006-2008: Security Sector and Democratic Oversight , Bayramoğlu, A. , İnsel, A, Eds., TESEV, İstanbul, pp.143-150-, 2010
Günlük-Şenesen G. , " Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye Için Bir Değerlendirme", Tülay Arın’a Armağan- iktisat yazıları, Sarıca, S., Ed., Belge, İstanbul, ss.77-93-, 2010
Günlük-Şenesen G. , "Türkiye’Nin Savunma Bütçesi: Veriler Ve Gözlemler", Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de Ordu, İNSEL, A. ve BAYRAMOĞLU, A. , Ed., İletişim, İstanbul, ss.271-281-, 2009
Günlük-Şenesen G. , "Assessing The Role Of Arms Production In The Economy: The Case Of Turkey", in: New Technologies, Networks and Governance Structures, Prinz, A., Steenge, A.E., Isegrei, N, Eds., LIT Verlag, Münster, pp.31-52-, 2009
Günlük-Şenesen G. , "Türkiye’Nin Savunma Harcamaları: 2000’Li Yıllar", Almanak Türkiye 2006-2008, Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, Bayramoğlu, A. , İnsel, A., Ed., TESEV, istanbul, ss.172-178-, 2009
Günlük-Şenesen G. , "Accounting For Arms In Input-Output And National Income Accounts", in: Arms, War and Terrorism in the Global Economy Today, Elsner, W., Eds., LIT Verlag, hamburg, pp.50-68-, 2007
Günlük-Şenesen G. , Akduran Ö., "Özelleştirmenin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi: Tekel Örneği”", Türkiye’de Kapitalizmin Güncel Sorunları, Ercan, F., Ed., Dipnot, Ankara, ss.101-127-, 2007
Günlük-Şenesen G. , Akduran Ö., "Gender Aspects Of Privatization; A Case Study Of Female Tobacco Workers In Turkey", in: Gender Impacts of Trade Liberalization, cawtar, Eds., cawtar, tunisia, pp.60-75-, 2006
Günlük-Şenesen G. , ""Türkiye’nin Üretim Yapısı: Girdi Çıktı Modeli ile Temel Bulgular" KİTAP", TÜSİAD, İSTANBUL, 2005
Günlük-Şenesen G. , Akduran Ö., "Özelleştirmeye Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Ile Bakmak: Kadın Tütün İşçileri", Prof. Dr. Türkan Öncel’e Armağan, İÜİF Maliye bölümü, Ed., İÜİF Maliye Araştırma Merkezi , İstanbul, ss.32-44-, 2005
Günlük-Şenesen G. , "An Analysis Of The Action-Reaction Behaviour In Defense Expenditures Of Turkey And Greece", in: Greek-Turkish Relations in an Era of Détente, ÇARKOĞLU, A.,RUBIN, B. M. , Eds., Routledge, New York, pp.78-98-, 2005
Günlük-Şenesen G. , "Türkçe İktisada Giriş Ve Makroiktisat Kitapları: Temel Kavram Yanlışları", İktisat Eğitimi, Uygur, E., Ed., Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, ss.205-213-, 2005
Günlük-Şenesen G., "Silahlanma: Küreselleşme Döneminde İktisadi Yansımalar", Neoliberalizmin Tahribatı-2000li yıllarda Türkiye 2, BALKAN, N. ve SAVRAN, S., Ed., Metis, İstanbul, ss.111-126-, 2004
Günlük-Şenesen G. , Şenesen Ü., "Üretimde Dışalıma Bağımlılık: 1970’Lerden 2000’Lere Ne Değişti?", İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar , Köse, A.H., Şenses, F., Yeldan, E, Ed., İletişim, İstanbul, ss.533-559-, 2003
Günlük-Şenesen G. , "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Modernizasyon Programı: 20.Yıla Doğru Bir Değerlendirme", Türk Dış Politikasının Analizi, (ilaveli 3. basım) , Sönmezoğlu, F., Ed., Der, İstanbul, ss.935-956-, 2003
Günlük-Şenesen G. , Özar Ş., "The Impact Of Economic Restructuring And Technological Change On Female Employment In The Turkish Banking Sector", in: Technology and Development in The New Millennium,, Azhar, A., Eds., Universty of Karachi, Karachi, pp.283-290-, 2003
Kollias C. , Günlük-Şenesen G. , Eds., "Greece and Turkey in the 21st Century: Conflict or Cooperation? KİTAP", Nova Science Publishers , New York, 2003
Günlük-Şenesen G. , "Turkey’S Globalization In Arms: The Economic Impact", in: The Ravages of Neo-Liberalism: Economy, Society and Gender in Turkey, Balkan, N. And Savran, S, Eds., Nova Science Publishers, New York, pp.105-115-, 2002
Günlük-Şenesen G. , "Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Etkileri, 1980-2001, KİTAP", TESEV, İSTANBUL, 2002
Günlük-Şenesen G. , Özar Ş., "Gender Based Occupational Segregation In The Turkish?Banking Sector”", in: The Economics of Women and Work in the Middle East , Çınar, M., Eds., JAI Elsevier, Amsterdam, pp.247-267-, 2001
Günlük-Şenesen G. , "Türkiye’Deki Güvenlik Harcamalarının Bütçe Harcamalarına Etkileri", Halil Aksu’ya Armağan, Günçavdi, Ö., Küçükçifçi, S., Tokdemir, E., Ed., İTÜ, İstanbul, ss.55-69-, 2000
Günlük-Şenesen G. , Özar Ş., Pulhan E., "Kadın İstihdamı için Yeni Perspektifler ve Kadın İşgücüne Muhtemel Talep, KİTAP", T.C. Başbakanlık KSGM, ANKARA, 2000
Günlük-Şenesen G. , "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Modernizasyon Programının Bir Değerlendirmesi“", Türk Dış Politikasının Analizi (ilaveli 2. basım, Sönmezoğlu, F., Ed., Der, İstanbul, ss.585-604-, 1998
Günlük-Şenesen G. , "Türkiye Üniversitelerinin Üst Yönetiminde Kadınların Konumu, 1990-1993", Akademik Yaşamda Kadın: Türk ve Alman Üniversitelerinde Kadın Kariyerlerinin Karşılaştırılması, Coşkun, H., Ed., Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu , Ankara, ss.225-243-, 1996
Günlük-Şenesen G. , "An Overview Of The Arms Industry Modernization Programme In Turkey", in: SIPRI Yearbook 1993, World Armaments and Disarmament, SIPRI, Eds., OUP, Oxford, pp.521-532-, 1993
Günlük-Şenesen G. , "Turkey: The Arms Industry Modernization Programme", in: Arms Industry Limited, WULF, H., Eds., OUP, Oxford, pp.251-267-, 1993
Şenesen Ü., Günlük-Şenesen G. , "A Comparative Analysis Of The Transportation Sector In The Eastern Mediterranean Region", in: Transport Policy, Management & Technology Towards 2001, Selected Proceedings of the 5th World Conference on Transport Research, III, Ohano, Y. , Eds., western Books & Periodicals Agency , Yokohama, pp.481-494-, 1989
Şenesen Ü., Günlük-Şenesen G. , "Ekonometri Kuramı", Çeviri, Verso-Teori, ANKARA, 1989
Şenesen Ü., Günlük-Şenesen G. , Ülengin B. , Yentürk N., Zaim O., Ed., "Türkiye Ekonomisi için bir Ekonometrik Model Denemesi, KİTAP", İTO, İSTANBUL, 1986
Tokdemir E., Günlük-Şenesen G. , "Dış Ticaret Verilerinde Sapmalar Ve Türkiye İthalatı", Prof.Dr. Ümit Doğanay’ın Anısına Armağan, c.2, SBF, Ed., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.293-346-, 1982
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi