İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
" Belediye Bütçesinin Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyet Açısından İnclenmesi: Gaziantep örneği", BAP Diğer, BEK-2017-25563, Yönetici, 2017
"Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi ", AB Destekli Diğer Projeler, TR2013/0123.01-04-01/001 , Uzman, 2018
" “Towards Human Rights Cities Project”, The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI, Sweden),", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 1020083-11, Koordinatör, Devam Ediyor
"KÜRESEL KAMU MALLARI KAPSAMINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE FİNANSMANI ", BAP Diğer, BYP-2016-20402, Yönetici, 2017
"Kamu Politikaları, Yerel Yönetimler, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Kadın Dostu Kentler https://drive.google.com/file/d/0B24iuzmrzn5RM2VwNkhzV3NFWms/view?usp=sharing", TÜBITAK Projesi, 112K481, Yönetici, 2014
"İşgücü Talebinin Sektör ve Cinsiyete Göre Ayrıştırılması: Türkiye'nin Başlıca ihracat Sektörlerine İlişkin Bulgular", Diğer Projeler, 24326, Yönetici, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi