İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER , 1996 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME , 1989 - 1996
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME , 1987 - 1989
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 19.08.2015 - 19.09.2018
Araştırma Enstitüsü Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi, Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 01.03.2010 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 05.09.2005 - 05.09.2008
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 03.09.2000 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Global Public Goods, Lisans, 2019-2020
Araştırma Tasarımı, Doktora, 2019-2020
Public Economics, Lisans, 2017-2018
Küresel Kamu Malları, Doktora, 2015-2016
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Kamu Yönetiminde Nicel Araştırma, Yüksek Lisans, 2013-2014
Seminer, Yüksek Lisans, 2013-2014
Seminer, Doktora, 2012-2013
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, K.Massadikov, "Bağımsız İdari Otoritelerin Faaliyetlerinin Kamu Yararı Açısından Değerlendirilmesi: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2018.
Doktora, A.Yakar Önal, ""Kentsel Toprak Rantı Teorileri ve Bir Uygulama: İstanbul Esenkent Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2002.
Yüksek Lisans, A.Yayım, "Savunma Sanayiinde Küreselleşme Biçimleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, M.Güden, "Dilde Cinsiyet Ayrımcılığı: Türkçe'nin İçerdiği Eril ve Dişil İfadeler Bakımından İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, B.Akça, "Kadın Yoksulluğu ile Mücadele Stratejisi Olarak Mikrokredi: Türkiye Diyarbakır Grameen Bank Mikrokredi Projesi Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, A.Shilibekova, "Uluslararası Kalkınma Kuruluşlarının Kadın Eğitimine Yönelik Projelerinin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, Ö.Akduran, "Ekonomi Politikalarında Kadın ve Özelleştirmenin Kadın Çalışanlara Etkisi: Tekel Tütün İşletmeleri Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, H.Park, "Öğretmenlik Mesleğinde Cinsiyete dayalı Ayrımcılık: Türkiye ve Güney Kore Karşılaştırması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, S.Küçükçifçi, "GİRDİ-ÇIKTI MODELİNDE FİYAT DEĞİŞMELERİ VE TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİLERARASI İLİŞKİLER YAPISI (1968-1979)", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME, Haziran, 1989.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi