İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Politica Economica-Journal of Economic Policy, Yayin Kurul Üyesi, 01.09.2014 - Devam Ediyor
Defence and Peace Economics, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2009 - Devam Ediyor
The Economics of Peace and Security Journal , Yayin Kurul Üyesi, 03.01.2005 - Devam Ediyor
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
World Economics Association, , Üye, 01.06.2011 - Devam Ediyor
Türkiye Ekonomi Kurumu, , Üye, 01.03.2005 - Devam Ediyor
International Association for Feminist Economics, , Üye, 08.01.2000 - Devam Ediyor
Türk Sosyal Bilimler Derneği, , Üye, 02.03.1999 - Devam Ediyor
International Input-Output Association, , Üye, 04.06.1990 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
"Göstergelere ilişkin Yöntemler", "İnsan Hakları Kentleri Çalıştayı" (Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve İÜ KÜSYAM ile ortak),, İstanbul, Mayıs 2018
"A well-being gender auditing exercise of a municipality budget: The case of Gaziantep", METU Economy and Policy Seminar (EPS) series:, Güzelyurt, Mayıs 2018
"Human Rights Responsive Budgeting: A Step forward from Intention to Commitment?", Human Rights Cities Workshop: , Graz, Mart 2018
“Orta ve Doğu Anadolu Bölgesinde Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin Sürdürülebilirliği”, Yelda Yücel ile ortak bildiri, 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Tunceli, 21-23 Eylül 2017., Tunceli, Eylül 2017
Korean Women's Development Institute Forum,"Gender Budgeting in Turkey: Overview and Prospects" bildirisi, davetli ana konuşmacı, Seoul, Temmuz 2017
26th IAFFE Annual Conference: Gender Inequalities in a Multipolar World- Engendering Public Economics oturumu başkanlığı ve "A well-being gender auditing exercise of a municipality budget. The case of Gaziantep" bildiri sunumu, Seoul, Haziran 2017
“Consortium Creation: How to Create or be a Part of a Research Network?” bildirisi ile, Certificate Programme on Project Development to EU Academic Research Grant, Lund, Kasım 2017
20th International Conference on Economics and Security, Ankara. “External and Internal Security Security Expenditures in Turkey in the 2000s: Substitutes or Complements?” başlıklı bildiri ile., Ankara, Haziran 2016
"Some Exercises with the SIPRI Alpha data: Same Story for Turkey and Greece?", SIPRI Expert Workshop on Military Expenditure, Stockholm., Stockholm, Ocak 2016
Development Studies Association (DSA) Conference, “Gender Budgeting for Women's Well-being in Local Administrations in Turkey: An Assessment of Sustainability” başlıklı bildiri ile, Yelda Yücel ile ortak, Oxford, Eylül 2016
European Institute for Gender Equality, "Gender and Public Infrastructure", Experts' consultation meeting, Vilnius., Vilnius, Mart 2016
Ailsa McKay-Feminist legend (Commemorative) Conference, Glasgow: "In search of a Gender Budget with ' Actual Allocation of Public Monies': A Well-being Gender Budgeting Exercise" başlıklı bildiri, Glasgow., Glasgow, Ocak 2015
"Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımıyla Yerel Yönetim Bütçelerine Bakmak: Kars Belediyesi", (Ergüneş N., Yakar Önal A. İle) 30. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 21-23 Mayıs 2015., Antalya, Mayıs 2015
II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu: “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Kapsam, Yaklaşımlar, Öneriler”Açılış Konuşması, Eskişehir, Mayıs 2014
Gender Responsive Budgeting: Theory and Practice in Perspective International Conference, "Gender Budgeting in Turkey: An Assessment of Local Practices from the Well-Being Perspective", Yelda Yücel ile ortak, Viyana, Kasım 2014
EconHarran 2014 Ulusal Ekonomi Kongresi, “Kamu Politikaları ile Bütçelerinin Etkileşimi: Türkiye için Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Örnekleri” başlıklı bildiri, ŞANLIURFA, Ekim 2014
EconHarran 2014 Ulusal Ekonomi Kongresi, "Şans Oyunlarında Kime Ne Çıkıyor? Türkiye’de Kamuya Gelir Aktarımı Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı bildiri, ŞANLIURFA, Ekim 2014
Gender Responsive Budgeting: Theory and Practice in Perspective International Conference, "A Methodological Approach to Well-Being Gender Budgeting: Findings for Turkey through Capabilities Matrices" başlıklı bildiri Yelda Yücel ile ortak, viyana, Kasım 2014
Well-being gender budgeting: methodologies and applications in Turkey and Italy Workshop,“Reflections on Gender Budgeting in Turkey: Rhetoric versus Reality” başlıklı bildiri , Modena, Haziran 2014
UNWOMEN: Gender Budgeting, Saraybosna, Kasım 2013
KatHO, Catholic University of Applied Sciences: “Public Responsibility for Gender Equality: Implications for Budgeting and Challenges in Turkey”, , Aachen, Nisan 2013
17th International Conference on Economics and Security: • “Odds for Arms? An Assessment of State Chance Game Revenues in Turkey”, Stockholm, Haziran 2013
European Institute for Gender Equality: Benefits of Gender Equality workshop, Vilnius, Mayıs 2013
Onüçüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi:“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Gözlemler, Sorunlar” , Ankara, Aralık 2013
Institute for Society and Social Justice Research Staff seminar, Glasgow, Şubat 2012
İktisat Öğreniminin Sorunları, İstanbul, Nisan 2012
The Sixteenth Annual International Conference on Economics and Security, Kahire, Haziran 2012
20th International Input-Output Conference, Bratislava, Haziran 2012
the 2012 IAFFE Annual Conference:Opportunities and Challenges for Gender Budgeting: Comparing the Scottish and Turkish Stories” (with A. McKay), , Barcelona, Haziran 2012
İktisat Bölümü Seminerleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF, İstanbul, Nisan 2012
3rd ICE-TEA International Conference on Economics, İzmir, Kasım 2012
19th International Input-Output Conference, Alexandria, Haziran 2011
Kadın Emeği Konferansı, Ankara, Mayıs 2011
GEM-IWG Knowledge Networking Program on Engendering Macroeconomics and International Economics, 1st European Regional Intensive Workshop and Symposium,, İstanbul, Ekim 2011
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yerel Yönetimler ve Bütçeleme Konferansı, İstanbul, Temmuz 2010
2nd International Conference on Economics, ICE –TEA, Girne, Eylül 2010
GenderKompetenzZentrum, Berlin, Haziran 2010
2nd International Conference on Economics, ICE –TEA, Girne, Eylül 2010
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği Sempozyumu, Ankara, Ekim 2010
MEHEM International Conference on Changing Universities: Governance, Relevance, Performance, İstanbul, Eylül 2009
17th International Input-Output Conference, Sao Paulo, Temmuz 2009
Türkiye Ekonomi Kurumu 15. Ulusal İktisat Sempozyumu, Zonguldak, Ekim 2009
Friedrich Ebert Stiftung Public Debate: Stand on one’s own feet - Obstacles and chances on female employment in Turkey,, Berlin, Kasım 2009
International Input-Output Meeting on Managing the Environment, Sevilla, Temmuz 2008
Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü Sempozyumu, Afyonkarahisar, Ekim 2008
Euromed Policy Conference: Women’s Economic Rights: Making a Difference in the Mediterranean, Brüksel, Kasım 2008
IAFFE 2008 Annual Summer Conference, Torino, Haziran 2008
United Nations CSW 52nd Session , New York, Şubat 2008
EUROMED RWEL Programme Consultative Meeting, Kahire, Mayıs 2008
Beyond the Glass Ceiling: Women Academics in Engineering, Technology and Life Sciences, UNICAFE Dissemination Conference, İstanbul, Kasım 2008
Seminar in Economics: New Technologies, Networks and Governance Structures, Wettringen-Rothenberge, Aralık 2007
International Women's Conference 2007 (Education, Employment and Everything...the triple layers of a woman's life), Toowoomba, Eylül 2007
Monthly seminar of Department of Legal and Economic Governance, Twente, Aralık 2007
Intermediate Input-Output Meetings on Sustainability, Trade and Productivity, Sendai, Temmuz 2006
MDF5 MENA Development Forum, Beyrut, Nisan 2006
TEK International Conference on Economics, Ankara, Eylül 2006
2nd International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Haziran 2006
9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Aralık 2005
Fifteenth International Input-Output Conference, Beijing, Haziran 2005
1st International Conference on Business, Management and Economics,, izmir, Haziran 2005
"Gender Aspects of Privatisation : A case study of female tobacco workers in Turkey" Özgün Akduran ile ortak, The 2005 Conference on Feminist Economics, Washington, Haziran 2005
CAWTAR Workshop on Gender Impacts of Trade Liberalization, Tunis, Nisan 2005
2nd International Conference on Defence, Security and Development, Larissa, Haziran 2004
EcoMod2004 International Conference on Policy Modeling, Paris, Haziran 2004
İktisatçılar Haftası, İstanbul, Aralık 2004
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Applied Economics incorporating Applied Financial Economics, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Defence and Peace Economics, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Defence and Peace Economics, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Social Indicators Research , Dergide Hakemlik, Mart 2016
Defence and Peace Economics, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Journal of Industrial Ecology , Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Dünya Bankası ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diğer Hakemliği, Ocak 2014
UNWomen-Turkey, Diğer Hakemliği, Ocak 2014
Defence and Peace Economics, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Economic Systems Research, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Journal of Peace Research, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Demeter, Kitap Hakemliği, Temmuz 2013
Applied Economics, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Applied Economics Letters, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Journal of Women, Politics & Policy, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Gender Well-Being and Budgeting: International Experiences, Local Opportunities Conference, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2013
Well-Being Gender Budgeting Workshop, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2013
4th International Conference on Women's Studies, Bilim Kurulu Üyesi, , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., Ekim 2012
Third International Conference on Economics, ICE-TEA, Bilim Kurulu Üyesi, İZMİR, TÜRKIYE, Kasım 2012
19th International Input-Output Conference, Bilim Kurulu Üyesi, , ABD, Haziran 2011
12. Sosyal Bilimler Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Aralık 2011
Second International Conference in Political Economy: Neoliberalism and the Crises of Economic Science, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2011
16th International Input-Output Conference, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Temmuz 2007
BİLİMSEL ARAŞTIRMA / ÇALIŞMA GURUBU ÜYELİKLERİ
EUROPEAN GENDER BUDGETING NETWORK, Glasgow Caledonian University, INGILTERE, , Temmuz 2008 - Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi