İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Bütçe ve Mali Planlama
savunma iktisadı
girdi-çıktı iktisadı
toplumsal cinsiyet iktisadı
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Maliye
Mali İktisat
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics