İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 1987 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Sendromlar , Doktora, 2012-2013
Çocuklarda davranış yönetimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Süt dişlerinin özellikleri ve morfolojisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
kronik sağlık sorunu olan çocuklarda ağız diş sağlığı I, Yüksek Lisans, 2012-2013
Tanı A, Doktora, 2012-2013
Okluzyonun gelişimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çocuklarda görülen oral-müköz lezyonlar, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çocuklarda gingivitis ve periodontal hastalıklar, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çocuklarda oral infeksiyonlara tedavi yaklaşımları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Tanı B, Doktora, 2012-2013
Çocuklarda psikolojik gelişim I, Yüksek Lisans, 2012-2013
Kronik sağlık sorunu olan çocuklarda ağız diş sağlığı II, Yüksek Lisans, 2012-2013
Tanı B, Doktora, 2012-2013
Çocuklarda oral infeksiyonlara tedavi yaklaşımları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çocuklarda psikolojik gelişim I, Yüksek Lisans, 2012-2013
Kronik sağlık sorunu olan çocuklarda ağız diş sağlığı II, Yüksek Lisans, 2012-2013
Sendromlar , Doktora, 2012-2013
Çocuklarda görülen oral mükoz lezyonlar, Yüksek Lisans, 2012-2013
kronik sağlık sorunu olan çocuklarda ağız diş sağlığı I, Yüksek Lisans, 2012-2013
Okluzyonun gelişimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Tanı A, Doktora, 2012-2013
Süt dişlerinin özellikleri ve morfolojisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çocuklarda gingivitis ve periodontal hastalıklar, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çocuklarda davranış yönetimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, D.Yılmaz Özkuş, "Tedavi gereksinimleri genel anestezi altında karşılanan çocuk hastalara yönelik üç yıllık retrospektif değerlendirme ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Doktora, C.Tolgay, "Obesite tanılı çocuklarda proinflamatuar belirteçlerin tükürük ve serum düzeylerinin ağız-diş sağlığı ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Doktora, G.Koyuncuoğlu, "İki farklı apeksifikasyon yönteminin klinik ve radyografik olarak değerlendirilmes", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Doktora, M.Kulan, "Hidroksiapatit ve biyoaktif cam içerikli farklı diş macunlarının mine remineralizasyonu üzerine etkilerinin incelenmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Doktora, S.Erişmiş Zorlu, "Ghrelin hormonunun diş sert doku anomalisi görülen hastalarda değerlendirilmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Doktora, D.Öner Özdaş, "Diabetes mellitus'lu ve sistemik olarak sağlıklı çocukların tükürük bileşenlerinin karşılaştırılması.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Doktora, D.Özdemir, "Süt Dişlerinde, Kemomekanik ve Geleneksel Çürük Temizleme Yöntemlerinin Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Yöntemlerle Karşılaştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2005.
Yüksek Lisans, S.Oruç, "Piyasada kullanımda bulunan diş macunlarındaki olası zararlı kimyasalların araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, H.Bağlar, "Yapay Tatlandırıcıların Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Ülkemizde Çocuk Diş Hekimliği Alanında Kullanılan Preparatların Yapay Tatlandırıcı İçerenlerinin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, E.Orak, "Çocuk dişhekimliğinde dental röntgen kullanımının sakıncaları ve alınması gereken önlemler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, E.Aşık, "Çocuklarda beslenmenin diş çürükleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi ve alınabilecek önlemler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, D.Saltan, "Floridler ve endokrin sistem etkileşiminin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, M.Doğan, "Çocuklarda yeni çürüğün belirleyicilerinin kanıta dayalı olarak incelenmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Yüksek Lisans, H.Erener, "Çocuklarda dental enfeksiyonların önlenmesinde probiyotikli ürünlerin kullanımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, A.Poşul, "Çocuk hastalarda HPV (Human Papilloma Virus) etkilerinin değerlendirilmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Yüksek Lisans, Y.Ünal, "Kalp hastası çocuklarda diş tedavisi öncesi proflaktik uygulamalar.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, E.Taş, "Çocukta çürük risk belirleyicileri ve klinik değerlendirmenin karşılaştırılması.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2010.
Yüksek Lisans, T.Aydoslu, "Çocuklarda çürükten korunma programlarında son yeniliklerin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Yüksek Lisans, P.Okur, "Molar insizal hipomineralizasyon:Tanı ve tedavisinde dikkat edilecek noktalar.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Yüksek Lisans, E.Ersöz, "Sistemik floridlerin genel sağlık üzerine olası toksik etkilerinin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2008.
Yüksek Lisans, Ş.Baloğlu, "Ağız kokusunun pedodontik etkinliğinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, S.Ünal, "Farklı çürük risk grubuna giren çocuk hastalarda proflaktik tedavinin planlanması ve bu uygulamalara yönelik aile görüşlerinin değerlendirilmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2006.
Yüksek Lisans, A.Asi, "Farklı yer tutucu uygulamalarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2006.
Yüksek Lisans, A.Kaya, "Çocuklarda sistemik ve topikal florid uygulamaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliğ Pedodonti, Nisan, 2005.
Yüksek Lisans, F.Nural, "Kalp hastası çocukların diş tedavisi uygulamalarında antibiyotik proflaksisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti, Nisan, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, ÜAK Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Ekim, 2015
Doçentlik, ÜAK Doçentlik Sınavı, Gazi Üniversitesi, Ekim, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi, Haziran, 2015
Doktora Yeterlik, Sermin Dicle Uluğ, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD, Haziran, 2014
Tez Savunma, Asil Üye, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD, Şubat, 2014
A. Personel, Doktora Başvuru Sınavı, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD, Ağustos, 2014
Tez Savunma, Asil Üye, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD, Şubat, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Nisan, 2014
Doktora Yeterlik, Sezin Akçay, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD, Haziran, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi Asil Üye, Marmara Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi Pedodonti AD, Ocak, 2014
Tez Savunma, Doktora Tezi Savunma Jürisi, İ. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi AD, Temmuz, 2014
Atama, Profesörlük Ataması Asil Üye, Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD, Mart, 2013
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Asil Üye, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2013
Atama, Yardımcı Doçentliğe Atama Asil Üye, Aydın Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti AD, Mart, 2012
Doktora Yeterlik, Asil Üye, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik, •Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul,2007, Marmara Üniversitesi, Nisan, 2007
Doçentlik, •Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, 2005, Gazi Üniversitesi Dişhekimliği fakültesi, Nisan, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi