İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Dişhekimliği, 2002 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Dişhekimliği, 1996 - 2002
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, 1987 - 1992
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Başkan, Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Birliği , , 13.11.2014 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi, Klinik Bilimler, 17.10.2014 - 17.10.2017
“İ.Ü. Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi yeniden değerlendirme Komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 01.06.2014 - Devam Ediyor
Başkan, Türk Pedodonti Derneği , , 11.04.2014 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, European Academy of Pediatric Dentistry , , 01.01.2012 - Devam Ediyor
İnsan Kaynakları Süreç Yöneticisi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi, , 03.01.2011 - Devam Ediyor
Anabilim Dalı Bakım Onarım Sorumlusu , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimleri, 01.03.2010 - Devam Ediyor
Anabilim Dalı Lisansüstü Öğretim Sorumlusu , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimleri, 01.01.2010 - Devam Ediyor
Piyasa Araştırma Komisyonu Uzman Üyesi , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi, , 01.10.2009 - 01.12.2010
ÜAK Üyesi, YÖK Üniversitelerarası Kurul Alt Komisyon , Alt Komisyom Üyesi, 05.04.2009 - 25.12.2011
Anabilim Dalı Satın Alma Sorumlusu , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimleri, 01.04.2009 - 01.06.2010
Eğitim Komisyonu Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi, , 01.01.2009 - Devam Ediyor
Bağıl Değerlendirme Sistem Sorumlusu , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimleri, 27.04.2006 - 01.06.2010
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve GENEL SEKRETER, TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ , , 01.03.2006 - 11.04.2014
Fakülte Özel Bütçesi-Mal ve Hizmet Alımları Yaklaşık Maliyet Komisyonu Asil Üyeliği , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimleri, 01.03.2006 - 03.06.2007
İnfeksiyon Kontrol Komitesi üyeliği , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi, , 07.11.2005 - 07.11.2006
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre kadro atama komitesi, , 22.07.2005 - Devam Ediyor
Genel ve Tıbbi Sarf Malzemeleri İnceleme Komisyonu üyeliği , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi, , 02.03.2005 - 01.06.2006
Teknik Şartname Komisyon Üyeliği , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi, , 28.06.2000 - 28.06.2001
VERDİĞİ DERSLER
Çocuklarda minör oral cerrahi I, Lisans, 2015-2016
• Ağız-diş muayenesi ve yardımcı muayeneler, Lisans, 2015-2016
Pedodontide Tanı B , Doktora, 2015-2016
Pedodonti Tartışmaları- Sendromlar , Doktora, 2015-2016
Diş gelişimi I, Lisans, 2015-2016
Sendromlar, Lisans, 2015-2016
Süt ve sürekli dişlerin sürmesi, Lisans, 2015-2016
Diş çürüğü ve genetik, Yüksek Lisans, 2015-2016
Diş gelişimi II, Lisans, 2015-2016
Dental Erozyon, Lisans, 2015-2016
Çocuk Dişhekimliği, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2013-2014
Dişlerin gelişimi 1 , Lisans, 2013-2014
Dişlerin gelişimi 2 , Lisans, 2013-2014
Pedodonti tartışmaları – Sendromlar , Doktora, 2013-2014
Pedodontide tanı A , Doktora, 2013-2014
Dental erozyon , Lisans, 2013-2014
Sendromlar, Lisans, 2013-2014
Ağız-diş muayenesi ve yardımcı muayeneler , Lisans, 2013-2014
Çocuğun genel ve baş-boyun muayenesi , Lisans, 2013-2014
Pedodontide tanı B , Doktora, 2013-2014
Diş çürüğü ve genetik , Lisans, 2013-2014
Süt ve sürekli dişlerin sürmesi , Lisans, 2013-2014
Çocuklarda anestezi ve diş çekimi yöntemleri , Lisans, 2013-2014
Minör oral cerrahi, Lisans, 2013-2014
Çocuk Dişhekimliği, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2012-2013
Pedodontide Tanı B, Doktora, 2012-2013
Çocuğun genel ve baş-boyun muayenesi , Lisans, 2012-2013
Ağız-diş muayenesi ve yardımcı muayeneler , Lisans, 2012-2013
Dental erozyon , Lisans, 2012-2013
Diş çürüğü ve genetik , Lisans, 2012-2013
Dişlerin gelişimi 1 , Lisans, 2012-2013
Dişlerin gelişimi 2, Lisans, 2012-2013
Süt ve sürekli dişlerin sürmesi , Lisans, 2012-2013
Çocuklarda anestezi ve diş çekimi yöntemleri , Lisans, 2012-2013
Minör oral cerrahi , Lisans, 2012-2013
Sendromlar , Lisans, 2012-2013
Pedodonti tartışmaları – Sendromlar, Doktora, 2012-2013
Pedodontide Tanı A , Doktora, 2012-2013
Pedodonti 5, Lisans, 2011-2012
Pedodonti 4, Lisans, 2011-2012
Çocuk Dişhekimliği, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2011-2012
Pedodonti Doktora, Doktora, 2011-2012
Pedodonti 3, Lisans, 2011-2012
Pedodonti Doktora, Doktora, 2010-2011
Pedodonti 5, Lisans, 2010-2011
Pedodonti 3, Lisans, 2010-2011
Pedodonti 4, Lisans, 2010-2011
Pedodonti 3, Lisans, 2009-2010
Pedodonti 4, Lisans, 2009-2010
Pedodonti Doktora, Doktora, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Diş Hekimliğinde Uzmanlık, A. Tanyeri , "İndirek kuafaj uygulamalarında Therecal materyalinin klinik ve radyografik olarak değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Doktora, M.Bayram, "Diş minesinin fiziksel özellikleri ile diş çürüğünün genetik yatkınlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler, Mart, 2014.
Doktora, M.Yıldırım, "Türk Çocuklarında Dudak Damak Yarıklarına Neden Olan Aday Genlerin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Doktora, A.Patır , "Anne ve babadan çocuğa geçen S.Mutans ve S.Sobrinus kolonizasyonlarındaki genotipik çeşitliliğin belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Doktora, B.Kızıltan, "Günümüzde Kullanılan İki Tip Bağlayıcı Ajanın Fibroblast Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Yüksek Lisans, K.Aras, "Süt Dişlerinde :Zirkonyum Kuronlar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 2017.
Yüksek Lisans, Y.Özdemir, "Çocuklarda konuşma bozukluklarında çocuk dişhekimliğinin rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 2017.
Yüksek Lisans, E.Alyon, "Çocuk dişhekimliğinde kullanılan güncel restoratif materyaller", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 2017.
Yüksek Lisans, A.Çelik, "Sağlıklı ve sistemik hastalıklı bireylerde tükürük proteinleri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, M.Elmas, "Bebeklerde süt dişi sürmesi sırasında görülen sistemik ve lokal problemler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, H.Özdöner, "Çocuk diş hekimliğinde güncel kök hücre uygulamaları ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, G.Kutlu, "Okul çağında çocuklarda bruksizm sıklığı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, C.Aydınoğlu, "İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda uygulanan fissür örtücülerin klinik başarısı: 1 yıllık takip ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, A.Nurkoviç , "Süt dişlerinde gözlenen mine defektlerinin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, İ.Tokgöz, "Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklarda ağız-diş bulgularının incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, A.Köse, "Pedodonti Anabilim Dalında başlangıç muayenesinde alınan panoramik radyografilerin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, P.Barlak, "Diş gelişimine histolojik, moleküler ve genetik yaklaşım", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, F.Altınel, "Dental Anomalilerin Genetik Yönü ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, M.Ergün, "Avülse Dişlerde Splint Uygulamasının Kanıta Dayalı Değerlendirilmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, F.Yalçın, "Karışık Dişlenme Dönemindeki Çocuklarda Görülen Kötü Ağız Alışkanlıklarının Sıklığı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, G.Acar, "10-12 Yaş Çoçuklarda Maloklüzyon Görülme Sıklığı ve Ortodontik Tedavinin Gerekliliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, İ.Uysal, "Minimal adesiv dişhekimliği uygulamaları ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, A.Demirtaş , "Pedodonti hastalarına verilen dişhekimliği hizmetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Yüksek Lisans, E.Tokmak, "Altı yaş dişlerinin sürme zaman aralığı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, G.Dursun, "Genç sürekli dişlerde estetik restoratif uygulamalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Yüksek Lisans, H.Salman, "MIH (Molar İnsizal Hipomineralizasyon) yönetimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Marmara Üniversitesi, Aralık, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2017
Atama, Akademik Kadroya Atama- Yard.Doç.Dr, Beykent Üniversitesi, Şubat, 2017
Atama, Akademik Kadroya Atama- Yard.Doç., Kemerburgaz Üniversitesi, Kasım, 2016
Atama, Akademik Kadroya Atama- Prof.Dr, Kemerburgaz Üniversitesi, Nisan, 2016
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınav Jürisi, Yakın Doğu Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Yeditepe Üniversitesi, Şubat, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Şubat, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2016
Doçentlik, Doçentlik, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2015
Tez Savunma, Tez savunma, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2015
Tez Savunma, Uzmanlık Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Uzmanlık Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Marmara Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı, Yeditepe Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma , Marmara Üniversitesi, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma , İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, Doktorqa yeterlilik jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mayıs, 2013
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınav Jürisi, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mart, 2013
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınavı, Marmara Üniversitesi, Ekim, 2013
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınav Jürisi, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mart, 2013
Doktora Yeterlik, yeterlilik Sınav Jürisi, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mart, 2013
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2013
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınav Jürisi, Marmara Üniversietsi Diş Hekimliği Fakültesi, Mart, 2013
Doktora Yeterlik, Yeterlilik sınavı, Marmara Üniversitesi, Ekim, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ocak, 2012
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınav Jürisi, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Eylül, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Nisan, 2012
Tez Savunma, Doktora Sınav Jürisi, İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi, Ocak, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Sınav Jürisi, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Mayıs, 2011
Atama, Doçentlik kadrosuna başvuru değerlendirme jürisi , ONDOKUZ MAYIS ÜNIVERSITESI, Aralık, 2010
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2010
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2010
Tez Savunma, Doktora Sınav jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2009
Tez Savunma, Doktora Tezi Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Şubat, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi