İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Ameliyat Sonrası Kronik Ağrının Öngörülmesi İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi ASK", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-23467, Araştırmacı, 2017
"R ile Veri Madenciliği Ulusal Networking Geliştirme, İşbirliği ve Araştırma Projesi:Hastalık Tanısı Üzerine Bir Vak’a Analizi", BAP Arastırma Projesi, 54053, Araştırmacı, 2016
"Sosyal Bilimlerde Dijital Okur-yazar sayısının arttırılabilmesi için ABD ile işbirliği projesi", Bilimsel Araştırma Projesi, IRP- 46148, Araştırmacı, 2016
"Müşteri Kayıp Analizi Probleminin Çözümünde Analitik Yaklaşımlar", BAP Doktora, 49762, Araştırmacı, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi