İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Fatma Önay KOÇOĞLU BAKİOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Rektörlük
Bölüm : Bölümler
Ana Bilm Dalı : Enformatik Bölümü
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 12337
Faks : +90 212 4400086
E Posta Adresi : fonaykistanbul.edu.tr | fonaykgmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/fonayk/cv | http://fonaykocoglu.com/
Ofis : Kat 1
Posta Adresi : Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No:8 Veneciler-Fatih/İST.
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik, 2012-2017
Lisans, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, 2013-2017
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik, 2009-2012
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Matematik, 2003-2009
Yaptığı Tezler
Doktora, "Müşteri Kayıp Analizi Probleminin Çözümünde Analitik Yaklaşımlar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ENFORMATİK ANABİLİM DALI Kasım, 2017.
Yüksek Lisans, "Veri Madenciliğinde Veri Ayrıklaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ENFORMATİK ANABİLİM DALI Temmuz, 2012.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Fransızca, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Veri Bilimi Seminerleri-Veri Madenciliği (Eğitmen), İstanbul Üniversitesi, 2018
Eğiticinin Eğitimi (Katılımcı), Uludağ Üniversitesi, 2018
Veri Bilimi Seminerleri-Veri Madenciliği Eğitimi (Eğitmen), İstanbul Üniversitesi, 2017
Yapay Zeka Yaz Okulu-Aşırı Öğrenme Makineleri ile Sınıflandırma (Eğitmen), Sakarya Üniversitesi, 2017
İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Kış Okulu, Web Sitesi Geliştiriyorum(Eğitmen), İstanbul Üniversitesi, 2016
R Programlama Dili ile Veri Madenciliği (Katılımcı), Türkiye Bilişim Derneği, 2016
Disiplinler Arası Uygulamalaı R ile Veri Madenciliği Çalıştayı, Veri Madenciliğinde Kümeleme Algoritmaları ile Müşteri Segmentasyonu (Eğitmen), TOVAK, 2016
İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu, Web Sitesi Geliştiriyorum (Eğitmen), İstanbul Üniversitesi, 2016
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Bilgilendirme Eğitimi (Katılımcı), İÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, 2015
Disiplinler Arası Uygulamalaı R ile Veri Madenciliği Çalıştayı, Kümeleme Algoritmaları ile Mağaza Segmentasyonu (Eğitmen), TOVAK, 2015
Programming with PL/SQL (Katılımcı), Oracle Academy, 2013
Enformatik Bölümü Seminerleri-Veri Madenciliğinde Bazı Veri Ayrıklaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması(Eğitmen), İstanbul Üniversitesi, 2013
MatLab (Katılımcı), Akiza, 2012
PHP ile Web Programlama (Katılımcı), Bilgi Teknolojileri Akademisi, 2012
Erasmus-Génie Informatique, Sorbonne Universities- Université de Technologie de Compiégne, 2011
Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı (Katılımcı), Başarısoft, 2010
İngilizce, Dilko English Yabancı Dil Kursu (Katılımcı), 2009
Araştırma Alanları
Bilgisayar Bilimleri
Veri Madenciliği
Makine Öğrenmesi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri (Information Systems)
Web Of Science Araştırma Alanları
Computer Science, Information Systems
Computer Science, Interdisciplinary Applications
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Enformatik, 2017 - Devam Ediyor
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Enformatik, 2010 - 2017
Mesleki ve İdari Deneyimler
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Enformatik, , 12.03.2017 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Enformatik Bölümü, , 31.03.2014 - Devam Ediyor
Farabi Koordinatörü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Enformatik Bölümü, , 31.03.2014 - Devam Ediyor
Enformatik Bölümü Web Sayfası Sorumlusu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Enformatik Bölümü, , 07.03.2011 - Devam Ediyor
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bozkurt P., Gungor G., Ozen Z., Unlusoy E.O., Ugur O., Sayilgan C., et al., "OLDER AGE IS RELATED WITH HIGHER POCP IN ADULT PATIENT POPULATION IN TURKEY-PRELIMINARY REPORT", ANESTHESIA AND ANALGESIA, vol.123, pp.367-367, 2016 (Link) (Group Author(s): ASK )
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Emre İ.E., Erol Ç., "Observation of Success Status of Employees in E-Learning Courses in Organizations with Data Mining", INTERNATIONAL JOURNAL OF E-ADOPTION, vol.9, pp.38-49, 2017 (Link)
Koçoğlu F.Ö., Gülseçen S., Erol Ç., Koçoğlu E.S., "Internet-Based learning from the perspective of employees: A study on analysis of awareness, use case and effectiveness", World Journal on Educational Technology, no.1, pp.1-9, 2016 (Link)
Koçoğlu F.Ö., Kartal E., Özen Z., Erol Ç., Gülseçen S., "Aspects of Students About Information Technology Courses in Social Science", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.176, pp.148-154, 2015 (Link)
Özen Z., Koçoğlu F.Ö., Beden Ş., "The Examination Of User Habits Through Google Analytic Data Of Academic Education Platforms", International Journal of E-Adoption (IJEA), no.2, pp.31-46, 2014 (Link)
Gülseçen S., Kartal Karataş E., Koçoğlu F.Ö., "Can Geogebra Make Easier The Understanding Of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitative Study In Turkey", International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), vol.3, pp.19-29, 2012 (Link) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., "R Programlama Dili ile Endüstri 4.0 Konusu Üzerine Bibliyometrik Analiz", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 9-13 Mayıs 2018, pp.1-1
Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Özcan T., "IMPORTANCE OF DATA MINING IN ACCESS TO KNOWLEDGE AS AN INTELLECTUAL CAPITAL AND A STUDY ON CHURN ANALYSIS", International Conference of Management Economics and Business, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2017, pp.1-1
Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Özcan T., Baray Ş.A., "Data Mining Methods for Solving Customer Churn Analysis Problem", 4th International Management Information Systems Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2017, pp.197-198
Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Emre İ.E., Erol Ç., "Observation of Success in e-Learning with Data Mining Methods", 6th International Conference On “Innovations In Learning For The Future”: Next Generation (FL2016) , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2016, pp. -
Sutaş Bozkurt A.P., Güngör G., Özen Z., Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Kartal E., Emre İ.E., et al., "Older Age Is Related with Higher Pocp in Adult Patient Population in Turkey- Preliminary Report", 16th World Congress of Anaesthesiologists, Hong Kong, HONGKONG, 28 Ağustos - 2 Eylül 2016, pp.361-361
Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Özcan T., Baray Ş.A., "Veri Madenciliğinde Ayrılan Müşteri Analizi Problemi Üzerine Bir Literatür Araştırması", Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu "4. Sanayi Devriminde Üretim"", İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2016, pp. 868 - 874
Özen Z., Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Kartal E., Erol Ç., Gülseçen S., "Awareness of Electronic Waste (E-Waste) in Turkey", 6th International Symposium on Energy From Biomass and Waste Venice 2016, Venedik, ITALYA, 14-17 Kasım 2016, pp. -
Erol Ç., Koçoğlu F.Ö., Özen Z., Kartal E., Gülseçen S., "Interpet: Evcil Hayvan Sağlığı Hakkında Bilgiye Erişim Kaynağı Olarak İnternet", Akademik Bilişim 2015, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.--- (Link)
Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Erol Ç., Gülseçen S., Koçoğlu E.S., "Internet Based Learning from the Perspective of Employees: Study on Analysis of Awareness, Use Case and Effectiveness", 6th World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership, Paris, FRANSA, 29-31 Ekim 2015, pp. - (Link)
Özen Z., Kartal E., Selçukcan Erol Ç., Koçoğlu F.Ö., "Bilgi Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma", Akademik Bilişim 2014, İÇEL, TÜRKIYE, 5-7 Şubat 2014, ss.239-245 (Link)
Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Kartal E., Özen Z., Erol Ç., Gülseçen S., "Aspects Of Students About Information Technology Courses In Social Science", International Educational Technology Conference, Chicago, ABD, 3-5 Eylül 2014, pp. - (Link)
Kartal E., Özen Z., Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., "Introduction to Infonomics", International Congress on Studies "in Frame of Informatics" : Infonomics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-14 Kasım 2013, ss.21-21
Selçukcan Erol Ç., Koçoğlu F.Ö., Özen Z., Kartal Karataş E., "Kamu Kurumlarında Elektronik İmza Hakkında Karşılaştırmalı Bir Çalışma", 6th International Conference on Information Security and Cryptology, ANKARA, TÜRKİYE, 1-4 Eylül 2013, vol.1, no.1, pp.111-115 (Link)
Ecevit Sati Z., Kartal Karataş E., Özen Z., Koçoğlu F.Ö., Selçukcan Erol Ç., "E-Üniversite'ye Yolculuk", Akademik Bilişim 2013, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Şubat 2013, cilt.1, no.0, ss.355-360 (Link)
Özen Z., Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Beden Ş., "The Examination Of User Habits Through The Google Analytic Data Of Academic Education Platforms", 4th International Future Learning Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2012, pp. -
Sati Z., Özen Z., Koçoğlu F.Ö., Kartal E., Erol Ç., "Yerel Yönetimlerde E-Devlet Uygulamaları: İstanbul İli ve Belediye Yönetimlerinde Kullanılan E-Devlet Hizmetlerinin Değerlendirilmesi", VI. İstanbul Bilişim Kongresi, “Akıllı Yaşam Ve Başarı Örnekleri: Akıllı Şehirler", İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2012, ss.61-75 (Link)
Saraç A.E., Koçoğlu F.Ö., Ayvaz Reis Z., "Web Tabanlı Eğitimde İçerik Tasarımı", XIII. Akademik Bilişim Konferansı, MALATYA, TÜRKİYE, 02-04 Şubat 2011, ss.493-500 (Link)
Gülseçen S., Kartal E., Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., "Can Geogebra Make Easier The Understanding Of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitative Study In Turkey", 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2012, pp. -
Kitap ve Kitap Bölümleri
Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Özcan T., "Veri Madenciliğinde Kümeleme Algoritmaları ile Müşteri Segmentasyonu", R ile Veri Madenciliği Uygulamaları, Balaban M.E., Kartal E., Ed., Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.187-220, 2016
Gülseçen S., Sati Z., Koçoğlu Bakioğlu F.Ö., Ed., "Abstracts Book of International Congress on Studies in Frame of Informatics 2013&2014", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2016
Koçoğlu F.Ö., "Bilgi Yönetimi ve İş Süreçleri Etkileşimi", Bilgi Yönetimi: Bilgi Türeticileri, Büyük Veri, İnovasyon, Kurumsal Zeka, Gülseçen, S., Ed., Papatya Yayıncılık, İstanbul, ss.79-90, 2015
Diğer Yayınlar
Koçoğlu F.Ö., "Teknolojiden Korkuyor muyuz?", Diger, ss.-, 2013 (Link)
Desteklenen Projeler
"R ile Veri Madenciliği Ulusal Networking Geliştirme, İşbirliği ve Araştırma Projesi:Hastalık Tanısı Üzerine Bir Vak’a Analizi", BAP Arastırma Projesi, 54053, Araştırmacı, 2016
"Müşteri Kayıp Analizi Probleminin Çözümünde Analitik Yaklaşımlar", BAP Doktora, 49762, Araştırmacı, 2017
"Sosyal Bilimlerde Dijital Okur-yazar sayısının arttırılabilmesi için ABD ile işbirliği projesi", Bilimsel Araştırma Projesi, IRP- 46148, Araştırmacı, 2016
"Ameliyat Sonrası Kronik Ağrının Öngörülmesi İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi ASK", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-23467, Araştırmacı, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Acta INFOLOGICA, Editör, 01.05.2017 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türkiye Bilişim Derneği, , Üye, 02.03.2018 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Mayıs 2018
4th International Management Information Systems Conference, İstanbul, Ekim 2017
Yapay Zeka Yaz Okulu, Sakarya, Eylül 2017
International Conference of Management Economics and Business, Zonguldak, Eylül 2017
Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı, Muğla, Eylül 2016
R Programlama Dili ile Veri Madenciliği: Veri Madenciliğinde Basit Naive Bayes Algoritması Semineri, İstanbul, Mart 2016
16. Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu:"4. Sanayi Devriminde Üretim", İstanbul, Ekim 2016
Future Learning 2015 Ulusal Çalıştayı, Muğla, Ekim 2015
6th World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership, Paris, Ekim 2015
R ile Veri Madenciliği Yaz Okulu, Muğla, Eylül 2015
Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015
International Educational Technology Conference, Chicago, Illinois, Eylül 2014
Akademik Bilişim 2014, Mersin, Şubat 2014
5th International Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning , İstanbul, Mayıs 2014
Akademik Bilişim 2013, Antalya, Ocak 2013
XVIII. Türkiye'de Internet Konferansı, İstanbul, Aralık 2013
First Conference on Infonomics in Frame of Informatics, İstanbul, Kasım 2013
Üniversitelerde Uluslararasılaşma Sorunları Çalıştayı, İstanbul, Aralık 2012
Project Management Summit, İstanbul, Eylül 2012
VI. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Kasım 2012
4th International Conference on Innovations in Learning for the Future 2012: e-Learning, İstanbul, Kasım 2012
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 2012, Antalya, Nisan 2012
Oracle Akademi Günleri , İstanbul, Eylül 2012
Kadın ve Bilişim , Malatya, Şubat 2011
Türkiye'de Kadın ve Bilişim , İstanbul, Mart 2011
Microsoft Türkiye Bilişim Zirvesi , İstanbul, Mart 2011
II. Ulusal Uzaktan Eğitim ve E-öğrenme Çalıştayı , İstanbul, Nisan 2011
IL Settore Dell’ict In Friuli Venezia Giulia: Stato Dell’arte, Eccelenze Ed Opportunita, İstanbul, Mayıs 2011
Akademik Bilişim 2011, Malatya, Şubat 2011
Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, Mayıs 2011
3rd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning, İstanbul, Mayıs 2010
İÜ Gelişen Teknoloji Günleri’09, İstanbul, Aralık 2009
III. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, Mayıs 2009
İ.T.Ü.Bilişim Teknolojileri Zirvesi’09, İstanbul, Aralık 2009
Bilimsel Hakemlikler
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Etkinlik Organizasyonu
VII. International Future Learning Conference on Innovations in Learning for the Future, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2018
III. Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ağustos 2018
1st International Symposium on Graduate Research in Science, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2018
4th International Management Information Systems Conference, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
Endüstri 4.0’ın Üniversite ve Eğitime Uyarlanması Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2017
2nd International Congress on Digital Life Environments, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ağustos 2016
6th International Conference On “Innovations In Learning For The Future”: Next Generation, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2016
Future Learning 2015 Ulusal Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
R ile Veri Madenciliği Yaz Okulu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2014
International Congress in Frame of Informatics:Techno&History, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2014
Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2014
XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Aralık 2013
Enformatik Bölümü Bilişim Seminerleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak 2013
First Conference on Infonomics in Frame of Informatics, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Kasım 2013
Current Trends in Information Studies and Keys To Success, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Kasım 2012
Üniversitelerde Uluslararasılaşma Sorunları Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Aralık 2012
4th International Conference on “Innovations in Learning for the Future 2012: e-Learning, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Kasım 2012
II. Ulusal Uzaktan Eğitim ve E-öğrenme Çalıştayı , Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2011
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Veri Madenciliği Çalışma Grubu, TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ (TBD), TÜRKIYE, http://verimadenciligi.org/, Mart 2018 - Devam Ediyor
Yapay Zeka ve Veri Bilimi Çalışma Grubu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, http://informatics.istanbul.edu.tr/tr/content/yapay-zeka-ve-veri-bilimi-calisma-grubu/hakkimizda, Şubat 2018 - Devam Ediyor
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 10
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 2
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Koçoğlu Bakioğlu F, "Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Yüksek Onur Belgesi, Sakarya Üniversitesi, Haziran 2017
Koçoğlu Bakioğlu F, "Bilim Ödülü, Sakarya Üniversitesi-Kocaeli Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi, Eylül 2017
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlşkiler Kurulu Hayat Boyu Öğrenme/ Erasmus Programı, ERASMUS Programı, Ağustos 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi