İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Meşeci Giorgetti F., "New School of Mustafa Satı Bey in İstanbul (1915)", PAEDAGOGICA HISTORICA, vol.50, no.1, pp.42-58, 2014 (Link)
Meşeci Giorgetti F., Erdoğan İ., Çifçili V., "Predictors Of The Elementary School Proficiency Exams And Issues Of Equality In Educational Facilities", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, pp.224-228, 2011 (Link)
Hesapcioglu M., Meşeci Giorgetti F., "The Origin Of Black Smock And White Collar", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.9, pp.1739-1750, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Meşeci Giorgetti F., "From Empire to Nation State: The Mutation of Educational Interaction Rituals in Turkey", Espacio, Tiempo y Educación, vol.4, no.1, pp.1-14, 2017 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Çokkültürlü Sınıf Ortamlarında Karşılaşılan Zorluklar, Fırsatlar ve Öneriler"", ArtSanat, cilt.1, no.1, ss.806-816, 2016 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Tarihsel ve toplumsal açıdan eğitim ritüelleri", Alternatif Eğitim, cilt.1, ss.43-56, 2016
Meşeci Giorgetti F., Bahçetepe Ü., "Akademik Başarı ile Okul İklimi Arasındaki İlişki", Istanbul Journal of Innovation in Education (İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi), cilt.1, ss.83-101, 2015 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Reading the Student Pledge Through the Eyes of Students in Turkey", The Educational Forum, vol.79, no.0, pp.248-262, 2015 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Discourse of a Civics Textbook in Nation Schools: A Step Towards the Establishment of the Turkish Nation", ACCESS Critical Perspectives on Communication, Cultural & Policy Studies, Histories of Education: Local/Global Discourses, vol.29, pp.23-36, 2010 (Link)
Erdoğan İ., Meşeci Giorgetti F., Çifçili V., "Seviye Belirleme Sınavının Dersler Ve Bölgesel Farklılıklar Açısından İncelenmesi", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.81-95, 2010 (Link)
Batir B., Meşeci Giorgetti F., "Atatürk Dönemi Eğitim Politikaları", Türkoloji Kültürü, cilt.2, ss.123-138, 2009
Meşeci Giorgetti F., "Training Village Children as Village Teachers for Village Work: The Turkish Village Institutes", History of Education Review, vol.38, pp.43-55, 2009 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Öğretmenin Sosyalleştirici Rolü ve İstenmeyen Davranışlarla Başa Çıkma", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.115-125, 2008 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu: Bir Ömür Pedagoji", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.6, ss.713-726, 2008 (Link)
Meşeci Giorgetti F., Batir B., "İsmet İnönü’Nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Eğitim Politikaları", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.7, ss.27-55, 2008 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "İngiltere’de İlköğretim Performans Değerlendirme Sistemi ve Türkiye İçin Öneriler", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.79-105, 2008
Meşeci Giorgetti F., "Öğretmen Ve Müdürlerin Okul Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servisine Yönelik Algıları", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.157-171, 2007 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servisine Ve Çalışanlarına Yönelik Algıları", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.175-186, 2006 (Link)
Yavuzer H., İşmen Gazioğlu A.E., Köseoğlu S.A., Demir İ., Meşeci Giorgetti F., Kiliçaslan Çelikkol A., Sertelin Mercan Ç., "Öğretmen Özgeciliği Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , cilt.6, ss.947-972, 2006 (Link)
Yavuzer H., Meşeci Giorgetti F., Demir İ., Sertelin Mercan Ç., "Günümüz Üniversite Gençliğinin Sorunları", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.79-91, 2005 (Link)
Yavuzer H., Demir İ., Meşeci Giorgetti F., Sertelin Mercan Ç., "Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri ", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.93-103, 2005 (Link)
Erdoğan İ., Meşeci Giorgetti F., "Lise Öğretmenleri Ve Lise Öğrencilerinin Yaşam Tarzları Arasındaki Farklılıklar", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.237-251, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Meşeci Giorgetti F., "Youth and Sports Day: Body of the youth/students as political instruments", ISCHE 38 2016, Chicago, ABD, 17-20 Ağustos 2016, vol.1, no.1, pp.73-73 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Çokkültürlü Sınıf Ortamlarında Karşılaşılan Zorluklar, Fırsatlar ve Öneriler", International Virtual Forum-Istanbul 2016: Humanitarian Aspects in Geocultural Space, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-6 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.806-816 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Mutation of Educational Rituals: Case of Turkey", International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2015, vol.1, no.1, pp.71-72 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Power Of Educatıonal Rituals And Military Coups In Turkey ", 35. International Standing Conference for the History of Education, RİGA, LITVANYA, 21-24 Ağustos 2013, vol.1, pp.5-5
Meşeci Giorgetti F., Bahçetepe Ü., "İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Algıladıkları Okul İklimi Arasındaki İliişki", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, cilt.1, no.1, ss.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Educational Thought And Practice Of Mustafa Satı Bey In The Context Of New Education Movement ", 34. International Standing Conference for the History of Education. , Cenevre, ISVIÇRE, 27-30 Haziran 2012, vol.1, no.1, pp.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Discourse Of The Student'S Pledge In Turkey. ", The European Conference on Educational Research, Berlin, ALMANYA, 13-16 Eylül 2011, vol.1, no.1, pp.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Yükseköğretimde Akademik Yükseltilmeye İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri", VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, MAGOSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 14-17 Nisan 2011, cilt.1, no.1, ss.1-1
Erdoğan İ., Meşeci Giorgetti F., Çifçili V., "Seviye Belirleme Sınavının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, cilt.1, no.1, ss.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Function Of The Mandatory School Uniform Policy In Public Elementary Schools.", 11th International Conference on Education, Atins, YUNANISTAN, 25-28 Mayıs 2009, vol.1, no.1, pp.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Unique Way To Create A Nation: The Turkish Nation Schools", 31th ISCHE Conference; Educating the people, the history of popular education., Utrecht , HOLLANDA, 26-29 Ağustos 2009, vol.1, no.1, pp.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Training The Villager Children For Village Work: “Village Institutes” In Turkey", International Conference on the History of Work and Education, Sydney, AVUSTRALYA, 8-11 Aralık 2008, vol.1, no.1, pp.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Meseci, F. (2007). “A Determinant On Teacher - Student Interaction: “Teacher Expectancy Effect”, Istanbul University, October 22–24, 2007 Istanbul, Turkey.", 4th International Children and Communication Congress & 4th International Children Films Festival & Congress: 'Children Under Risk', İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2007, vol.1, no.1, pp.1-1
İşmen Gazioğlu A.E., Ergin D., Kiliçaslan Çelikkol A., Meşeci Giorgetti F., "Duygusal Zeka Ve Öğretmen Özgeciliği Arasındaki İlişki", International Symposium Emotional Intelligence and Communication, İZMİR, TÜRKIYE, 2-9 Mayıs 2007, vol.2, no.2, pp.2-2
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Meşeci Giorgetti F., "New School of Mustafa Sati Bey in Istanbul (1915) ", in: Border-crossing in Education, Droux, J. & Hofstetter, R, Eds., Routledge, London/New York , London, pp.42-58, 2017 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Eğitim Ritüelleri", Yeni İnsan Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Louis Althusser Ve Epistemolojisi Üzerine", Eğitimde Bilim Teorisi: Prof.Dr. Muhsin Hesapçıoğlu?na Armağan , S. Dündar , Ed., NOBEL, ANKARA, ss.139-164, 2012
Meşeci Giorgetti F., "Function Of The Mandatory School Uniform Policy In Public Elementary Schools", in: Education Policy , Papanikos G.T., Eds., Athens Institute for Education and Research, ATİNA, pp.159-170, 2010 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Eğitimin Tarihi Temelleri", Eğitim Bilimleri , İ. Erdoğan , Ed., Kitap Matbaacılık, İSTANBUL, ss.29-53, 2010
Erdoğan İ., Çifçili V., Meşeci Giorgetti F., "İlköğretim Raporu", Kitap Matbaacılık, İSTANBUL, 2010
Meşeci Giorgetti F., "Eğitimin Felsefi Temelleri", Eğitim Bilimleri , İ. Erdoğan , Ed., Kitap Matbaacılık, İSTANBUL, ss.97-109, 2010
Meşeci Giorgetti F., "Rehberliğin Doğuşu Ve Gelişmesi", Öğretmen ve öğretmen adayları için rehberlik , E.İ. Gazioğlu, Ş.M. İlgar, Ed., PegemA, ANKARA, ss.21-42, 2008 (Link)