İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Meşeci Giorgetti F., Campbell C. , Arslan A., "Culture and education: looking back to culture through education", PAEDAGOGICA HISTORICA, vol.53, pp.1-6, 2017 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "New School of Mustafa Satı Bey in İstanbul (1915)", PAEDAGOGICA HISTORICA, vol.50, no.1, pp.42-58, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Meşeci Giorgetti F., Erdoğan İ., Çifçili V., "Predictors Of The Elementary School Proficiency Exams And Issues Of Equality In Educational Facilities", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, pp.224-228, 2011 (Link)
Hesapcioglu M., Meşeci Giorgetti F., "The Origin Of Black Smock And White Collar", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.9, pp.1739-1750, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Meşeci Giorgetti F., "From Empire to Nation State: The Mutation of Educational Interaction Rituals in Turkey", Espacio, Tiempo y Educación, vol.4, no.1, pp.1-14, 2017 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Çokkültürlü Sınıf Ortamlarında Karşılaşılan Zorluklar, Fırsatlar ve Öneriler"", ArtSanat, cilt.1, no.1, ss.806-816, 2016 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Tarihsel ve toplumsal açıdan eğitim ritüelleri", Alternatif Eğitim, cilt.1, ss.43-56, 2016
Meşeci Giorgetti F., Bahçetepe Ü., "Akademik Başarı ile Okul İklimi Arasındaki İlişki", Istanbul Journal of Innovation in Education (İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi), cilt.1, ss.83-101, 2015 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Reading the Student Pledge Through the Eyes of Students in Turkey", The Educational Forum, vol.79, no.0, pp.248-262, 2015 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Discourse of a Civics Textbook in Nation Schools: A Step Towards the Establishment of the Turkish Nation", ACCESS Critical Perspectives on Communication, Cultural & Policy Studies, Histories of Education: Local/Global Discourses, vol.29, pp.23-36, 2010 (Link)
Erdoğan İ., Meşeci Giorgetti F., Çifçili V., "Seviye Belirleme Sınavının Dersler Ve Bölgesel Farklılıklar Açısından İncelenmesi", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.81-95, 2010 (Link)
Batir B., Meşeci Giorgetti F., "Atatürk Dönemi Eğitim Politikaları", Türkoloji Kültürü, cilt.2, ss.123-138, 2009
Meşeci Giorgetti F., "Training Village Children as Village Teachers for Village Work: The Turkish Village Institutes", History of Education Review, vol.38, pp.43-55, 2009 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Öğretmenin Sosyalleştirici Rolü ve İstenmeyen Davranışlarla Başa Çıkma", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.115-125, 2008 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu: Bir Ömür Pedagoji", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.6, ss.713-726, 2008 (Link)
Meşeci Giorgetti F., Batir B., "İsmet İnönü’Nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Eğitim Politikaları", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.7, ss.27-55, 2008 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "İngiltere’de İlköğretim Performans Değerlendirme Sistemi ve Türkiye İçin Öneriler", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.79-105, 2008
Meşeci Giorgetti F., "Öğretmen Ve Müdürlerin Okul Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servisine Yönelik Algıları", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.157-171, 2007 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servisine Ve Çalışanlarına Yönelik Algıları", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.175-186, 2006 (Link)
Yavuzer H., İşmen Gazioğlu A.E., Köseoğlu S.A., Demir İ., Meşeci Giorgetti F., Kiliçaslan Çelikkol A., Sertelin Mercan Ç., "Öğretmen Özgeciliği Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , cilt.6, ss.947-972, 2006 (Link)
Yavuzer H., Meşeci Giorgetti F., Demir İ., Sertelin Mercan Ç., "Günümüz Üniversite Gençliğinin Sorunları", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.79-91, 2005 (Link)
Yavuzer H., Demir İ., Meşeci Giorgetti F., Sertelin Mercan Ç., "Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri ", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.93-103, 2005 (Link)
Erdoğan İ., Meşeci Giorgetti F., "Lise Öğretmenleri Ve Lise Öğrencilerinin Yaşam Tarzları Arasındaki Farklılıklar", İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.237-251, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Meşeci Giorgetti F., "Youth and Sports Day: Body of the youth/students as political instruments", ISCHE 38 2016, Chicago, ABD, 17-20 Ağustos 2016, vol.1, no.1, pp.73-73 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Çokkültürlü Sınıf Ortamlarında Karşılaşılan Zorluklar, Fırsatlar ve Öneriler", International Virtual Forum-Istanbul 2016: Humanitarian Aspects in Geocultural Space, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-6 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.806-816 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Mutation of Educational Rituals: Case of Turkey", International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 2015, vol.1, no.1, pp.71-72 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Power Of Educatıonal Rituals And Military Coups In Turkey ", 35. International Standing Conference for the History of Education, RİGA, LITVANYA, 21-24 Ağustos 2013, vol.1, pp.5-5
Meşeci Giorgetti F., Bahçetepe Ü., "İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Algıladıkları Okul İklimi Arasındaki İliişki", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, cilt.1, no.1, ss.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Educational Thought And Practice Of Mustafa Satı Bey In The Context Of New Education Movement ", 34. International Standing Conference for the History of Education. , Cenevre, ISVIÇRE, 27-30 Haziran 2012, vol.1, no.1, pp.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Discourse Of The Student'S Pledge In Turkey. ", The European Conference on Educational Research, Berlin, ALMANYA, 13-16 Eylül 2011, vol.1, no.1, pp.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Yükseköğretimde Akademik Yükseltilmeye İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri", VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, MAGOSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 14-17 Nisan 2011, cilt.1, no.1, ss.1-1
Erdoğan İ., Meşeci Giorgetti F., Çifçili V., "Seviye Belirleme Sınavının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, cilt.1, no.1, ss.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Function Of The Mandatory School Uniform Policy In Public Elementary Schools.", 11th International Conference on Education, Atins, YUNANISTAN, 25-28 Mayıs 2009, vol.1, no.1, pp.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Unique Way To Create A Nation: The Turkish Nation Schools", 31th ISCHE Conference; Educating the people, the history of popular education., Utrecht , HOLLANDA, 26-29 Ağustos 2009, vol.1, no.1, pp.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Training The Villager Children For Village Work: “Village Institutes” In Turkey", International Conference on the History of Work and Education, Sydney, AVUSTRALYA, 8-11 Aralık 2008, vol.1, no.1, pp.1-1
Meşeci Giorgetti F., "Meseci, F. (2007). “A Determinant On Teacher - Student Interaction: “Teacher Expectancy Effect”, Istanbul University, October 22–24, 2007 Istanbul, Turkey.", 4th International Children and Communication Congress & 4th International Children Films Festival & Congress: 'Children Under Risk', İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2007, vol.1, no.1, pp.1-1
İşmen Gazioğlu A.E., Ergin D., Kiliçaslan Çelikkol A., Meşeci Giorgetti F., "Duygusal Zeka Ve Öğretmen Özgeciliği Arasındaki İlişki", International Symposium Emotional Intelligence and Communication, İZMİR, TÜRKIYE, 2-9 Mayıs 2007, vol.2, no.2, pp.2-2
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Meşeci Giorgetti F., "New School of Mustafa Sati Bey in Istanbul (1915) ", in: Border-crossing in Education, Droux, J. & Hofstetter, R, Eds., Routledge, London/New York , London, pp.42-58, 2017 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Eğitim Ritüelleri", Yeni İnsan Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Louis Althusser Ve Epistemolojisi Üzerine", Eğitimde Bilim Teorisi: Prof.Dr. Muhsin Hesapçıoğlu?na Armağan , S. Dündar , Ed., NOBEL, ANKARA, ss.139-164, 2012
Meşeci Giorgetti F., "Function Of The Mandatory School Uniform Policy In Public Elementary Schools", in: Education Policy , Papanikos G.T., Eds., Athens Institute for Education and Research, ATİNA, pp.159-170, 2010 (Link)
Meşeci Giorgetti F., "Eğitimin Tarihi Temelleri", Eğitim Bilimleri , İ. Erdoğan , Ed., Kitap Matbaacılık, İSTANBUL, ss.29-53, 2010
Erdoğan İ., Çifçili V., Meşeci Giorgetti F., "İlköğretim Raporu", Kitap Matbaacılık, İSTANBUL, 2010
Meşeci Giorgetti F., "Eğitimin Felsefi Temelleri", Eğitim Bilimleri , İ. Erdoğan , Ed., Kitap Matbaacılık, İSTANBUL, ss.97-109, 2010
Meşeci Giorgetti F., "Rehberliğin Doğuşu Ve Gelişmesi", Öğretmen ve öğretmen adayları için rehberlik , E.İ. Gazioğlu, Ş.M. İlgar, Ed., PegemA, ANKARA, ss.21-42, 2008 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi