İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Giray, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nün Avrupa Birliği Hukuku alanında ingilizce yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk alanında yürütmüş ve akabinde Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi isimli tez çalışmasıyla hukuk doktoru unvanına hak kazanmıştır.  1999-2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmış ve akademik faaliyetler yürütmüş olan Giray,  2008 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında ise doçent olmuştur. Giray,  halihazırda  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Milletlerarası Özel Hukuk, Milletlerarası Usul Hukuku ve Göçmen Hukuku alanında lisans, Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları ile Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukuku alanlarında yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.
Biography (EN) :Giray, graduated from Istanbul University, Law Faculty in 1998. Afterwards he completed his post graduate studies on European Union Law at Marmara University  European Union Institute in 2000. He was granted PhD degree in Private Law section from Istanbul University Social Sciences Institute in 2007. He worked as a research assistant during the years 1999-2007 at Istanbul Law Faculty in Private International Law Department. Giray was appointed as an assistant professor in 2008 and appointed as an associate professor in 2013. He gives courses on Private International Law, International Civil Procedural Law and Migration Law for under graduates and International Investment Law and International Family and Child Law for postgraduate students at Istanbul Law Faculty.  
KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi