İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Giray, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nde Avrupa Birliği Hukuku alanında ingilizce yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk alanında yürütmüş ve akabinde Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi isimli tez çalışmasıyla hukuk doktoru unvanına hak kazanmıştır.  1999-2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmış ve akademik faaliyetler yürütmüş olan Giray,  2008 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında ise doçent olmuştur. Giray,  halihazırda  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Milletlerarası Özel Hukuk, Milletlerarası Usul Hukuku, Yabancı Yatırım Uyuşmazlıkları, Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukuku alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.
Biography (EN) :Giray was graduated from Istanbul University Faculty of Law in 1998. Afterwards he completed his post graduate studies on European Union Law field at Marmara University  European Union Institute in 2000. He has a PhD degree on Civil Law fied from Istanbul University Social Sciences Institute since 2007. He worked as a research assistant during 1999-2007 at Istanbul University Law Faculty in Private International Law Department. He was appointed as an assistant professor in 2008 and appointed as an associate professor in 2013. He is still working in Private International Law department at  the same Law Faculty  He gives courses on Private International Law, International Civil Procedural Law, International Investment Law and International Family and Child Law for graduate and postgraduate students.  
KATALOG BİLGİLERİ