İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, Harvard University, Faculty of Art and Sciences, Department of History of Science, ABD, 2017-2017
Post Doktora, Harvard University, Faculty of Arts and Sciences, Department of the History of Science, ABD, 2016-2016
Post Doktora, University of Cambridge, Department of History and Philosophy of Science, , INGILTERE, 2015-2015
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 1994-2000
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 1991-1994
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 1987-1991
Ön Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Elektrik Bölümü, , 1985-1987
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Anatolit Kuşağı Boyunca Neojen Volkanizmasının Paleomağnetizmadaki İzleri ve Bölgenin Tektonik Evrimine katkıları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, "VLF Yönteminde Modelleme", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak, 1994.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Almanca, Orta
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014
Pedegojik Formasyon Kursu, İstannbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Falüktesi, 2004
GIS ve Arc-View Uygulamaları, TMMOB Harita Mühendisleri Odası, 2002
Yeraraştırmaları Öğretisi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi