İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, Mühendislik Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Muhendislik Fakultesi, 2017 - 2018
Prof.Dr., Harvard University, Department of the History of Science, 2017 - 2017
Doç.Dr., Harvard University, Department of the History of Science, 2016 - 2016
Doç.Dr., University of Cambridge, History and Philosophy of Science, 2015 - 2015
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi/Bilim Tarihi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2012 - 2017
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2004 - 2013
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1992 - 2004
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı, , 06.08.2018 - 17.08.2018
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü , , 16.07.2018 - 02.09.2018
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı, , 02.07.2018 - 20.07.2018
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh Böl., Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 04.07.2017 - Devam Ediyor
Visiting Scholar, Harvard University Department of History of Science, , 01.07.2017 - 01.10.2017
Visiting Scholar, Harvard University Department of the History of Science, , 16.06.2016 - 16.09.2016
Visiting Scholar, University of Cambridge Department of History and Philosophy of Science, , 12.01.2015 - 14.03.2015
Yönetim Kurulu (Yedek) Üyesi, Türk Bilim Tarihi Kurumu , , 02.02.2008 - 02.02.2010
Yönetim Kurulu Üyesi , Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği , , 02.04.2006 - 02.04.2008
Yönetim Kurulu Üyeliği, T.M.M.O.B Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi , , 03.02.2002 - 03.02.2004
Yönetim Kurulu Üyeliği (Yazman Üye), T.M.M.O.B Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi , , 02.02.2000 - 02.02.2002
Yönetim Kurulu Üyeliği (Yazman Üye), T.M.M.O.B Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi , , 02.02.1996 - 02.02.1998
Yönetim Kurulu Üyeliği (Yazman Üye), T.M.M.O.B Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi , , 01.02.1994 - 01.02.1998
VERDİĞİ DERSLER
Kentleşme ve Afet Riskleri, Lisans, 2017-2018
Depremler ve Zemin Dinamiği, Yüksek Lisans, 2017-2018
Bilim Felsefesi ve Tarihi, Lisans, 2017-2018
Bilim Felsefesi ve Tarihi (Jeoloji Müh Böl. için), Lisans, 2017-2018
Doğal Afetler ve Yönetimi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Jeofizikte Zemin Davranışları, Lisans, 2017-2018
Zemin Mekaniği, Lisans, 2017-2018
Zeminlerin Statik ve Dinamik Analizi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Afet Kültürü (Cerrahpaşa Tıp Fak. için), Lisans, 2017-2018
Yer Bilimleri Tarihi (Bilim Tarihi Böl. için), Lisans, 2017-2018
Mikrobölgeleme ve İlkeleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Zemin Mekaniği (Çevre Müh. Böl. için), Lisans, 2017-2018
Jeofizik ve Tarihsel Gelişimi, Lisans, 2016-2017
Bilimsel Yazım Kuralları, Lisans, 2014-2015
Afet Kültürü (Siyasal Bilgiler Fak. için), Lisans, 2014-2015
Sondaj Tekniği, Lisans, 2012-2013
Mekanik I (Deniz İşletme ve Ulaştırma Müh. Böl. için), Lisans, 2009-2010
Mekanik II (Deniz İşletme ve Ulaştırma Müh. Böl. için), Lisans, 2009-2010
Bilgisayarların Temelleri ve Programlamaya Giriş (Deniz İşletme ve Ulaştırma Müh. Böl. için), Lisans, 2006-2007
Bilgisayarların Temelleri ve Programlamaya Giriş, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Güzel, "Mikrobölgeleme Çalışmalarında Jeofizik, Jeoteknik ve Jeolojik Verilerin Birlikte Kullanımı (Kuzey Adana Örneği)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, İ.Altıntaş, "Sismik Mikrobölgeleme Amaçlı Jeofizik Ve Geoteknik Çalışmalar: Büyükada (İstanbul) Örneği ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, N.İmre, "Gürpınar Bölgesindeki Heyelanların Jeoteknik İncelemesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, G.Boyraz, "Kent Planlama Çalışmalarında Jeofizik ve Geoteknik Faktörlerin Birlikte Kullanımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, B.Korkmaz, "Mikrobölgeleme Çalışmalarında Jeofizik ve Geoteknik Verilerin Birlikte Kullanımı: Şişli (İstanbul) Örneği,", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Mikrobölgeleme amaçlı Jofizik ve Geoteknik Çalışmalar: Büyükada (İstanbul Örneği), Istanbul Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2018
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Üniversitelerarası Kurul, Haziran, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez Jurisi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez Jurisi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2014
Tez Savunma, Gülten Aktaş (Yüksek Lisans Tez Savunma Jurisi), İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2013
Tez Savunma, Caner GÜLTEKİN (Yüksek Lisans Tezi Savunma Jürisi), İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Müh. Anabilim Dalı, Haziran, 2010
Tez Savunma, Güldane Boyraz (Yüksek Lisans Tezi Savunma Jürisi), İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Müh. Anabilim Dalı, Haziran, 2010
Tez Savunma, Mehmet GÜZEL (Doktora Tezi Savunma Jürisi), Çukurova Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Müh. Anabilim Dalı, Haziran, 2009
Doktora Yeterlik, Eray Yıldırım (Doktora Yeterlilik Savunma Jürisi), Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Anabilim Dalı, Haziran, 2008
Tez Savunma, Burcu Korkmaz (Yüksek Lisans Tezi Savunma Jürisi), İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Müh. Anabilim Dalı, Temmuz, 2007
Doktora Yeterlik, Hatice Ergüven (Doktora Yeterlilik Savunma Jürisi), Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Anabilim Dalı, Temmuz, 2007
Tez Savunma, Alper Gündüz (Yüksek Lisans Tezi Savunma Jürisi), İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Müh. Anabilim Dalı, Nisan, 2006
Tez Savunma, Murat Koç (Yüksek Lisans Tezi Savunma Jürisi), İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Müh. Anabilim Dalı, Haziran, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi