İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Adatepe F.M., Demirel S., Alpar Ş.B., "Tectonic Setting Of The Southern Marmara Sea Region: Based On Seismic Reflection Data And Gravity Modelling", MARINE GEOLOGY, vol.190, pp.383-395, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Adatepe F.M., "Denizel Çevre Sorunu olarak Tsunami ve Önlemler", TMMOB Gemi Makineleri, İşletme Mühendisliği Odası, cilt.1, no.1, ss.288-294, 2009
Demirel S., Adatepe F.M., "Application Of The Talwani Modeling Method To The Magnetic Data Of Sinop And Its Surrounding ", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.13, ss.241-252, 2007
Erel L., Adatepe F.M., "Traces Of Historical Earthquakes In The Ancient City Life At The Mediterranean Region", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.13, ss.241-252, 2007
Adatepe F.M., Erel L., "İznik’In Tarihsel Dönem Deprem Verilerinin İrdelenmesi", YERBİLİMLERİ DERGİSİ, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, cilt.19, ss.141-150, 2006
Adatepe F.M., Demirel S., Hisarli Z.M., "Interpretation Of Gravity And Magnetic Data With Fourier Spectral Analysis Of Çanakkale Strait (Dardanelles) ", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.12, ss.99-106, 2006
Alpar Ş.B., Öztürk K., Adatepe F.M., Demirel S., Balkis N., "Sparker In Lakes; Reflection Data From Lake Iznik", Turkish Journal of Marine Sciences, cilt.9, ss.195-206, 2003
Adatepe F.M., Erel L., "Ege Antik Kentlerinin Coğrafik Konumları Ve Depremselliğinin Rolü", TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeofizik Bülteni, cilt.38, ss.66-73, 2001
Alpar Ş.B., Erel L., Gazioğlu C., Gökaşan E. , Adatepe F.M., Demirel S., Algan A.O., "Plio-Quaternary Evolution Of The Enez Delta, Ne Aegean Sea", Turkish Journal of Marine Sciences,, cilt.4, ss.11-23, 1998
Adatepe F.M., "Batı Anadolu Kıyılarının Tarihsel Dönem Deprem Etkinliği", Deprem Araştırma Bülteni,, cilt.76, ss.63-87, 1998
Adatepe F.M., "Seismotectonic Aspects Of The Marmara Sea. ", BULLETIN of the INQUA, vol.19, pp.24-25, 1996
Adatepe F.M., "Marmara Denizi Dip Verilerinin Değerlendirilmesi", Türk Coğrafya Dergisi, cilt.30, ss.163-171, 1995
Adatepe F.M., "Hilbert Dönüşümünün Marmara Denizi Gravite Verilerine Uygulanması", BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.11, ss.35-40, 1994
Adatepe F.M., "Geological Evolution Of The Marmara Sea Floor.", BULLETIN of the INQUA, vol.15, pp.18-19, 1992
Demirel S., Adatepe F.M., "Türk Basınında Deprem ", BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enst., cilt.9, ss.35-40, 1992
Adatepe F.M., Demirel S., "Denizlerde Gravite Ve Manyetik Çalışmalar ", BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.9, ss.137-144, 1992
Adatepe F.M., "Depremlerin Düşündürdükleri", Çevre Koruma, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Yayını, Bilim ve Aktüalite Dergisi, cilt.5, 1992
Adatepe F.M., "Talwani Yönteminin Marmara Denizi Gravite Verilerine Uygulanması", BÜLTEN İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.8, ss.109-113, 1991
Adatepe F.M., "Marmara Denizi Gravite Ve Manyetik Verilerinin Fourier Analiziyle Değerlendirilmesi ", TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yayını, cilt.5, ss.127-133, 1991
Adatepe F.M., "Interpretation Of Geophysical Data Of The Marmara Sea, Turkey", BULLETIN of the INQUA, vol.12, pp.37-38, 1989
Adatepe F.M., "Marmara Denizi Ve Çevresinin Deprem Etkinlik Özelliklerine Bir Yaklaşım", BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.6, ss.129-136, 1989
Adatepe F.M., Demirel S., "İki Boyutlu Asimetrik Üçgen Prizma Ve Daykın Manyetik Anomalilerinin Fourier Transformuyla Değerlendirilmesi ", BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.4, ss.155-170, 1987
Doğan E., Adatepe F.M., "Gel-Git Oluşturan Etkenler, Birbirine Oranları Ve Gel-Git'In Önemi ", BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü,, cilt.4, ss.155-170, 1987
Sipahioğlu S., Adatepe F.M., Demirel S., "Fayların Aktiflik Özellikleri Ve Tanımlanmalarında Jeomorfolojinin Katkısı ", BÜLTEN, İ.Ü. Deniz Bil. ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.3, ss.91-103, 1986
Adatepe F.M., Yüksel F.A., "34o-38o N Paralelleri, 27o-37o E Meridyenleri Arasında Kalan Bölgenin Sismotektonik Özelliklerine Bir Yaklaşım ", BÜLTEN, İ. Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, cilt.2, ss.135-144, 1985
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demirel A.S., Vardar D., Adatepe F.M., "Marmaris Körfezi Deniz Çayırları Dağılımın Belirlenmesine Yandan Taramalı Sonar Verisi ile Akustik Yaklaşım", 90 YILIN ARDINDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE JEOFİZİĞİN SERÜVENİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, ss.1-1
Demirel A.S., Karakurt M., Vardar D., Adatepe F.M., "INTEGRATED INTERPRETATION OF HIGH SENSITIVITY MARINE MAGNETIC DATA AND MARINE SEISMIC DATA IN IZMIT BAY, TURKEY", JPGU-AGU JOINT MEETING 2017, Chiba, JAPONYA, 20-25 Mayıs 2017, pp.1-1
Adatepe F.M., Demirel A.S., "Fatih Camisini Etkileyen Büyük Depremler", 5. İnternational Earthquake Symposium, KOCAELİ, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2015, pp.96-96
Demirel A.S., Adatepe F.M., "Modeling The Magnetic Data Of Eastern Black Sea. ", European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2015, pp.1-1
Adatepe F.M., Demirel A.S., Erel T.L. , "Doğanın Limanlara Etkisinin Turizme Yansımaları", III. Disiplinerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-6 Nisan 2014, ss.10-10
Demirel A.S., Adatepe F.M., "Examination Of Gravity Data Of Cyprus", 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2014, pp.168-168
Erel T.L. , Adatepe F.M., "Kazdağı (İda) Jeoarkeolojisine Bir Yaklaşım", 2. Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2013, pp.13-21
Adatepe F.M., Demirel A.S., "Kıbrıs Gravite Verilerinin 2d Modellemesi-2d Modelling Of The Cyprus Gravity Data", The 20 International Geophysical Congress&Exhibition of Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2013, pp.10-14 (Link)
Adatepe F.M., Demirel S., Vardar D., "The Effects Of Historical Earthquakes On Cyzicus Ancient City", European Geosciences Union (EGU) General Assembly,, AVUSTURYA, 22-27 Nisan 2012
Erel L., Adatepe F.M., Demirel S., Vardar D., "Tarihi Süreçte Kıyı Çizgisi Değişimlerine Türkiye’Den Örnekler", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, HATAY, TÜRKİYE, 14-17 Kasım 2012, ss.948-954
Erel L., Adatepe F.M., Demirel S., "Akdeniz Bölgesi Turizmine Tarihsel Depremlerin Yansımaları", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 12-15 Nisan 2012, ss.284-291
Vardar D., Demirel S., Adatepe F.M., "Kıyı Bölgelerindeki Çevre Kirliliği Boyutlarını Ve Sınırlarını Haritalamada Jeofizik Bir Yöntem Olan Manyetik Metotlar. ", I. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolu Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 17 – 20 Kasım 2011, ss.77-87
Demirel S., Adatepe F.M., Vardar D., "Aktif Fayların Derecelendirmesi Üzerine Bir Yaklaşım.", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 07-10 Eylül, 2011
Erel L., Adatepe F.M., "Tarihi Süreçte Değişen İstanbul Deprem Kültürü", İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliliği Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 04 – 05 Ekim 2010, ss.131-132
Erel L., Adatepe F.M., Demirel S., "Doğal Afet Turizmine Dünyadan Ve Türkiye’Den Örneklerle Bir Bakış", I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, , 27-30 Mayıs 2010, ss.533-539
Aytaç A., Demirel S., Erel L., Adatepe F.M., "Sinop Limanı Yapısal Özelliklerine Bir Yaklaşım", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 27 Nisan – 1 Mayıs 2010, ss.947-952
Adatepe F.M., Demirel S., "Denizel Çevre Sorunu Olarak Tsunami Ve Önlemler", IV. Ulusal Sempozyumu, Denizcilik Sorunları, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13 Kasım 2009
Adatepe F.M., Demirel S., Güneysu C., "Antik Liman Şehirlerine Bir Örnek: Kyzikos", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları, VII Ulusal Kongresi, , ANKARA, TÜRKİYE, 27-30 Mayıs 2008
Ünser H., Adatepe F.M., "Discussion Of Tectonic Regime (Tectonic Structure Factors), Of Biga Peninsula Shelf Area By Using Gravity And Seismic Data ", The 18th İnternational Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, TÜRKİYE, 14-17 Ekim 2008
Demirel S., Adatepe F.M., "Çanakkale Boğazı Gravite Ve Manyetik Verilerinin Jeolojik Ve Jeomorfolojik Yorumu. ", Ulusal Jeomorfoloji Semp., Prof. Dr. Mehmet Ardos anısına, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 1-4 Ekim 2008, ss.247-252
Adatepe F.M., Güneysu C., Demirel S., "Kyzikos Antik Şehri’Nin Kuruluş Ve Yıkılışını Belirleyen Faktörler", TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2007, ss.25-29
Erel L., Adatepe F.M., "Historical Earthquakes Affecting Urban Life Along The Mediterranean Coast Of Turkey ", International Earthquake Symposium, TÜRKİYE, 22-24 Ekim 2007
Demirel S., Adatepe F.M., "Examination On The Magnetic Data Of Sinop Shelf Area ", The 17th İnternational Geophysical Congress and Exhibition of Turkey , TÜRKİYE, 14-17 Kasım 2006
Adatepe F.M., Erel L., "İznik’In Tarihsel Dönem Deprem Verileri Ve Paleosismolojisi", Deprem Sempozyumu, Kocaeli 2005, , KOCAELİ, TÜRKİYE, 23-25 Mart 2005
Öztürk K., Alpar Ş.B., Adatepe F.M., Demirel S., "İznik Gölü Kuvaterner Stratigrafisinin Ön (Sığ Sismik) Değerlendirilmesi ", TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKİYE, 02-03 Haziran 2005
Erel L., Adatepe F.M., "Tarihi Depremlerin Akdeniz Bölgesi Kent Yaşamındaki İzleri", Sırrı Erinç Sempozyumu 2003, Coğrafya, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2003, ss.47-55
Alpar Ş.B., Yaltırak C., Altinok Y., Adatepe F.M., Demirel S., "Jeofizik Yöntemlerle Güney Marmara’Daki Fay Sistemleri Ve Balıkesir Yöresi", TMMOB Jeofizik Mühendisleri odası, Balıkesir İli ve çevresi Depremleri Jeofizik Toplantısı, BALIKESİR, TÜRKİYE, 9 Şubat 2001
Adatepe F.M., Erel L., "Ege Antik Kentlerinin Coğrafik Konumları Ve Depremselliğinin Rolü", Ulusal Jeofizik Toplantısı 2000, ANKARA, TÜRKİYE, 23-25 Kasım 2000, ss.77-80
Adatepe F.M., Demirel S., "Marmara Denizi Ile Yakın Çevresinin Gravite Ve Manyetik Verilerine Bir Yaklaşım ", Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiri Özleri Kitapçığı, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs – 2 Haziran 2000
Adatepe F.M., Demirel S., Hisarli Z.M., Çağatay N., Alpar Ş.B., "Çanakkale Boğazı Kanalının Gravite Ve Manyetik Yöntemlerle Araştırılması", Türkiye Denizlerinde Jeoloji - Jeofizik Araştırmaları, Workshop – V, ANKARA, TÜRKİYE, 24 – 25 Mayıs 1999
Adatepe F.M., Erel L., "Ege Bölgesi Antik Kentlerinde Jeolojik Yapı Ve Deprem İlişkileri", Arkeoloji ve Jeofizik, Workshop, İZMİR, TÜRKİYE, , 22 - 25 Eylül 1999
Demirel S., Adatepe F.M., Alpar Ş.B., "Aşağı Meriç Ve Enez Deltalarının Gravite Modellemesi", Deniz Jeolojisi, Türkiye Deniz Araştırmaları, Workshop-IV, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-15 Mayıs 1998
Adatepe F.M., "Geology And Seismicity Of Turkey ", California State University, Long Beach, Department of Geological Sciences , ABD, 28-29 Eylül 1995
Adatepe F.M., "Marmara Denizi Dip Verilerinin Değerlendirilmesi", Ege Üniversitesi, Coğrafya Meslek Haftası, İZMİR, TÜRKİYE, 20-24 Kasım 1991
Adatepe F.M., "Marmara Denizi Gravite Ve Manyetik Verilerinin Değerlendirilmesi", 11. Türkiye Jeofizik Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 18-21 Eylül 1989
Doğan E., Adatepe F.M., "Denizel Kaynaklardan Yararlanmada Jeofizik Ve Haritacılıktaki Gelişmeler Ve Bu Çalışmaların Önemi", 9. Türkiye Jeofizik Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 23 - 27 Mart 1987
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Adatepe F.M., "Giravite and Magnetic Structures", The Marmara Sea, Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance., Bayram Öztürk, Namık Çağatay, Ed., TÜDAV, istanbul, ss.243-255, 2016 (Link)
Adatepe F.M., "Marmara Denizi Gravite Ve Manyetik Özellikleri", Marmara Denizi’nin Jeolojik Oşinografisi Kitabı, , Doğan E., Kurter A., Ed., Umur Reklamcılık ve Matbaacılık Tic. ve San. , İstanbul, ss.79-112-, 2000
Adatepe F.M., Ed., "İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü (YAPI-DONANIM VE FAALİYETLER) 10.YIL (1982-1992)", I.Ü. Nazım Terzioğlu Basım Atölyesi, İSTANBUL, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi