İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
""Kuzey Marmara Aktif Yapılarının Çatalca Fay Zonu ile Etkileşiminin Yüksek Çözünürlüklü Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması"", BAP Arastırma Projesi, 41866, Araştırmacı, 2017
"Kuzey Anadolu Fayının (KAF) kuzey kolunun İzmit Körfezi içindeki gerçek konumunun yüksek ayrımlı manyetometre ile belirlenmesi", BAP Güdümlü, 16531, Araştırmacı, 2014
"Güney Marmara Şelfi Tektonik Yapı Unsurlarının Gravite ve Sismik Veri Modelleriyle Belirlenmesi", BAP Diğer, BYP-331/24122003, Yönetici, 2004
"İznik Gölü ve Çevresinin Kuvaterner Evrimi ve Paleosismolojisi", TÜBITAK Projesi, YDABAG - 102Y109, Yönetici, 2004
"Sakarya Deltası ve Kanyonunun Jeolojik Evrimi: Karadeniz’de Su Seviyesi Değişimleri", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG-198Y078, Araştırmacı, 2003
"Karadeniz’in Manyetik Verilerinin Analizi", BAP Arastırma Projesi, 1767/21122001, Araştırmacı, 2003
"Çanakkale Boğazı Kanalının Gravite ve Manyetik Yöntemlerle Araştırılması", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG - 198Y072, Yönetici, 2000
"Marmara Denizi Güneyinin Gravite Anomalilerinin Yorumlanması", BAP Arastırma Projesi, 953 – 090597, Yönetici, 1999
"Marine Geophysical Studies of the California Continental Borderland, in particular the Palos Verde Fault, 1995", Diğer Projeler, 1, Araştırmacı, 1998
"Marmara Denizi’nde Ekonomik Demarsal Balıkların Stok Tayini", TÜBITAK Projesi, DEBAG-75/G , Araştırmacı, 1991
"Enez Deltasının ve Çanakkale Boğazının Ege Denizindeki Devamının İncelenmesi ve Kuvaterner Su Seviyesi Değişimlerinin Saptanması", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG-600/G, Araştırmacı, 1991
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi