İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 2010 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 2001 - 2010
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 1991 - 2001
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, 1988 - 1991
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, 1984 - 1988
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 11.05.2015 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 09.05.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, , 31.10.2012 - 10.05.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, , 12.10.2009 - 11.10.2012
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, , 26.09.2000 - 26.09.2003
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 06.07.1999 - 07.05.2001
VERDİĞİ DERSLER
DENİZ JEOFİZİĞİNDE GÜNCEL KONULAR, Doktora, 2015-2016
LEVHA TEKTONİĞİ VE DENİZ SİSMOLOJİSİ, Doktora, 2015-2016
TÜRKİYE DENİZLERİ, Yüksek Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Beyaz, "Marmaris ve Denizel Alanının Sismotektonik Özellikleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Ünser, "Biga Yarımadası Self Alanı Tektonik Yapı Unsurlarının Gravite Yöntemleriyle İrdelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, Ş.Dinçer, "Türkiye’nin 100 Yıllık(1901-2000) Magnitüdü 5.0 ve daha büyük Depremlerinin Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2001.
Yüksek Lisans, A.Kirişçioğlu, "Karadeniz Kıyılarının Sismotektonik Özellikleri, ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 1999.
Yüksek Lisans, A.Igsız, "Elmalı, Ömerli, Darlık Baraj Yerlerinin Deprem Riskleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1997.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Jeoloji Yüksek Lisans Tezi, Ağustos, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Doçentlik Sözlü Sınavı, Ekim, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi