İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
JPGU-AGU JOİNT MEETİNG , Chiba, Mayıs 2017
90. Yılın ardından İstanbul Üniversitesinde Jeofiziğin Serüveni, İstanbul, Mayıs 2017
International 9.Symposium on History of Turkish Sea Trading, İstanbul, Mayıs 2017
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Haziran 2016
European Geosciences Union General Assembly, EGU, Wien, Nisan 2015
5, International Earthquake Symposum, Kocaeli, Haziran 2015
2. İnternational Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and Edremit, İKES, Balikesir, Mayıs 2013
II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Nisan 2012
ıx. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, Hatay, Kasım 2012
18. International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Ekim 2008
İnternational Earthquake Symposium, Kocaeli, Ekim 2007
17. Internaional Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Kasım 2006
California State University, Long Beach, Department of Geological Sciences., Kaliforniya, Eylül 1995
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
International 9.Symposium on History of Turkish Sea Trading, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri, Plan ve Koordinasyon Kurulu Olağan Toplantısı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2016
The 18th İnternational Geophysical Congress and Exhibition of Turkey , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2008
The 17th İnternational Geophysical Congress and Exhibition of Turkey , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2006
International Symposium on Earth System Sciences 2004, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi