İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Gravite
Yer Magnetizması
Deprem Sismolojisi
Jeolojik ve Jeofiziksel Oşinografi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Yer Fiziği
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
Sismoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Geosciences, Multidisciplinary
Geology
Oceanography
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi