İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Yilmaz E., "Sağlik Hizmetlerinde Ağizdan Ağiza Pazarlama", MARMARA SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, ss.1-19, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz Alarçin E., "Examining the Perceived Value of Health Care Consumers According to the Gender Roles", 7th Annual American Business Research Conference, New York, ABD, 23-24 Temmuz 2015, pp.1-20 (Link)
Uydaci M. , Yilmaz E., "A Research On The Social Aspects Of Family Physician- Patient Relationship", TWENTY FIRST WORLD BUSINESS CONGRESS , HELSİNKİ, FINLANDIYA, 4-8 Temmuz 2012, pp.424-431
Yilmaz E., "Marka Değeri Unsurları Ile Marka Sadakati İlişkisi: Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Bir Araştırma", 9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, MAGOSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Mayıs 2011, ss.190-202
Uydaci M., Yilmaz E., "Perception Of Brand Equity For The City Of Istanbul: A Survey On Domestic And Foreign Tourists", 18th RECENT ADVANCES IN RETAILING & SERVICES SCIENCES CONFERENCE, SAN DIEGO, ABD, 15-18 Temmuz 2011, pp.163-163
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yilmaz Alarçin E., "Algı ve İmaj Yönetimi", Klinik Liderlik ve Yönetim, Yakıncı C., Budakoğlu I.İ., Ed., Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.71-77, 2018
Yilmaz E., "Marka İmaji: Alişveriş Merkezlerine İlişkin Bir Araştirma", TÜRKMEN KİTABEVİ, İSTANBUL, 2011
Yilmaz E., Uydaci M. , "Marketing Public Relations In Integrated Marketing Communications And A Case Study", in: Marketing in Dynamic Environments: Contemporary Research Advances, Veloutsou C., Papadopoulos N., Eds., Athens Institute for Education and Research, ATHENS, pp.43-55-, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi