İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Yilmaz E., "Sağlik Hizmetlerinde Ağizdan Ağiza Pazarlama", MARMARA SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, ss.1-19, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uydaci M. , Yilmaz E., "A Research On The Social Aspects Of Family Physician- Patient Relationship", TWENTY FIRST WORLD BUSINESS CONGRESS , HELSİNKİ, FINLANDIYA, 4-8 Temmuz 2012, pp.424-431
Yilmaz E., "Marka Değeri Unsurları Ile Marka Sadakati İlişkisi: Sağlık Kuruluşlarına İlişkin Bir Araştırma", 9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, MAGOSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 26-29 Mayıs 2011, ss.190-202
Uydaci M., Yilmaz E., "Perception Of Brand Equity For The City Of Istanbul: A Survey On Domestic And Foreign Tourists", 18th RECENT ADVANCES IN RETAILING & SERVICES SCIENCES CONFERENCE, SAN DIEGO, ABD, 15-18 Temmuz 2011, pp.163-163
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yilmaz Alarçin E., "Algı ve İmaj Yönetimi", Klinik Liderlik ve Yönetim, Yakıncı C., Budakoğlu I.İ., Ed., Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.71-77, 2018
Yilmaz E., "Marka İmaji: Alişveriş Merkezlerine İlişkin Bir Araştirma", TÜRKMEN KİTABEVİ, İSTANBUL, 2011
Yilmaz E., Uydaci M. , "Marketing Public Relations In Integrated Marketing Communications And A Case Study", in: Marketing in Dynamic Environments: Contemporary Research Advances, Veloutsou C., Papadopoulos N., Eds., Athens Institute for Education and Research, ATHENS, pp.43-55-, 2008