İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Marka Yönetimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi,Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Brand Management, Integrated Marketing Communication, Healthcare Marketing